of 64740 LinkedIn

Miljoenenbezuiniging huisvesting politie onzeker

Onderdeel van de vorming van de Nationale Politie is een grote huisvestingsoperatie. Dat vereist vastgoedmanagement, maar dat is op een aantal onderdelen niet op orde.,  volgens de Algemene Rekenkamer.

Het is onzeker of de Nationale Politie de geplande bezuiniging van 76,5 miljoen euro per jaar op huisvesting gaat halen. Volgens een rapport van de Algemene Rekenkamer is er te weinig zicht op de huidige besparingen onderhoudskosten.

Door het ontbreken van die informatie bestaat volgens de Algemene Rekenkamer het risico dat besluiten worden genomen met onbedoeld ongunstige financiële gevolgen. Dat staat in het rapport Huisvesting Nationale politie.

Kennisgebrek
Onderdeel van de vorming van de Nationale Politie is een grote huisvestingsoperatie. Dat vereist vastgoedmanagement, maar dat is op een aantal onderdelen niet op orde. Zo is er volgens de Rekenkamer geen actueel beeld van de besparingen, is er geen meerjareninvesteringsprogramma, en bestaat er geen zicht op de kosten van onderhoud. Wat eveneens incompleet is, is informatievoorziening over de kosten per pand. Verder ontbreekt het aan expertise voor het afstoten van grote hoeveelheden panden.

Efficiënter werken
Op 1 januari 2013 ging de Nationale Politie van start om van 25 regionale korpsen, het korps landelijke politiediensten en de voorziening tot samenwerking Politie Nederland naar een korps te gaan met 10 regionale eenheden, een landelijke eenheid en het politiedienstencentrum. Een belangrijke doelstelling is de centralisatie van de bedrijfsvoering zodat de politie efficiënter kan werken en haar maatschappelijke taak beter kan vervullen. Het bedrag dat de Nationale Politie van het kabinet vanaf 2019 per jaar moet bezuinigen is opgelopen tot 424 miljoen euro. Onderdeel daarvan is een besparing vanaf 2025 van 76,5 miljoen euro per jaar op huisvesting.

Gevolgen voor dienstverlening
Nu het onzeker is of die bezuiniging wel haalbaar is, waarschuwt de Algemene Rekenkamer er voor dat ook andere ambities op het gebied van de dienstverlening wellicht in gevaar komen. ‘Omdat de Nationale Politie op veel terreinen in een opbouwfase verkeert hebben wij er begrip voor dat het vastgoedmanagement binnen de organisatie zich gaandeweg moet ontwikkelen: niet alles kan tegelijk. We vinden niettemin dat bovengenoemde elementen zo snel mogelijk op orde moeten zijn. Er worden nu namelijk besluiten over vastgoed genomen die voor vele jaren financiële gevolgen hebben’, aldus de Algemene Rekenkamer.

Samenwerking Rijksvastgoedbedrijf
Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie onderschrijft de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer en ziet ze als ondersteuning om knelpunten op te lossen. De Rekenkamer vindt het positief dat de minister toezegt de vastgoedadministratie te 'verrijken' met extra gegevens en de mogelijkheden tot samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf wil onderzoeken. ‘Hij maakt echter niet inzichtelijk wat de financiële gevolgen van de gewijzigde huisvestingsplannen zijn. Daardoor blijft het risico bestaan dat onomkeerbare beslissingen worden genomen met ongunstige financiële gevolgen’, aldus de Rekenkamer. ‘Een actueel financieel beeld is nodig voor een goede start van de uitvoering van de bezuinigingsoperatie.’

Duizend panden
Eind 2014 bestond de vastgoedportefeuille van de Nationale Politie uit ruim duizend panden met een brutovloeroppervlak van ruim 1,8 miljoen vierkante, waarvan ruim 1,4 miljoen vierkante meter  in eigendom en bijna 0,4 miljoen vierkante meter gehuurd. De totale vastgoedportefeuille had eind 2014 een boekwaarde van ongeveer 1,6 miljard euro.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.