Advertentie
financiën / Nieuws

Ollongren: geen structureel extra geld gemeenten

Minister Ollongren realiseert zich dat gemeenten blijvend extra middelen zouden willen ontvangen om de tekorten in het sociaal domein aan te pakken en de coronacrisis te bezweren, maar de minister vindt het daarvoor ‘te vroeg’. Ze weet nog niet hoe die problemen zich gaan ontwikkelen en wijst gemeenten op hun eigen rol in de kostenbeheersing.

23 juni 2020
Tijd-geld-shutterstock-1566325291.jpg

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) realiseert zich dat gemeenten blijvend extra middelen zouden willen ontvangen om de tekorten in het sociaal domein aan te pakken en de coronacrisis te bezweren, maar de minister vindt het daarvoor ‘te vroeg’. Ze weet nog niet hoe die problemen zich gaan ontwikkelen en wijst gemeenten op hun eigen rol in de kostenbeheersing.

‘Zeer nijpend’

Meerdere partijen trokken afgelopen tijd aan de bel. Het initiatief #gemeenteninnood wil benadrukken dat er 2 miljard euro nodig is om de ergste nood te verhelpen; het samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten P10 schrok van de gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds; en Utrechtse gemeenten schreven de minister dat ook zonder de coronacrisis de financiële situatie ‘zeer nijpend’ is.

Impact crisis

De signalen hebben Ollongren bereikt, maar ze wil de uitkomsten van overleggen en onderzoeken afwachten. Medio juli zou dan duidelijk moeten zijn wat de impact van de corona-aanpak heeft betekend voor overheden in de eerste helft van het jaar.

Extra middelen

‘Over het algemeen constateer ik dat gemeenten de decentralisaties goed hebben opgevangen’, schrijft de minister die wijst op de 200 miljoen euro aan extra middelen die in 2018 beschikbaar zijn gesteld voor knelpunten in het sociaal domein en op de 1 miljard euro die in 2019 beschikbaar werd gemaakt voor de uitvoering van de Jeugdwet. Er wordt ook onderzoek gedaan of er nog meer nodig is voor de uitvoering Jeugdwet en de minister wil daar niet op vooruit lopen.

Verscherpt toezicht

In januari maakten provinciale toezichthouders zich al zorgen over de financiële situatie van gemeenten. Ollongren schrijft nu dat acht gemeenten onder verscherpt toezicht staan en dat dit niet afwijkt van de afgelopen tien jaar. Ze noemt daarbij niet dat gemeenten ingrijpende maatregelen hebben moeten nemen om financiële goedkeuring te krijgen en dat veel provincies twijfelen over de hardheid van de cijfers.

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

criticus
Goed voorbeeld doet goed volgen. De oplossing is dus vrij simpel. Gemeenten moeten een bestuurslaag onder of tussen gemeenten creëren. Daar het sociaal domein positioneren met volledig vrijheid over middelen, methoden en geld. Niet de efficiency korting vergeten! Achteraf nog wat regeltjes verplichten die kostenverhogend werken. Mocht deze bestuurslaag dan klagen over geldtekort, dan wijs je ze op hun eigen rol in de kostenbeheersing. Goed opgelost toch?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Thomas Eskes / Gemeenteraadslid
Minister Ollongren vindt het 5 jaar na de decentralisaties "te vroeg" om de balans op te kunnen maken. Ik krijg het idee dat er eerst een paar gemeenten om moeten vallen voordat er wat gebeurt.En dan als afsluiter nog even een belerende toon naar de provinciaal toezichthouders aanslaan. Die laatste hebben als taak de gemeentefinanciën te controleren en slaan alarm, maar de minister heeft vanuit Den Haag uiteraard een beter beeld dan al die toezichthouders en constateert dat het allemaal wel mee valt. Dat er al jaren tekorten op tekorten worden gestapeld en het lokale voorzieningenniveau wordt uitgekleed, laat ze gemakshalve even weg. Ik zou me als provinciaal toezichthouder ook niet serieus genomen voelen door een dergelijke opmerking.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Petra
Houd het volk dom en arm.... nee... grapje.... deze dame zal toch niet écht denken dat mensen dan ophouden met piepen?TIJD VOOR REVOLUTIE!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
marco / financieel adviseur
Schande!

