Advertentie
financiën / Nieuws

Miljoenen extra voor Vlissingen

Volgend jaar moet duidelijk worden hoe lang de gemeente Vlissingen nog in aanmerking komt voor extra miljoenen uit het gemeentefonds.

22 maart 2023
geldstroom
Shutterstock

De gemeente Vlissingen krijgt voor de jaren 2021 en 2022 een aanvullende artikel 12-uitkering van 5 miljoen euro. Dat bedrag komt bovenop de eerder aangekondigde artikel 12-uitkeringen van jaarlijks 7 miljoen euro.

Eigen benen

Dat is het voorstel van de artikel 12-inspecteur van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De verhoging van de uitkering houdt verband met de tekorten van de gemeente Vlissingen op het sociaal domein. Vlissingen hangt al sinds 2015 aan de bedelstaf en ontving tot nu toe alles bij elkaar al ruim 75 miljoen euro extra uit het gemeentefonds. Vooralsnog gaat de Zeeuwse gemeente ervanuit pas in 2029 weer volledig op eigen benen te kunnen staan.

Alle uitgaven

Toch moet de gemeente er rekening mee houden dat de miljoenensteun eerder wordt ingetrokken. In het onlangs door Binnenlandse Zaken vrijgegeven artikel 12-rapport over 2023 staat aangekondigd dat de inspectie alle uitgaven van de gemeente gaat onderzoeken. Daarbij wordt gekeken in hoeverre de uitgangspunten van het artikel 12-rapport over 2017 nog actueel zijn. In de tussenliggende jaren werden alleen de uitgaven in het sociaal domein en werk en inkomen onder de loep genomen.

Klassieke domein

In het nieuwe artikel 12-onderzoek voert de inspectie ook een check uit op het zogeheten klassieke domein. Daaronder vallen veiligheid, onderwijs, infrastructuur en gebiedsontwikkeling, sport en cultuur, bestuur en ondersteuning. Gekeken wordt met name in hoeverre de netto lasten van Vlissingen kunnen toegroeien naar het lastenniveau van vergelijkbare gemeenten.

Grondexploitatie

Onderdeel van het bredere onderzoek is het in beeld brengen van de grondexploitaties om te zien of de vijf jaar geleden veronderstelde opbrengsten nog actueel en realistisch zijn. Tekorten op de grondexploitaties waren immers een belangrijke oorzaak voor de financiële problemen van de gemeente. Uiterlijk in 2024 wil de artikel 12-inspecteur het onderzoek afronden. Daarbij moet rekening worden gehouden met twee mogelijke uitkomsten. Een mogelijke uitkomst is dat de tekorten op het sociaal domein en op werk en inkomen en de negatieve algemene reserve van de grondexploitaties in die mate zijn gedaald dat de gemeente met een eenmalige artikel 12-uitkering weer volledig financieel zelfstandig voort kan. Dan is de artikel 12-periode na 2024 ten einde.

Algemene reserve

De andere mogelijke uitkomst is dat de tekorten op het sociaal domein en op werk en inkomen en de negatieve algemene reserve van de grondexploitaties nog zo groot zijn dat de financiële sanering nog langer moet worden voortgezet. In dat geval blijft Vlissingen artikel 12-gemeente en komt er waarschijnlijk pas in 2028 weer een nieuw actualisatieonderzoek.

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 6 van deze week.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie