of 64231 LinkedIn

Winst circulair inkopen ‘voorbeeldprovincies’ onduidelijk

Het is onduidelijk welke resultaten Overijssel en Gelderland behalen met circulair inkopen, oordeelt de Rekenkamer Oost-Nederland. Deze twee provincies willen het goede voorbeeld geven en volgens de rekenkamer gebeuren er mooie dingen, maar wat de resultaten precies zijn is onduidelijk omdat het ontbreekt aan duidelijk gedefinieerde doelstellingen en tussendoelen.
© Shutterstock

Het is onduidelijk welke resultaten Overijssel en Gelderland behalen met circulair inkopen, oordeelt de Rekenkamer Oost-Nederland. Deze twee provincies willen het goede voorbeeld geven en volgens de rekenkamer gebeuren er mooie dingen, maar wat de resultaten precies zijn is onduidelijk omdat het ontbreekt aan duidelijk gedefinieerde doelstellingen en tussendoelen.

Bijzonder

Er worden resultaten geboekt: Overijssel realiseert ‘sprekende toepassingen van circulariteit’, schrijft de rekenkamer, zoals het gebruik van bijzondere betonnen asfalttypes waar minder grondstoffen voor nodig zijn. En het inkoopbeleid van Gelderland waarmee de provincie een omslag wil veroorzaken in de markt ‘leidt tot innovaties en grondstoffenreductie’.

 

Niet consequent

Maar de beide manieren van aanpakken hebben soortgelijke tekortkomingen. Overijssel schrijft voor de inkoop van het beheer en onderhoud in de grond-, water- en wegenbouwsector een specifieke werkwijze voor, maar die wordt niet consequent nageleefd. Verder zijn niet alle doelen voor circulair inkopen duidelijk en de voortgang wordt niet gemonitord.

 

Onduidelijke doelstellingen

Het doel van Overijssel is om in 2020 voor 10 procent circulair in te kopen, in 2030 voor 50 procent en in 2050 voor 100 procent. ‘Deze doelstellingen zijn onduidelijk omdat onderliggende definities en aantallen niet zijn vastgesteld.’ En hoewel Gelderland grondstoffen bespaart met circulair inkopen, rapport de provincie die getallen niet. ‘Hierdoor is niet inzichtelijk hoeveel het bijdraagt aan de ambitie om het grondstoffenverbruik met 50% te reduceren in 2030.’

 

Gemiste kans

Omdat de ambitie van Gelderland niet is vertaald naar tussendoelen, is het niet duidelijk of de provincie op koers ligt. ‘De provincie mist hierdoor bovendien een kans om signaal af te geven aan de markt voor de gewenste ontwikkeling van circulaire toepassingen.’ De rekenkamer raadt aan om de voortgang jaarlijks inzichtelijk te maken.

 

Grootschalige oplossingen

Het is tenslotte bij beide provincies onduidelijk of het circulair inkopen meer of minder geld gaat kosten dan de reguliere manier. De rekenkamer beveelt aan om die kosten en baten in kaart te brengen. Dit zou met name een goed idee zijn voor Overijssel, waar vanaf 2028 een aantal vervangingspieken voor infrastructurele werken aankomen, in de periode waarbinnen de grondstoffenreductie van 50 tot 100 procent wil opkrikken. ‘Daarmee zijn de pieken ook een kans voor de grootschalige toepassing van circulaire oplossingen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Robin (influencer) op
Gaap...

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners