Advertentie
financiën / Column

Rekenkameronderzoek

Een overzichtje aanbevelingen uit rekenkameronderzoeken van diverse gemeenten.

06 mei 2022

Van een aantal rekenkameronderzoeken van het afgelopen jaar heb ik wat aanbevelingen verzameld. Ik geef ze u op alfabetische volgorde van de gemeenten. De gezamenlijke rekenkamercommissie van Dinkelland, Losser en Oldenzaal adviseert dat prestatie-indicatoren de gemeenteraden helpen bij het vervullen van hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol. De rekenkamercommissie van Doetinchem merkt op dat maatregelen niet meetbaar, concreet en tijdsgebonden zijn geformuleerd.

De gezamenlijke rekenkamer van Dongen, Goirle en Loon op Zand wil heldere doelstellingen die in meetbare beleidsindicatoren kunnen worden vertaald. Rekenkameronderzoek van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde heeft als aanbeveling dat de raden kaders en doelen en kritische prestatie-indicatoren moeten kunnen stellen. De rekenkamer Groningen beveelt aan afspraken over de informatievoorziening vast te leggen. In het informatieblad van de rekenkamercommissie van Haarlemmermeer staat dat doelen van beleid dikwijls abstract zijn en niet meetbaar.

Goede informatie en meetbare doelen’

De rekenkamercommissie van Hendrik- Ido-Ambacht beveelt een beter meet bare en meer tijdsgebonden operationalisatie van de doelen van het beleid aan. De rekenkamercommissie van Het Hogeland constateert dat geen oordeel te geven is over doelmatigheid en doeltreffendheid omdat duidelijke kaders en beleidsdoelstellingen ontbreken. De rekenkamercommissie van Hillegom en Lisse vindt dat de gemeenteraden in positie moeten komen om concreet geformuleerde en meetbare doelstellingen te stellen waarlangs vervolgens wordt gemonitord en geëvalueerd.

De rekenkamercommissie van Koggenland adviseert goede informatie en monitoring van doelstellingen. De rekenkamer Rotterdam adviseert in het rapport ‘Tijd voor targets’ dat het college zorgt voor een goede opzet van de targets en dat de raad de targets gebruikt. Die van Súdwest-Fryslân adviseert ‘van opgaven naar concrete doelen met oog voor haalbaarheid, meetbaarheid, flexibiliteit en integraliteit’. En monitoring van de onderliggende doelen.

Die van Tilburg beveelt goede informatievoorziening aan voor de collegeonderhandelingen. En de rekenkamercommissie Woerden wil dat de gemeente de omvang van de problemen in kaart brengt en de doelstellingen van het beleid smart formuleert.

Ik snap best dat er 27 gemeenten zijn die geen rekenkamer willen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie