Advertentie
financiën / Nieuws

Onderuitputting kost gemeenten 80 miljoen

De 1,3 miljard euro die het rijk niet wist uit te geven, kost gemeenten zo’n 80 miljoen euro. Adviesbureau Frontin PAUW becijfert dit bedrag op basis van de huidige stand van zaken. Het bedrag kan lager uitvallen als het rijk de laatste maanden van het jaar een versnelling in de uitgaven doorvoert.

29 november 2019
computer-geld-bit.jpg

De 1,3 miljard euro die het rijk niet wist uit te geven, kost gemeenten zo’n 80 miljoen euro. Adviesbureau Frontin PAUW becijfert dit bedrag op basis van de huidige stand van zaken. Het bedrag kan lager uitvallen als het rijk de laatste maanden van het jaar een versnelling in de uitgaven doorvoert.

Onderschrijding

Het rijk gaf in 2019 tot peildatum 1 oktober een bedrag van 1,3 miljard euro minder uit dan verwacht, blijkt uit de najaarsnota: ‘Bij de Miljoenennota 2020 was er sprake van 0,4 miljard euro onderschrijding op het totaalplafond voor 2019. Sindsdien is deze toegenomen met in totaal 0,9 miljard euro waardoor het uitgaventotaal 1,3 miljard euro lager komt te liggen dan het uitgavenplafond.’ Omdat de hoogte van het gemeentefonds wordt gebaseerd op de uitgaven van de rijksoverheid, betekent ‘onderschrijding’ dat het gemeentefonds ook lager uitvalt.

Urgent

Dankzij het vrijgevallen geld komt een miljard beschikbaar voor ‘urgente maatschappelijke problemen’, zoals het lerarentekort, het stikstofprobleem en de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Dat zal echter grotendeels niet in dit kalenderjaar 2019 worden uitgegeven.

Mei

De terugloop zal nog niet direct gevoeld worden. ‘Het zal nog niet verwerkt worden in de komende decembercirculaire’, zegt Jans. Dat gebeurt dan in de meicirculaire 2020, de eerstvolgende keer dat de accressen in het gemeentefonds worden bijgesteld.


 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie