of 59761 LinkedIn

Spuk is lastig voor gemeenten

Gemeenten ondervinden problemen met de uitkeringen voor sportaccommodaties. De uitkeringen zorgen voor tijdrovend werk, er is verwarring over wat er allemaal onder valt en vanwege overvraging ontstaat waarschijnlijk een tekort.

Gemeenten ondervinden problemen met de uitkeringen voor sportaccommodaties. De uitkeringen zorgen voor tijdrovend werk, er is verwarring over wat er allemaal onder valt en vanwege overvraging ontstaat waarschijnlijk een tekort.

Overvraagd

De Specifieke Uitkering Stimulering Sport (Spuk) dient ter vervanging van het recht op btw-aftrek. ‘De Spuk zou alle nadeel moeten vergoeden’, zegt Ben Mulder van Caraad Belastingadviseurs die gemeenten hierover adviseert, ‘maar de rijksoverheid heeft een maximum ingesteld en dat is inmiddels ruim overvraagd.’ Voor de deadline op 1 juni hadden 346 gemeenten voor 228 miljoen euro aan aanvragen ingediend, terwijl maximaal 152 miljoen beschikbaar is. Er wordt overlegd over wat vergoed wordt, maar Mulder voorspelt dat dat waarschijnlijk niet het volledige bedrag zal zijn.

 

Meer werk

Bovendien leidt de beoordeling tot aanvullende vragen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ‘Gemeenten hebben er veel meer werk aan dan verwacht.’

 

Weg voordeel

Behalve Spuk is er ook nog de Bosa: de Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. Die is niet voor gemeenten, maar voor stichtingen en verenigingen. De beide regelingen werden door het rijk ingesteld toen een uitspraak van het Europees Hof de btw-heffing voor sport per 1 januari onmogelijk maakte. De btw-heffing was volgens Mulder juist voor niet-winstbeogende instellingen voordelig, maar dat voordeel is dus vervallen.

 

Beperkte Bosa

Net als voor de Spuk komen alleen kosten met btw in aanmerking voor vergoeding, maar de Bosa dekt niet al het nadeel. Dat komt niet door het ingestelde maximum - in tegenstelling tot de Spuk is de Bosa nog niet overvraagd. Maar de scope is beperkter. ‘Heel veel zwembaden hebben hoge exploitatiekosten, voor gas, water, licht en personeel. Dat valt allemaal niet onder die regeling’, zegt Mulder. ‘Zwembaden werken veel met tijdelijke krachten via uitzendbureaus maar lopen daardoor nu tegen een nadeel aan.’ 

 

Verwarring

Er is verwarring over wat allemaal wel en niet onder de uitkeringen valt. ‘Spuk en Bosa gelden alleen als er voor de kosten geen recht op aftrek van btw is’, zegt Mulder. ‘Dat moet per geval beoordeeld worden. Kosten voor horeca vallen in principe niet onder de regelingen.’

 

Duurdere kaartjes

Het kan zijn dat exploitanten niet aan de voorwaarden van de Spuk voldoen, maar de Bosa-regeling is voor veel exploitanten te beperkt. Mulder: ‘Dat kan leiden tot duurdere kaartjes voor zwembaden, het uitstel van investeringen of onderhoud of een extra claim op gemeenten om de exploitatiebijdrage te verhogen.’

 

Onnodige kosten

‘Wij kijken met partijen hoe de gemeentebijdrage zo laag mogelijk kan zijn’, zegt Mulder. ‘Gemeenten die daar nu niet goed op inspelen, lopen het risico dat ze met onnodige kosten geconfronteerd worden, zoals een zwembad dat onverwachts toch de btw-kosten vergoed wil hebben.’

 

Veel vragen

De complexiteit zorgt voor veel meer vragen. Is de exploitatiebijdrage belast met btw? Zo ja, kan het btw-compensatiefonds daarvoor aangesproken worden of geldt juist de Spuk? Beïnvloedt de btw-belaste exploitatiebijdrage het recht op aftrek?

 

Rijk profiteert

‘Het wrange is dat het rijk profiteert van het verval van de btw-plicht. Waar de nadelen voor gemeenten en exploitanten ontstaan is er maar een die er voordeel van heeft en dat is het rijk.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ernest (Financieel adviseur) op
En zo zijn weer verenigingen en stichtingen het slachtoffer van het beleid van de Nederlandse overheid.

Ik zal vier voorbeelden geven waarmee de regering sportclubs en verenigingen het (bewuste!) slachtoffer heeft laten worden van haar beleid.

1. Afschaffing Ecotax
Sportverenigingen hadden het recht om betaalde Ecotax (belasting op energie) terug te vorderen bij het Ministerie van Sport. Minister Schultz heeft deze regeling afgeschaftt. In plaats daarvan kwam een subsidieregeling op energiebesparende maatregelen, zoals subsidie op aanschaf van led verlichting en zonnepanelen. Drie keer raden: Een gigantische besparing voor het Rijk.

2. De verhoging van het Btw-tarief van 6% naar 9%

3. De BOSA/Spuk doordat BTW-aftrek niet meer mogelijk is.

4. Het verhogen van de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar waarmee een begrotingstekort bij sportverenigingen ontstond. Nu is voor deze regeling wel wat te zeggen, maar enige vorm van compensatie was er niet.

Daarna hebben, in jaren van crisis en toenemende zorgkosten binnen de drie decentralisaties, veel gemeenten bezuinigd op sport (lees: subsidies verlaagd). Volgens mij zijn verenigingen de smeerolie van de maatschappij, maar zowel door het Rijk als de gemeenten in het pak genaaid door vooral de wijsneuzen uit Den Haag. Daarnaast heeft Berduss wel een punt. Het niveau van een kamerlid is niet voldoende om de impact van een kamerbesluit goed in te kunnen schatten.
Door Bertduss (Kenner) op
Tja, als er plm. 150 leden van de TK staan te juichen bij het horen over de uitbreiding van de sportvrijstelling (dat is toch goed?), is het niveau van onze politici wel duidelijk. Het wordt tijd dat er minimale eisen worden gesteld aan TK-leden, bijvoorbeeld 3 danslessen, VMBO 2 en een rijbewijs.
Door Marquis de Canteclair (Civ em.) op
HET bestuursmotto van deze coalitie VVD/D'66/CDA/CU is: Give them a rope and they hang themselves…
Graag één item noemen van dit illustere gezelschap dat positief uit pakt voor de Nederlandse Staatsburger.
Door Spijker (n.v.t.) op
Hoe ingewikkeld kunnen Overheden het maken. Vooral als je binnen de EU het beste jongetje van de klas wilt/moet zijn. Het heeft meer weg van ontmoedigingsbeleid.
Door de Vries (Ambtenaar) op
Een dramatisch slechte regeling omdat vooraf volstrekt onzeker is of betaalde btw terug wordt ontvangen of niet bij bijvoorbeeld investeringen in sportvoorzieningen. Hoe moet je daar nou een investeringsbesluit op nemen? Had de btw-aftrek dan helemaal afgeschaft en zodoende de oude situatie herstelt van voor het sportbesluit. Dan was het tenminste duidelijk.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners