of 63966 LinkedIn

Wijk bij Duurstede stuurt rekening naar 'Den Haag'

Het rijk krijgt van het college en de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede een rekening van 3,4 miljoen euro. Het gaat om taken die de gemeente van het rijk moet uitvoeren, maar waarvoor ze te weinig geld krijgt. Het gaat daarbij om de jeugdzorg, de Wmo, wonen en duurzaamheid.

Het rijk krijgt van de gemeente Wijk bij Duurstede een rekening van 3,4 miljoen euro. Het gaat om taken die de gemeente van het rijk moet uitvoeren, maar waarvoor ze te weinig geld krijgt. Het gaat daarbij om de jeugdzorg, de Wmo, wonen en duurzaamheid.

Sturen in de storm

Dat is besloten bij de begrotingsbehandeling in de raad. De begroting 2021-2024 kreeg de titel ‘Sturen in de storm’ mee. Zo voelt het niet alleen, zo is het ook, aldus de gemeente. Corona heeft grote, ook financiële gevolgen voor de gemeente. Daarnaast is er het omvangrijke takenpakket, ‘waar we als gemeente verantwoordelijk voor zijn, maar waarvoor we financieel niet in staat worden gesteld het uit te voeren.’ Dubbel zwaar weer, die grote onzekerheid met zich meebrengt.

 

Stelpost

In de begroting is een stelpost ‘Het Rijk komt over de brug’ opgenomen. ‘Met deze stelpost richten we ons op het verhogen van de inkomstenkant onder het motto ‘knaken bij de taken’, zo staat in de begroting te lezen. Dat is dus de rekening die naar Den Haag wordt gestuurd. 'Het gemeentefonds is structureel ontoereikend voor de taken die we moeten uitvoeren. En de ontwikkeling daarin gaat nog niet de goede kant op', aldus Wijk bij Duurstede.

 

Gemeentefonds

Het rijk moet de implementatiekosten voor diverse duurzaamheidsopgaven (waaronder de Transitievisie Warmte) vergoeden via een specifieke uitkering in het gemeentefonds, vindt Wijk bij Duurstede. Datzelfde geldt voor de implementatiekosten voor de Omgevingswet (33 miljoen euro). Het incidentele extra geld dat de gemeente tot en met 2022 van het rijk krijgt voor de jeugdhulp (357.000 euro), moet structureel worden. Daarnaast moet er geld aan het gemeentefonds worden toegevoegd teer compensatie van niet ontvangen inkomsten uit eigen bijdragen, als gevolg van de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Voor Wijk bij Duurstede gaat het om jaarlijks zo’n 133.000 euro.

 

Budgetplafonds

Als het rijk niet met extra geld over de brug komt, komt het instellen van budgetplafonds voor Wmo en jeugdzorg in zicht, waarschuwen college en raad, die de begroting unaniem heeft vastgesteld. Het Omgevingsplan zal vertraging oplopen evenals de ambitie om de gemeente van duurzame energie te voorzien. Ook zal moeten worden gesneden in voorzieningen die ‘bijdragen aan de vitaliteit en leefbaarheid van onze gemeente’, aldus de begroting.

   

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Wie volgt? In dat geval wordt in ieder geval duidelijk waar en bij welke gemeenten de problemen zitten. Ga er vanuit dat eventuele beoordelingen zich over meerdere jaren (kunnen/zullen) uitstrekken.
Door Alain Sterk (Adviseur) op
Ook in de Zwijndrechtse raad is opgeroepen een factuur te sturen. We hopen samen op te trekken met de collega's van Wijk bij Duurstede. Wellicht nog meer gemeenten? Van belang is dat er hier echt een probleem is waarvan de effecten zichtbaar worden wanneer het te laat is.
Door Petra op
Ideetje voor alle gemeenten om het rijk maar gewoon een dergelijke factuur te sturen?
Zouden ze het dan gaan snappen in 'Den Haag'?

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners