of 62812 LinkedIn

Wet rekenkamers laat langer op zich wachten

Niet deze week, zoals de bedoeling was, maar nog wel voor het eind van het jaar denkt minister Ollongren het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers gereed te hebben. Reden van het uitstel: er wordt mogelijk in opgenomen dat ook de waterschappen worden verplicht een rekenkamer in te richten.

Niet deze week, zoals de bedoeling was, maar nog wel voor het eind van het jaar denkt minister Ollongren het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers gereed te hebben. Reden van het uitstel: er wordt mogelijk in opgenomen dat ook de waterschappen worden verplicht een rekenkamer in te richten.

Behandeling van het wetsvoorstel stond deze week geagendeerd voor plenaire behandeling in de Tweede Kamer. De voorziene wetswijziging houdt onder andere een uitbreiding van de bevoegdheden van rekenkamers. En ook mogen gemeenteraadsleden straks geen zitting meer hebben in de lokale rekenkamers. Daarmee wordt de kwaliteit van de rekenkamers in de ogen van de minister van Binnenlandse Zaken vergroot.

 

Consultatie

Behalve gemeenten hebben ook provincies een rekenkamer. Daartoe zijn ze wettelijk verplicht. Voor die andere decentrale bestuurslaag, die van de waterschappen, geldt dat niet. Dat lijkt, afgaande op de Kamerbrief van de minister van Binnenlandse Zaken, mogelijk een kwestie van tijd. Ze schrijft in overleg met de minister van Infrastructuur en Waterstaat nu te werken aan een nota van wijziging over rekenkameronderzoek bij waterschappen. ‘Die wil [ik] consulteren bij de belanghebbenden en vervolgens voor advisering wil voorleggen aan de Afdeling advisering van de Raad van State’, aldus Ollongren.

 

Belastinggeld

Dit voorjaar maakte de minister van Binnenlandse Zaken – toen Knops – bekend dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de wenselijkheid om waterschappen te verplichten een rekenkamer in te richten ging onderzoeken. Tweede Kamerleden van de VVD hadden hem gevraagd waarom dat wetsvoorstel alleen betrekking heeft op provincies en gemeenten en niet ook op waterschappen. 

In 18 van de 21 waterschappen vindt nu al rekenkamer­onderzoek plaats. Anders dan bij de provincies en gemeenten is dat echter niet wettelijk geborgd.

De belangrijkste – en eigenlijk enige – inkomstenbron van waterschappen zijn belastingen: ze innen jaarlijks zo’n 3 miljard euro. Of dat geld doeltreffend en doelmatig wordt besteed, wordt niet in alle waterschappen onderzocht.

De minister van Binnenlandse Zaken denkt voor het eind van het jaar de wetswijziging naar de Tweede Kamer te sturen.

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Johan (Ambtenaar) op
Pffft. Heeft de minister nou niets zinnigs te doen.
Krijgen we al die rapporten van de Rekenkamers waarin staat dat het Rijk te weinig geld geeft voor de taken, of teveel ingrijpt in de beleidsvrijheid of te weinig doet voor het belastinggebied.
En dan vervolgens doet de minister weer niets....
Zoek een hobby of zo zou ik zeggen.

Door Spijker (n.v.t.) op
@Gerrit. Helemaal mee eens. Het probleem is dat de rekenkamerfunctie in veel gemeenten niet of nauwelijks dan wel niet goed functioneert. Een landelijke reorganisatie is zeer noodzakelijk om deze taak efficiënter uit te voeren, bijvoorbeeld via:
1. samenvoeging van alle rekenkamerfuncties via één rekenkamer per provincie (voor provincie, gemeenten en waterschappen) of
2. als afzonderlijke landelijk functionerend onderdeel van de Algemene Rekenkamer (Rijk).
3. algemene uitwisseling van rapporten. Voorkomen dat iedereen zo nodig 'het wiel' moet uitvinden.
Denk vooral ook aan goed overleg met VNG, IPO en Waterschapvertegenwoordiging.Door gerrit (beleidsadviseur) op
De huidige vormgeving van de rekenkamers is een vreemd fenomeen. Deelname door raadsleden (statenleden, leden van het AB) betekent dat zij ofwel eigen controleur zijn (dus de slager van zijn eigen vlees) of adviseur van zichzelf. Eigen politici horen niet thuis in dit soort organen. In een rekenkamer mag je, gegeven de functie, geen politiek bedrijven. Alle beloften dat de gekozen politici dat niet zullen doen, zijn betekenisloos.
Natuurlijk kun je niet alle rekenkamers met een gemengde bezetting niet over één kam scheren. Er zullen zeker goede voorbeelden zijn, maar evenzeer zullen er voorbeelden zijn waar wel politiek wordt bedreven. Maar daar hoor je natuurlijk nooit iets over. Het is niet anders dan bij welk onderzoeksrapport waarvan ook wordt gesteld dat het concept door de opdrachtgever niet beïnvloed is.
Door Els Boers (adviseur/ auteur) op
De hoop was dat dit onzalige wetsvoorstel van tafel gaat, maar helaas. Minder regels zeggen we te willen en al eerder is er op vele fronten gereageerd op dit wetsvoorstel dat de animo voor rekenkamer(functie) vooral om zeep zal helpen. Het zou goed zijn om te koesteren wat in het land nu prima functioneert in plaats van het te verbieden. Welk doel heeft het verplicht optuigen van een rekenkamer in ons bureaucratische land waar we vooral bezig zijn met het creëren van te betalen controle- en advies functies, in plaats van ruimte voor uitvoerende vrijwilligers?

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners