of 59212 LinkedIn

Lek boven in Friese gemeenten

De groei van de economie heeft een positieve invloed op de financiële positie van de Friese gemeenten. Het financiële beeld dat uit de (meerjaren)begrotingen 2018-2021 naar voren komt, is volgens de provincie Friesland positiever dan de afgelopen jaren.

De groei van de economie heeft een positieve invloed op de financiële positie van de Friese gemeenten. Het financiële beeld dat uit de (meerjaren)begrotingen 2018-2021 naar voren komt, is volgens de provincie Friesland positiever dan de afgelopen jaren.

Bezuinigingen afgerond

Dat stelt de provincie in zijn rol als toezichthouder op de gemeentefinanciën. Vooral door de meevallende inkomsten uit het gemeentefonds en de lage rentestand zijn de gemeenten in de gelegenheid gesteld hun financiële positie op orde te brengen. Wat daarbij helpt, is dat de zittende gemeenteraden vanwege de komende verkiezingen beleidsarme begrotingen hebben ingediend. Ook blijkt de risicobeheersing van met name de grondexploitatie beter. ‘Ook is het opmerkelijk dat bij veel gemeenten de bezuinigingen zijn afgerond’, aldus de provincie. Verder neemt het weerstandsvermogen van de gemeenten toe en zijn de jaarrekeningcijfers 2016 van alle gemeenten sinds jaren weer positief.

 

Sociaal domein

Kanttekeningen bij de positieve ontwikkelingen plaatst de toezichthouder bij het sociaal domein en de verklaring van de accountant. Uit de jaarrekeningen 2016 blijkt dat een groot deel van de Friese gemeenten een verklaring heeft gekregen met ‘beperking’ of ‘oordeelsonthouding’. De oorzaak daarvan is dat er nog te weinig zicht is op de uitgaven in het sociaal domein. Wel constateert de provincie dat bij het opstellen van de begroting 2018 het inzicht in de kosten beter is geworden. Toch zijn er nog verschillen bij gemeenten waarneembaar. Ondanks die verschillen heeft de provincie de indruk dat het overgrote deel van de gemeenten maatregelen heeft getroffen om eventuele onvoorziene uitgaven op te vangen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Prachtig allemaal, maar hoe zit het eigenlijk met de economie en de werkgelegenheid in de provincie Friesland zelf? Staat die er ook zo florissant bij? Daar horen we niet veel over.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners