of 60220 LinkedIn

Wildste gemeentefonds-ideeën gesneuveld

Gemeenten waren begin dit jaar uitgenodigd potentiële maatstaven aan te leveren voor het nieuw op te zetten verdeelmodel. Van de ruim 200 geopperde maatstaven zijn er na het genoemde vooralsnog 77 overgebleven.

Gemeenten hoeven niet te rekenen op extra geld uit het gemeentefonds voor ziekteverzuim door burn-outklachten en een relatief hoog aantal orthodox-christelijke inwoners.

Suggesties van gemeenten om die bijzondere kenmerken als maatstaf te hanteren op basis waarvan het rijksgeld wordt verdeeld bij het gemeentefonds-nieuwe-stijl zijn verworpen. Dat is gebeurd na overleg tussen onderzoekers, de begeleidingscommissie en de stuurgroep die zich bezighouden met de herijking van het gemeentefonds.

Echtscheidingen
Gemeenten waren begin dit jaar uitgenodigd potentiële maatstaven aan te leveren voor het nieuw op te zetten verdeelmodel. Van de ruim 200 geopperde maatstaven zijn er na het genoemde vooralsnog 77 overgebleven. Die shortlist wordt volgens AEF-onderzoekster Irene Niessen momenteel nader geanalyseerd. Het aantal echtscheidingen en verbroken samenwoonrelaties staat er als ‘nieuwkomer’ nog steeds wel op als potentiële maatstaf.

Noodzakelijke kosten
Maar het is niet gezegd dat deze en andere resterende suggesties allemaal de eindstreep zullen. De reden dat ‘nog veel maatstaven afvallen’ is dat omdat dat ‘ze de kosten niet verklaren’ die gemeenten maken. Verdeelmodellen in het gemeentefonds moeten kostengeoriënteerd zijn. Dat betekent dat ze de noodzakelijke kosten van gemeenten moeten volgen. Dat is en blijft zo. ‘Voor veel maatstaven zal naar verwachting blijken dat zij de kosten beperkt verklaren, of weinig toegevoegde waarde hebben ten opzichte van andere maatstaven’, aldus de toelichting van AEF. In het uiteindelijke model zullen veel minder maatstaven terugkomen dan de 77 op de shortlist.

Scheve verdeling
Het doel van het onderzoek is om nieuwe verdeelmodellen te maken waarmee circa 16 miljard over gemeenten zal worden verdeeld. De huidige verdeling van de middelen over de gemeenten is niet meer adequaat. Sommige gemeenten krijgen te veel, andere te weinig in verhouding tot de kosten waarvoor ze staan. De bedoeling is dat de onderzoeken begin volgend jaar klaar zijn.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
@Johannes.
Sowieso zal o.a. een kostensleutel zijn het aantal inwoners en het aantal woningen in een gemeente. De noodzaak om dat onder te verdelen in bijv. een, twee of meer huishoudens ontgaat mij in dat geval. Of zie ik iets over het hoofd?
Door Johan (Ambtenaar) op
Bij de reacties valt me op dat mensen het onderwerp echtscheidingen als verdelingsmaatstaf verwarren met het feit of er al of niet extra kosten uit voortkomen. In principe geldt voor alle maatstaven uit het gemeentefonds ook dat niet het onderwerp an sich de kosten behoeft te veroorzaken, maar dat het toch een prima verdelingsmaatstaf kan zijn.
Bijvoorbeeld het aantal een-ouder-huishoudens is nu een maatstaf en an sich hoeft dit helemaal voor de gemeente niet te betekenen dat daar automatisch extra kosten voor gemaakt worden. En toch kan dit aantal als verdeling van het gemeentefonds best een juiste verdeling opleveren. Ik zou zeggen: onderzoek alles om tot een rechtvaardigere verdeling, zonder jezelf te beperken en op voorhand onderwerpen uit te sluiten.

En dan gaat het ook nog over de combinatie met de andere maatstaven.

'T is alleen wel van belang om dan ook eerst de kosten die gemeenten (moeten) maken grondig te analyseren.

Door Wim Wildeboer (Raadslid) op
Dat echtscheidingen de shortlist halen lijkt me inderdaad een omineus teken betreffende de kriteria t.a.v. voor de gemeente “noodzakelijke” kosten. Als er voor de gemeente al extra kosten uitvoortkomen dan zullen die toch in de eerste plaats individueel verhaald moeten worden. Het maakt wel nieuwsgierig naar al die 200 andere voorstellen.
Door Willem (t"Ja) op
Ik vraag me nog steeds af of je zo een soort kosten-verdeel-staat kunt maken voor +300 gemeenten die vanuit een lokale politieke en historische context gestuurd worden. Zeker in een tijd dat er vanuit gemeenten meer regievrijheid wordt gevraagd en waardoor er nog meer lokale pluriformiteit ontstaat.
Door Spijker (n.v.t.) op
Alleen het idee al dat 'het aantal echtscheidingen en verbroken samenwoonrelaties' op een shortlist' voorkomt roept bij mij al twijfels op of dit wel goed gaat komen.
Door Mark op
Geeft maar weer eens aan hoe subjectief de maatstaven zijn.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners