Advertentie
financiën / Nieuws

Minister Hoekstra blokkeerde extra geld jeugdzorg

Minister Hoekstra van Financiën (CDA) heeft in de ministerraad van 5 maart een stokje gestoken voor extra jeugdgeld voor gemeenten. Hij blokkeerde daarmee de eerder gedane belofte van het kabinet aan gemeenten, om op 11 maart een aanbod te doen om de financiële nood te lenigen.

16 maart 2021
wopke-hoekstra-min-fin.jpg

Minister Hoekstra van Financiën (CDA) heeft in de ministerraad van 5 maart nee gezegd tegen extra jeugdgeld voor gemeenten. Hij blokkeerde daarmee de eerder gedane belofte van het kabinet aan gemeenten, om op 11 maart een aanbod te doen om de financiële nood te lenigen.

Langste eind

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wilden al wel incidenteel extra geld voor de jeugdzorg vrijmaken, vooruitlopend op een structurele verhoging van het budget voor de jeugdzorg. Financiën trok, zoals vaker, aan het langste eind. Dat bevestigen diverse bij het onderhandelingsproces betrokken bronnen. ChristenUnie voorman Gert-Jan Segers laat doorschemeren dat ook de VVD nog niet de portemonnee voor de jeudgzorg wil trekken.  

 

Nieuwe Tweede Kamer

Staatssecretaris Blokhuis (jeugdzorg, ChristenUnie) moest daarop vrijdag de boodschap uitdragen dat het 'niet chic’ is om als demissionair kabinet daags voor de Kamerverkiezingen veel geld uit te trekken. In het licht van de recente miljardensteun voor het onderwijs en aan ondernemers, wordt deze argumentatie door lokale bestuurders en politici weggehoond. Het kabinet wil pas weer verder praten over incidenteel geld voor 2021 en 2022 als er een nieuwe Tweede Kamer is geïnstalleerd. Dat gebeurt op 31 maart.

 

Harde noodzaak

'Het is teleurstellend dat onder meer het ministerie van Financiën hier nog niet mee over de brug wil komen', stelt Gert-Jan Segers, fractievoorzitter en lijsttrekker van de ChristenUnie (CU). 'Extra geld voor gemeenten is hard nodig, juist voor het organiseren van zorg dichtbij mensen. Als gemeenten hun taken niet goed kunnen uitvoeren, gaat dat ten koste van de hulp aan kwetsbare jongeren of mantelzorg. En dat niet alleen, het gaat ook om goede voorzieningen als zwembaden en bibliotheken. Meer geld is daarom geen luxe maar een harde noodzaak.' 

 

Tegen afspraken in

Zodra vorige week donderdag duidelijk werd dat het kabinet, tegen eerder gemaakte afspraken in, geen financieel aanbod op zak had, was voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de maat vol. Het kabinet had evenmin de eerder toegezegde eerste schets voor een structurele oplossing bij zich. Het was een brede kabinetsafvaardiging die deze boodschap tijdens een bestuurlijk overleg met de VNG overbracht: minister De Jonge (CDA) en staatsecretaris Blokhuis (ChristenUnie) van VWS, minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66), staatssecretaris Vijlbrief (Financiën, D66), Koolmees (SZW, D66) en Dekker (Rechtsbescherming, VVD).

 

Arbitrage

Een maand eerder nog had de VNG er vertrouwen in dat het kabinet vorige week met extra budget over de brug zou komen. Op 19 februari was er een bestuurlijk overleg tussen het kabinet en de VNG, waarbij Blokhuis en Dekker namens het kabinet aanschoven en waar specifiek over de jeugdzorggelden werd gesproken. Op basis van dat gesprek was er voor de VNG geen aanleiding om arbitrage uit de kast te halen; zij had alle vertrouwen in een goede afloop. Er lag toen ook nog geen bedrag op tafel; dat zou 11 maart komen, zo was de VNG toegezegd. Niet dus.   

 

Uitstel op uitstel

Het gesprek tussen de brede kabinetsdelegatie en VNG over financiële hulp van het kabinet had eigenlijk al vorige maand moeten plaatsvinden. Dat was in december vorig jaar afgesproken, na verschijning van het AEF-rapport waaruit duidelijk werd dat gemeenten structureel 1,7 miljard euro tekortkomen op de jeugdzorg. Het kabinet verplaatste dat overleg naar vorige week donderdag. En deelde daar mee dat gemeenten tot zeker april moeten wachten op een vervolggesprek. ‘Zo volgt uitstel op uitstel en ontbreekt het perspectief op zowel incidentele als structurele oplossingen’, schrijft de VNG in een brief aan haar leden.

Reacties: 22

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
Way to go, Wopke!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Raoul / Ambtenaar
Deze minister toont wederom aan, net zoals eigenlijk dit hele kabinet, geen enkele binding met de samenleving te hebben. Realisme ontbreekt. Ze hebben geen enkel benul wat er er ook binnen de lokale overheden speelt.

Ik noem het 'de ver van mijn bed show'.

Nee, ze hevelen taken en verantwoordelijken over maar daartegenover staan geen financiële compensaties of geld dat de lading absoluut niet dekt.

Ik vraag me als ambtenaar maar zeker ook als burger af waar de landelijke regering nog nuttig voor is.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Karel van Klaveren
In Haagse kringen wordt de minister Hoekstra aangeduid als Blokkeer-Fries.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan Timmermann / Pensionado
Hier tekent zich na de Toeslagenaffaire het volgende debacle af van Rutte c.s. De uitwassen van wat er in de Jeugdzorg gaande is moet toch onderhand ook den Haag hebben bereikt. Maar de dames en heren daar zijn ziende blind en horende doof voor de schrijnende toestanden die zich in de jeugdzorg afspelen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Just Saying
Heeft de Minister van Financiën een vetorecht in de Ministerraad (MR)? Dat lijkt mij niet. Hoekstra heeft dus een meerderheid in de MR kunnen overtuigen dat extra geld naar de jeugdzorg niet kan. Wie voor en tegen waren, zullen we nooit weten, want de notulen van de MR zijn geheim. Maar dat het de ministers VVD en CDA waren (6 resp. 4) ligt voor de hand.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
v.willems / gemeenteambtenaar
Schrijnend! De minister van Financiën, aanvoerder van het CDA, bewijst voortdurend waar zijn loyaliteit ligt. 'Diepe zakken' zijn er kennelijk alleen voor het grote bedrijfsleven. Wopke ontpopt zich als Flopke…CDA bijwagen voor conservatief rechts. sociaal christelijk appel is ver te zoeken
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Er zullen binnen de ministerraad vast argumenten zijn geweest om de besluitvorming over de financiën voor de Jeugdzorg nog enigszins uit te stellen. Daar zullen we de komende dagen vast wel meer over horen. Dat sommigen (o.a. binnen de CU) daarop vooruit lopen en daarvoor alleen minister Hoekstra bashen is niet chic. Maar dat zijn we wel gewend van Seghers c.s.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Jeugdzorg is in de 1e en de laatste plaats een taak voor de ouders en daar mag in beginsel geen gemeenschapsgeld naar toe.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H.(Appie) Kootstra / Oud Wethouder GL Winschoten
Dan kun je zien hoe betrouwbaar de CDA lijsttrekker eerst beloven dat de gemeenten meer geld krijgen voor de jeugdzorg waarbij bij de overheveling van het rijk naar de gemeenten al bij voorbaat 25% is gekort van het budget.

Schandalig het moet eerst volledig uit de hand lopen dan kan het CDA jammeren dat het zo slecht gaat met de jeugd terwijl zij er totaal niets aan willen doen,wel miljarden naar het grote bedrijfsleven maar de gemeenten en hun burgers kunnen verrekken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bernard
Lees ook zeker het inspectie rapport van de Inspectie Jeugd en gezondheidszorg. Die haarfijn blootlegt dat jongeren die de zorg het hardste nodig hebben, die niet krijgen. De bv Nederland zou zich diep moeten schamen dat wij zo met onze jongeren, die acute zorg nodig hebben, omgaan. Hoog tijd voor een parlementaire enquête over het failliet van de Nederlandse jeugdzorg. Zie verder website IGJ: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/03/15/onv …Onvoldoende hulp voor jongeren met ernstige psychische problemenNieuwsbericht | 15-03-2021 | 16:00

Meer jeugdigen met psychische problemen hebben hulp nodig en de ernst van de problemen is toegenomen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) constateert dat bestaande knelpunten in hulp aan jeugdigen met psychische problemen onder invloed van de coronacrisis zijn vergroot en verscherpt. Instellingen hebben onvoldoende personeel en geld om aan de complexe hulpvragen te kunnen voldoen. De wachtlijsten worden steeds langer. De afstemming en samenwerking op regionaal niveau is daarnaast onvoldoende.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H.(Appie) Kootstra / Oud Wethouder GL Winschoten
De heer Wim Vreeswijk financieel adviseur zegt het is de taak van de gemeenten,dat klopt nu wel omdat de rijksoverheid het over de schutting heeft gegooid bij de gemeenten met 25% korting.Stel je wel goed op de hoogte voor je de gemeenten de schuld geeft?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
De Jeugdzorg goed uitvoeren binnen de beschikbare financiële middelen is ook een kwestie van prioriteitstelling. De 1e prioriteit behoort uit te gaan naar de zorgtaken bij de specialistische jeugdhulp. Overigens heb ik begrepen dat er geen verandering komt in de reeds eerder toegezegde E 700 miljoen euro, dit in afwachting van nadere besluitvorming over de Jeugdzorg bij de komende gesprekken na de verkiezingen. Op zichzelf lijkt mij dat op dit moment wel een reële benadering. Geld uitgeven is niet gratis., zeker niet op dit moment. Wie het beter weet mag het zeggen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Big Spender / netto betaler
Schrijft een duidelijk heel erg rechtse bal: jeugdzorg is in de 1e en de laatste plaats een taak voor de ouders en daar mag in beginsel geen gemeenschapsgeld naar toe.

Zeg ik: Je financiën zijn in de 1e en de laatste plaats een taak voor de de burger zelf en daar mag in beginsel geen geld naar een financieel "adviseur" toe. Want dat is echt parels voor de zwijnen werpen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Call me: ach tsja die Vreeswijk heeft hele bijzonder opvattingen over waar geld naartoe moet gaan: https://www.duic.nl/politiek/rechtse-politicus-v …

Zij eigen portemonnee dus
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Wat een viezerik.... een onbetrouwbare consultant
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Formeel heeft Hoekstra een punt. Een demissionair kabinet hoort hier niet over te beslissen. Mooi onderwerp voor de komende formatie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
maud arkesteijn / bestuurlder
Hallo, Formeel nu een spelletje spelen is niet aan de orde, Her Rijks heeft teveel zonder geld ,maar wel met nog een extra bezuiniging over de schutting bij de gemeenten gekieperd, een aperte schande, Het moet nu middels een flinke tegemoetkoming in het gemeente fonds worden gecompenseerd.Dat was al toegezegd en dan ga je nu niet weer op de zg Formele toer meneer Hoekstra want de burger betaald hier weer de rekening.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Just Saying
Het is al vaker gezegd, maar het kan niet genoeg herhaald worden.De gemeenten waren in 2015 zeer happig om de jeugdzorg 9en andere taken in het sociale domein) van het rijk over te nemen. Bij monde van het VNG werd keer op keer geroepen: "Wij doen het efficiënter en goedkoper". Dat heeft het rijk goed gegrepen en paste dus - niet onlogisch in een tijd waar bezuinigen de boventoon voerden - alvast een flinke korting toe op het budget.En nu lopen de gemeenten stuk voor stuk te jammeren dat ze te kort. Ja, hadden ze maar niet zo gretig moeten doen in 2015. Alleen, de burgers zijn wel de klos. En dat maakt het allemaal buitengewoon triest.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
CB
Begrijpelijk. De Jeugdzorg moet es leren haar eigen broek op een ordentelijke manier op te houden. Er telkens geld bijpompen maakt de Jeugdzorg niet beter en kan zelfs een perverse prikkel zijn voor beloningen. Kan er niet met budgetten binnen de jeugdzorg zelf geschoven worden: minder staftaken en meer handen in de operatie? Ik roep maar es wat...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
De kop van dit artikel dekt de lading niet meer. Na (terecht) uitgevoerd nader onderzoek over de exacte gemeentelijke uitgaven zijn voor de Jeugdzorg alsnog aanvullende financiële middelen aan de gemeenten beschikbaar gesteld.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Elisabeth Nymus / schrijfster jeugdroman"Seksueel Misbruik" en volwassenroman "Vrouw van"
Wanneer gaat de regering jeugdzorg terug landelijk organiseren, want dat de gemeente dit over kan nemen met veel te weinig expertise en veel te weinig geld is een illusie en een rampenplan.

Je moet maar het geluk hebben dat je in je eigen gemeente een grote instelling hebt...je moet maar het geluk hebben dat jou gemeente jeugdzorg niet zo belangrijk vind óf dat het geld op is. Adequate op maatwerk gestoelde jeugdzorg is er niet én al helemaal niet als het grensgebied overschrijdend is...het geleur met kinderen die een complexe aandoening hebben waar gespecialiseerde hulp bij nodig is, bungelen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janet / beleidsadviseur
Ik hoop zo dat er een ander kabinet komt. Dit is toch weer een toppunt, het zoveelste debacle van dit kabinet. Verlos ons zo snel mogelijk van deze ellende. Stem op andere partijen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie