of 64204 LinkedIn

Voorkom lappendeken aan lokale belastingmaatregelen

Het is ‘prijzenswaardig en begrijpelijk’ dat lokale overheden ondernemers steunen, maar als elke overheid andere keuzes maakt dan kan een lappendeken van maatregelen ontstaat. Hoogleraar Arjen Schep van de Erasmus Universiteit waarschuwt hiervoor en gaat in op enkele vragen rond de crisismaatregelen.
© Shutterstock

Het is ‘prijzenswaardig en begrijpelijk’ dat lokale overheden ondernemers steunen, maar als elke overheid andere keuzes maakt dan kan een lappendeken van maatregelen ontstaat. Hoogleraar Arjen Schep van de Erasmus Universiteit waarschuwt hiervoor en gaat in op enkele vragen rond de crisismaatregelen.

Maatregelen afstemmen

Een lappendeken aan maatregelen veroorzaakt ongelijke behandeling en administratieve lasten bij belastingplichtigen, schrijft Schep in een artikel voor Taxlive. ‘Het is in die zin wenselijk om ten minste regionaal de fiscale maatregelen op elkaar af te stemmen en ook ondernemers te ondersteunen in de handelingen die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de fiscale tegemoetkomingsregelingen.’

 

Niet afhankelijk van mate van schade

Behalve de algemene rechtsbeginselen zijn er nog enige vuistregels die bij de afwegingen een rol spelen. Het is bijvoorbeeld goed om rekening te houden met de gevolgen voor de begroting, uitstel van belastingen is geen afstel, het percentage oninbare schulden zal stijgen, en tegemoetkoming kan niet afhankelijk zijn van de mate van economische schade. ‘Voor gemeenten geldt namelijk een expliciet wettelijk verbod om het bedrag van de belasting afhankelijk te stellen van inkomen, winst of vermogen.’

 

Mogelijkheden

In het artikel voegt de hoogleraar een overzicht toe van de mogelijke fiscale tegemoetkomingen en van de mogelijke tegemoetkomingen bij specifieke lokale ondernemersheffingen. Hij raadt verder aan om de richtlijnen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) in acht te nemen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Het is zeer onwenselijk dat provincies en gemeenten het rijks ondersteuningsbeleid voor bedrijven en ZZP'ers met eigen ondersteuningsbeleid gaan doorkruizen. Dat heeft negatieve gevolgen voor de onderlinge concurrentiepositie en werkt oncontroleerbaarheid van het algemene beleid in de hand. Bovendien is de financiële positie van veel gemeenten zo slecht dat dit ook voor de burgers (eigenaren) tot verhoging van de OZB gaat leiden.

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners