of 62812 LinkedIn

Verduurzaming woningen via baatbelasting

Inzet van gemeentelijke baatbelasting kan helpen woningen en wijken te verduurzamen. Lenen of investeren is dan voor woningeigenaren niet meer noodzakelijk. Wijk bij Duurstede gaat er als eerste gemeente mee aan de slag.

Inzet van gemeentelijke baatbelasting kan helpen woningen en wijken te verduurzamen. Lenen of investeren is dan voor woningeigenaren niet meer noodzakelijk. Wijk bij Duurstede gaat er als eerste gemeente mee aan de slag.

Het gaat om de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR). Die regeling helpt gemeenten in de verwezenlijking van het Programma Aardgasvrije Wijken. Daarbij moeten duurzaamheidsambities worden gerealiseerd in aanloop naar een klimaatneutrale samenleving in 2050.

 

Geen investeringsrisico

Het is een bekostigingsinstrument dat gebruik maakt van de baatbelasting. De baatbelasting rust op de woning, waardoor deze bij verkoop van de woning overgaat op de nieuwe woningeigenaar. Door deze overdraagbaarheid loopt de huidige woningeigenaar geen investeringsrisico. Met inzet van de GVR behoudt de gemeente de regie en loopt het tegelijkertijd weinig risico. Het stelt gemeenten in staat om op wijkniveau verduurzamingsvoorzieningen aan particuliere woningen te treffen zonder dat daarvoor publieke middelen hoeven te worden aangewend.

 

Niet rendabel

Deze week stelde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat verduurzaming met de huidige investeringslasten en regelingen voor woningeigenaren niet rendabel is. Zonder aanvullend beleid is de bijdrage van huiseigenaren aan het halen van het Klimaatakkoord volgens het PBL fors minder dan waar de overheid mee rekent. Het planbureau zou daarmee een te eenzijdig beeld schetsen.

‘Energieneutraliteit is voor bestaande woningen op korte termijn vaak te ambitieus en niet noodzakelijk om de doelstellingen van 2030 te behalen. Binnen de GVR worden in de eerste fase zogenaamde no-regret maatregelen toegepast. De combinatie van integrale isolatie en zonnepanelen kunnen in de regel maandlastenneutraal gerealiseerd worden. Dankzij de GVR worden de kosten over dertig jaar gespreid. De ontwikkeling in techniek moet het vervolgens mogelijk maken om in de toekomst de stap naar energieneutraal te zetten,’ aldus Dick Dekker van De Woonpas in reactie op het PBL-rapport. Hij is de initiatiefnemer van de verduurzamingsregeling, die samen met onder andere het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL) en met steun en medewerking van de BNG Bank en diverse provincies en gemeenten is ontwikkeld.

 

Niet sexy

‘Het rapport gaat uit van verduurzaming door de inzet van een warmtepomp. Het plaatsen van warmtepompen in bestaande woningen is momenteel in de meeste gevallen niet rendabel en ondermijnt de maandlastenneutraliteit in de verduurzaming. De meeste gemeenten hebben bovendien hun plannen omtrent ‘van het gas af’ nog niet gereed’, zegt hij. De GVR voorkomt dat woningeigenaren moeten lenen voor verduurzaming. ‘Verduurzaming is niet sexy’, aldus Dekker. ‘Men kiest eerder voor een nieuwe keuken, dan voor bijvoorbeeld een geïsoleerde spouwmuur. Een belangrijk voordeel van de GVR is dat ook de onderkant van de markt op deze wijze kan verduurzamen. Wooneigenaren in dit segment kunnen verduurzaming meestal niet op eigen kracht financieren. De GVR is dan een uitkomst.’

 

Vrijwillige deelname

Deelname aan de regeling is op vrijwillige basis. Arjen Schep, bijzonder hoogleraar Heffing van Lokale Overheden, verbonden aan het ESBL: ‘Waar de baatbelasting tot nu toe steevast eenzijdig door gemeenten is opgelegd om door de gemeente gewenste voorzieningen te bekostigen, gaat de GVR uit van vrijwilligheid en wederkerigheid. Daarmee kunnen gemeenten op een verantwoorde wijze en met voldoende waarborgen op lokale schaal wijkgericht woningen verduurzamen.’ Die toepassing van de baatbelasting pas volgens hem binnen een trend waarbij gemeenten hun belastingbevoegdheden inzetten voor de totstandkoming van voorzieningen die niet louter het publieke belang dienen.

 

EU-subsidie

Wijk bij Duurstede is de eerste gemeente die van de regeling gebruik maakt met behulp van een subsidie van de Europese Commissie. Volgens wethouder Marchal van Wijk bij Duurstede biedt de regeling woningeigenaren ondersteuning en uitzicht op een verduurzaamde woning. ‘We geloven dat de GVR gemeenten in Nederland echt gaat helpen bij het mede-realiseren van de door de overheid opgelegde duurzaamheidsambities’, zegt hij.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rellie op
Wie is hier nou gek? Een (baat)belasting op basis van vrijwilligheid (!) die ook nog overgedragen moet worden op de volgende eigenaar......... En dat gaat lukken??? Veel succes er mee!!! Het is slechts wensdenken..
Door robert (Adviseur Overheidsparticipatie) op
Mooi instrument. Op papier. Nodeloos ingewikkeld. Als ik investeer in energiebesparing wordt mijn energierekening lager en stijgt de waarde van mijn woning. Dit marktmechanisme moet "verkocht" worden aan huiseigenaren. Een goedkope (renteloze?) lening helpt. Zonnepanelen hebben deze weg al afgelegd. Nu isolatie en hybride warmtepomp nog.
Door Richard van Rooij (De Woonpas) op
Hoi Toine,
Het klopt inderdaad dat de regeling in 30 jaar wordt terugbetaald door de woningeigenaar of in veel gevallen meerdere woningeigenaren (ivm overdraagbaarheid).

De GVR regeling brengt inderdaad naast de de kosten voor de verduurzamingsmaatregelen zelf ook andere kosten met zich mee. Deze bestaan uit rentekosten, operationele kosten en administratiekosten. Deze kosten worden opgenomen in de regeling. Doordat we binnen de regeling goedkoop geld kunnen aantrekken bij BNG en we geen grote overhead hebben, blijven de totale kosten laag. Als je deze vertaalt in rente, is dit fors lager dan de 30 jaars rente op een hypotheek. De baatbelasting is evenwel niet aftrekbaar.

06-14340239 - Richard van Rooij - De Woonpas
Door Toine Goossens op
Dag Richard,

Dank. Begrijp ik het goed als ik concludeer dat de investering door de bezitter van het OG in 30 jaar wordt terugbetaald? En dat de baatbelasting daar het instrument voor is?

De verduurzaming wordt aangestuurd door een orgaan. Dat leidt tot projectkosten. Worden die project kosten bij de investering opgeteld? Of komen die ten laste van de overheid?
Hoe hoog zijn de projectkosten?

Bij voorbaat dank voor de antwoorden.

Door D te N (adviseur) op
Dag Richard, dank voor deze verhelderende uiteenzetting.
Door Spijker (n.v.t.) op
Een klimaat-neutrale samenleving bereik je alleen als bij de inzet van nieuwe energiebesparende voorzieningen ook de klimaat- en milieuaspecten van de daarbij te gebruiken industriële producten volledig in het verdienmodel worden opgenomen. M.a.w. de negatieve energie/milieu/klimaataspecten van bijv. zonnepanelen, windmolens, warmtepompen etc. moeten ook meetellen.
Door Joop op
Ik zou er wel rekening mee houden dat zo'n woning waar nog een extra belasting op rust, minder waard wordt. Dat is ook het geval bij verkoop van woningen in verhuurde staat of belast met erfdienstbaarheden e.d. Zou je de nog resterende belasting over de looptijd kunnen afkopen, dan zou ik die in mindering brengen op de bieding.
Door Hans op
Baatbelasting op basis van vrijwilligheid. Succes er mee!
Door Richard van Rooij (De Woonpas) op
Graag reageer ik op bovenstaande vragen: Binnen de GVR wordt elk huis individueel geïnspecteerd. Per woning worden de mogelijke verduurzamingsmaatregelen vastgesteld en wordt berekend of dit via de GVR maandlasten neutraal gerealiseerd kan worden. Per woning wordt ook de baatbelasting vastgesteld voor een periode van 30 jaar. Wanneer een woningeigenaar akkoord gaat, wordt de verduurzaming uitgevoerd door De Woonpas. De Stichting Verzamelgelden GVR betaalt deze uitvoering. De stichting wordt op haar beurt gefinancierd door BNG Bank. Na afronding start de gemeente met het innen van de baatbelasting bij de woningeigenaar en stort zij dit geld door naar de Stichting. Als de woning verkocht wordt, zal de nieuwe eigenaar de belastingtermijnen betalen, tot het einde van de regeling (30 jaar). Binnen de GVR zij daarom geen publieke middelen en/of subsidies noodzakelijk. Indien er behoefte bestaat aan een meer gedetailleerder toelichting, kunt u contact mij opnemen: 06-14340239 - Richard van Rooij - De Woonpas
Door Jannie op
Ik vind dit best een goed idee, als het idd aan het huis gekoppeld wordt. Zeker vanuit het oogpunt van ouderen of mensen met een verhuiswens: die verdienen nu de investering nooit meer terug...
Ik hoop wel dat er per wijk of liever nog per straat bepaald wordt, hoe hoog de belasting dan zou moeten zijn. Ik heb gekozen om in een redelijk nieuw en goed geïsoleerd, maar dus ook duurder huis te gaan wonen mede om te besparen op energielasten: ik zou het jammer vinden als ik moet meebetalen voor de eigenaren van oude en slecht geïsoleerde huizen.
En een andere vraag is: hoe verhoudt zich de baatbelasting t.o.v. investeringen die eigenaren reeds gedaan hebben? Ik heb bijvoorbeeld al geïnvesteerd in zonnepanelen.
Ik ben erg benieuwd naar hoe dit wordt ingericht allemaal.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners