De onderzoekers stellen verder dat de verhuisbereidheid van organisaties toeneemt door de krapte op de arbeidsmarkt. Kantoorgebruikers zijn zich er steeds meer van bewust dat aantrekkelijke huisvesting een investering is in het aantrekken van hooggekwalificeerd personeel. (ANP)