Voortaan geen sluitende begrotingen meer indienen bij de provincies. Alle gemeenten onder verscherpt toezicht dwingt de minister wellicht dan wel tot actie! Perfect voorbeeld van regeren uit de 'ivoren toren'...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F. Scheerder / manager Middelen
Voor het bedrijfsleven (bijv. KLM) wordt er fors in de buidel getast, maar voor gemeenten lijkt er minder in het vat te zitten. Weliswaar geeft de minister in de brief van 28 mei jl. aan dat de medeoverheden gecompenseerd moeten worden voor de (financiële) gevolgen van de coronacrisis, maar ze gaat hier toch vrij gemakkelijk voorbij aan de oplopende tekorten in met name het sociaal domein. Een toenemend beroep op de jeugdzorg en WMO (vnl. als gevolg van "onbegrijpelijk" Rijksbeleid!) en daarmee een toenemend beroep op de gemeentelijke middelen wordt vooralsnog onvoldoende gecompenseerd door het Rijk. Door de beleidsvrijheid van gemeenten te beperken (WMO abonnementstarief) wordt het voor gemeenten haast ondoenlijk om de kosten te beheersen. Dit was ook niet het uitgangspunt van de decentralisaties van het sociaal domein (ingrijpen van het Rijk wanneer het haar goeddunkt). En dan heb ik het niets eens over de oplopende opschalingskorting. Deze moet zo snel mogelijk van tafel, want deze maatregel stamt uit het vorige kabinet en was ingegeven door een (verwachte) opschaling van de gemeentegrootte ofwel gewoon een ordinaire bezuiniging op het Gemeentefonds. Ik vraag me af of de minister van BZK (die van oudsher voor de belangen van de medeoverheden zou moeten opkomen) nog wel goed oog heeft voor de problemen bij de gemeenten. Deze ontwikkeling is overigens al enige jaren aan de gang, hetgeen zorgwekkend is. Als er nl. geen enkele minister meer opkomt voor de belangen van de medeoverheden, komt dat de publieke zaak en de onderlinge bestuurlijke verhoudingen niet ten goede.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Manu / Beleidsadviseur
Normaliter probeer ik objectief vanuit de inhoud te reageren, maar over deze dame blijf ik me verbazen en ik ben haar eerlijk gezegd gewoon kotsbeu. Wat een struisvogelpolitica. Dat is één van de weinige bestuurders die ik ken, die maar alles voor zich uit probeert te schuiven. Niet alleen in dit dossier.

En nog een onderzoek hier, en nog een inventarisatie daar, en nog even wachten op dit en nog even wachten op dat. Mens, ga eens over tot actie!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Ondanks het feit dat de nationale schuld inmiddels is gestegen tot ca. 60% van het BNP zwemt Dagobert Duck ten opzichte van nagenoeg alle andere landen nog steeds in het geld. Hij dient nu ook eens over de brug te komen voor het oplossen van lonen in de publieke sector en de pensioenen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mädi Cleerdin / Raadslid gemeente Het Hogeland
Niet te geloven.....

Gemeenten worstelen om het hoofd boven water te kunnen houden en Minister Ollogren houdt haar hand op de knip....

Met andere woorden ; gemeenten succes ermee en zoek het maar uit!

#Kannietwaarzijn??

Gemeenten hebben héél veel belangrijke taken erbij gekregen van het Rijk, met tegelijkertijd minder financiële middelen om aan de slag te kunnen gaan.

Dat heeft geresulteerd dat er grote tekorten in de #Jeugdzorg zijn, wat een zware last trekt op de #gemeentelijke begroting.Vervolgens komt er een enorme crisis door het Covid-19 virus dat een #wereldwijde #pandemie heeft veroorzaakt .

Gemeenten halen alles uit de kast om hun getroffen inwoners te ondersteunen en bij te staan, letterlijk en figuurlijk.

Allerlei noodmaatregelen en steunfondsen zijn in het leven geroepen.Wopke Hoekstra zei aan het begin van de Corona Crisis : Het Rijk heeft diepe zakken.

Oproep aan het Rijk; laat onze inwoners niet in de steek.

Gemeenten redden het niet zonder extra financiële steun van het Rijk.

Niemand mag hiervan de dupe worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Uitstel in afwachting van nader onderzoek is geen afstel voor verbetering van de financiën van de gemeenten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gert Jan Angenent / Free Agent
Gemeenten zijn met handen en voeten gebonden. Overheidstaken zijn wettelijk verplicht. Ruim 80% van (uitvoerings) taken zijn wettelijk verplicht. Ruimte voor eigen politieke keuzes zijn er nauwelijks meer. Alleen de hoe-doen-we-de uitvoering-vraag is nog beperkt aanwezig. Waar is de autonomie van weleer? Dat is nu toch een wassen neus? Gemeenten kunnen geen belastingen heffen, dan alleen aan eigenaren van onroerend zaken en dat is dan ook nog beperkt. Wordt het tijd dat de gemeenten gezamenlijk vanuit haar autonome publieke rol via de Burgemeesters de Koning gaan aanspreken als er geen gehoor is van de Minister en de Tweede Kamer?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie