of 59206 LinkedIn

Rekenkamers willen ‘onbelemmerd’ onderzoek kunnen doen

Dat verzoek om meer bevoegdheden doet het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Het rekest is onderdeel van de reactie van de belangenorganisatie op het conceptwetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers van de D66-bewindsvrouw. Het grote voordeel van de extra bevoegdheid is volgens de NVRR ‘helderheid’.

Lokale rekenkamers willen, net als de Algemene Rekenkamer, onbelemmerd onderzoek kunnen uitvoeren. Dat wil zeggen, ook als het subject van onderzoek weigert mee te werken.

Dat verzoek om meer bevoegdheden doet het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Het rekest is onderdeel van de reactie van de belangenorganisatie op het conceptwetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers van de D66-bewindsvrouw. Het grote voordeel van de extra bevoegdheid is volgens de NVRR ‘helderheid’.

Accountant
Met het conceptwetsvoorstel wordt gekozen voor een harmonisatie van de bevoegdheden van de decentrale rekenkamers met die van de Algemene Rekenkamer. De NVVR wijst de minister erop dat nog een verdere harmonisatie kan worden georganiseerd. In tegenstelling tot lokale rekenkamers heeft de Algemene Rekenkamer wel de bevoegdheden gekregen om onbelemmerd haar onderzoek te kunnen uitvoeren. Zo is de Algemene Rekenkamer ook bevoegd goederen te onderzoeken en inzage te vorderen in de controleprogramma’s en dossiers van een accountant. Bovendien mag het onderzoek geschieden op de wijze die door de Algemene Rekenkamer wordt aangegeven en worden uitgevoerd door de ambtenaren van de Algemene Rekenkamer of ingehuurde deskundigen.

Raadsleden
Het NVRR-bestuur doet de minister in de reactie op het wetsvoorstel nog een ander nadrukkelijk advies aan de hand aangaande de inrichting van de rekenkamers. In tegenstelling tot wat de minister wil, mogen raadsleden van het NVRR-bestuur ook in toekomst lid zijn van een lokale rekenkamer. Dat wil zeggen, zolang ze daarin maar niet de meerderheid vormen en de voorzitter een onafhankelijke externe is. Abusievelijk meldde Binnenlands Bestuur in een eerder bericht dat het bestuur daarmee een draai zou hebben gemaakt. Dat is niet het geval. Na pittige discussies in de NVRR-gelederen kwam dat standpunt er in 2015 als compromis uitrollen tussen voor- en tegenstanders van puur onafhankelijke rekenkamers, destijds in reactie op het Actieplan lokale rekenkamers van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. De huidige reactie van de NVRR op het conceptwetsvoorstel is geheel in lijn met het toen al verwoorde standpunt en dus geen ommezwaai.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Met de opname van raadsleden in de Algemene Rekenkamers, ook als adviseur zonder stemrecht, is de onafhankelijkheid in het geding. Bovendien komt verpolitisering om de hoek kijken. Niet doen dus!
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
En de burger/belastingbetaler/kiezer/gekozene heeft voorlopig geen inzage wat de lokale rekenkamer met hun belastinggeld uitspookt. Begrijp ik dat goed ?

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners