of 59082 LinkedIn

Nieuw btw-regime maakt sporten fors duurder

Sporters worden de dupe van het nieuwe btw-regime. Tarieven gaan onherroepelijk omhoog, waardoor meer mensen zullen afhaken.Dat stellen de Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN), Verzelfstandigde Maatschappelijke Organisaties (VERMO), Werkgeversvereniging WIZZ, NOC*NSF en overige sportbedrijven in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

Sporters worden de dupe van het nieuwe btw-regime. Tarieven gaan onherroepelijk omhoog, waardoor meer mensen zullen afhaken.

Het kabinet beloofde sporten toegankelijker te maken voor alle Nederlanders, maar komt die belofte niet na. Dat stellen de Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN), Verzelfstandigde Maatschappelijke Organisaties (VERMO), Werkgeversvereniging WIZZ, NOC*NSF en overige sportbedrijven in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

 

Kostenpost

Sporters zijn volgens de sportkoepels de dupe van het nieuwe btw-regime dat 1 januari 2019 zou moeten ingaan. Sportbedrijven worden dan vrijgesteld van btw. ‘Dat klinkt gunstig, maar is het niet. De sportbedrijven moeten de btw die aan hen in rekening wordt gebracht blijven betalen, maar kunnen deze niet langer verrekenen. De btw wordt dus een kostenpost. De miljoenen die dit extra gaat kosten, worden uiteindelijk door de sporters betaald’, aldus de brandbrief.

  

Renovaties op de tocht

De in het Sportakkoord gemaakte afspraak met het kabinet dat sporten toegankelijker wordt voor alle Nederlanders, wordt volgens de sportbedrijven met de nieuwe btw-regeling tenietgedaan. Sportbedrijven zeggen niet anders te kunnen dan de hogere kosten doorberekenen aan de sportverenigingen en andere gebruikers. ‘Sporten wordt per 1 januari voor veel mensen onbetaalbaar, waardoor meer mensen zullen afhaken. Ook kwetsbare groepen zullen vaker uitvallen’, stellen ze in de brief.

Verder waarschuwen ze ervoor dat renovaties, innovaties, vervanging van sportmateriaal en de bouw van nieuwe sportaccommodaties als gevolg van de maatregel op de tocht te staan.

  

Amateursport

De btw-vrijstelling is bedoeld om ongewenste constructies tegen te gaan bij het verrekenen van btw. De btw-vrijstelling lijkt echter verder te gaan dan noodzakelijk. Om compensatie te bieden is er voor gemeenten een nieuwe subsidie Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) die via het ministerie van VWS loopt. Er is ook een subsidieregeling voor de amateursport. In uitzonderlijke gevallen kan de Belastingdienst, na toetsing, organisaties alsnog toestemming geven tot btw-heffing.

 

Subsidiepot

Marjon van Vilsteren, directeur bij NV SRO en woordvoerder namens de sportbedrijven: ‘De nieuwe btw- en subsidieregels maken alles nodeloos ingewikkeld. De subsidiepot is niet groot genoeg om daadwerkelijk compensatie te bieden. Sportbedrijven weten niet waar ze aan toe zijn en verkeren in grote (financiële) onzekerheid. En de belastingdienst kan nog geen duidelijkheid verschaffen omdat de wet nog niet is ingegaan. Zo moeten sportbedrijven nu keuzes maken terwijl zij daarvan de impact niet kunnen overzien.’

 

Ze roept volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer op de btw-maatregel voor sportbedrijven niet door te voeren of in ieder geval uit te stellen zodat de maatregel kan worden verbeterd.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bertduss (Kenner) op
@Wiet
Beste Wiet, ik wil u niet voor de schenen schoppen maar met deze 2 reacties maakt u uitermate duidelijk dat u zich beter met marketingcommunicatie kunt bezig houden.
Door Spijker (n.v.t.) op
Ook dit (VVD c.s.) Kabinet manifesteert zich als wereldkampioen lastenverzwaring en munt uit in weinig consistent beleid, in dit geval voor sporters. Tel je knopen en stem straks vooral anders.
Door de vries (ambtenaar) op
Het is allemaal nog wat ingewikkelder. De organisaties die nu aan de bel trekken kunnen geen beroep doen op de SPUK omdat die alleen open staat voor gemeenten. De verzelfstandigde sportbedrijven zijn volgens de fiscus ook geen winst-beogende organisaties omdat ze vaak subsidie krijgen van een gemeente. Beide staat het verrekenen van betaalde met ontvangen btw in de weg.
Door Erik (gemeente ambtenaar ) op
Ongelooflijk omslachtige maatregel: BTW gaat omhoog voor in dit geval sport en dan gaan we met dit extra geld deels alles weer comsenseren met ingewikkelde subsidieregelingen die weer aangevraagd, getoetst, gemonitord en geevalueerd worden. Is dit nu echt de vereenvoudiging van het belastingstelsel? Waarom maken we het niet makelijker door gewoon de BTW voor sport af te schaffen? doe dat ook voor gezond eten etc, openbaar vervoer etc.
Door Wiet ten Doeschate (directeur ixad) op
Iets te snel geplaatst. In de nieuwe situatie kan betaalde BTW niet meer verrekend worden, maar als dat structureel zou leiden tot vermindering van je resultaat, moet je misschien eerst je inkoopbeleid herzien en kijken naar je totale bedrijfsvoering en daarna - rekening houdend met de weggevallen BTW lasten voor je klanten - kijken of het nettobedrag aan hen verhoog moet worden.
Door Wie (directeur ixad marketingcommunicatie) op
De BTW die berekend wordt aan de klanten moet worden afgedragen aan de fiscus onder aftrek van de BTW die in rekening is gebracht door de leveranciers.Iedere onderneming die boven het break even punt draait factureert (veel) meer dan er op inkoop betaalt wordt. Op salarissen wordt geen BTW geheven, zolang het personeel in dienst is van de onderneming. De factuur aan de klant kan een stuk omlaag als de onderneming niet langer BTW-plichtig is, zonder dat het resultaat verlaagd wordt.
Door Cor Mulder (overheidsdienaar) op
Temeer reden om de komende verkiezingen mijn stem niet meer op één van de coalitiepartijen uit te brengen.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners