of 60831 LinkedIn

Jeugd en Wmo kosten gemeenten in 2019 850 miljoen extra

In 2019 begroten de gemeenten ongeveer 500 miljoen euro meer uit te geven in de c lusters jeugd dan in 2018 en 350 miljoen euro meer aan maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Samen is dat 850 miljoen euro.

In 2019 begroten de gemeenten ongeveer 500 miljoen euro meer uit te geven in de c lusters jeugd dan in 2018 en 350 miljoen euro meer aan maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Samen is dat 850 miljoen euro.

Lokale uitgaven

Dat is de schatting van Frontinfo – een online platform over gemeentefinanciën – op basis van de begrotingen 2019 die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van de meeste gemeenten heeft gepubliceerd. Omdat nog niet van alle gemeenten de gegevens over 2019 bekend zijn, zijn de totale lokale uitgaven en inkomsten van gemeenten vooralsnog 3 procent lager dan in 2018. Desondanks blijken de netto-uitgaven van de gemeenten aan het cluster jeugd nu al 7 procent hoger.

 

50 euro per inwoner

Er van uit gaande dat de totale begrote uitgaven en inkomsten 5 procent hoger zijn dan in 2018, zullen de uitgaven voor de jeugdzorg naar schatting van Frontinfo 15 procent hoger zijn. Dat komt neer op 30 euro per inwoner.

Wmo

Aan Wmo-taken zullen de gemeenten in 2019 – op basis van dezelfde veronderstelling – netto circa 7 procent meer uitgeven dan in 2018. Dat komt neer op ongeveer 350 miljoen euro. Dat komt neer op 20 euro per inwoner.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerard op
Beste Marianne. 50% aan de uitvoering?? Leuk. Moet bijna lachen. Dat zouden nogal wat ambtenaren zijn die er bij zijn gekomen vanaf 2015. Uitvoeringskosten liggen globaal tussen 2,5% en 3,5%. En natuurlijk bij de zorgaanbieders ook. Niet heel anders dan eerder onder de AWBZ. Terwijl gemeenten nu meer werk maken van integrale aanpak. Alleen zijn we er nog niet. Dat heeft tijd nodig. En voor nu levert meer bekendheid en aandacht voor de jeugdhulp ook hogere kosten op. Dat wil niet zeggen dat het slechter gaat. Het kost alleen meer en daarvoor zal het rijk bij moeten springen. Dit kan niet ten koste van andere gemeentelijke voorzieningen gaan.
Door marianne op
Dit is het gevolg van de grote blunder van de overheid om alles te willen privatiseren en het feit dat alle gemeenten denken dat ze het beste weten hoe ze de WMO en JW moeten inrichten en inkopen.
Als elke gemeente zijn eigen regels wil bepalen, zelf het zorg inkoopproces wil doen, zijn eigen administratie wil doen, dan moet de burger hiervoor letterlijk en figuurlijk bloeden. Het zou best eens kunnen zijn dat 50% van de kosten van de WMO en Jeugdwet opgesoupeerd zijn voordat er überhaupt een cliënt geholpen is. Laten we deze waanzin eindelijk eens stoppen.
er is niet meer geld van de overheid en van ons als burgers nodig, we moeten alleen slimmer en beter omgaan met het beschikbare geld en niet de burger en de zorg verlenende instanties pesten met onnodige bureaucratie.
Door H. Wiersma (gepens.) op
@Jan. Wie betaalt bepaalt. Gemeenten moeten veel meer één vuist maken tegenover het Rijk. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat het Rijk tarieven vaststelt en dat gemeenten maar voor de kosten moeten opdraaien. Een probleem is echter dat gemeenten via de VNG (met al weer een VVD-voorzitter) een veel te slappe houding aannemen tegenover het Rijk. Op een gegeven moment moet je gewoon zeggen we doen het niet meer voor die prijs. Anderzijds is efficiënt werken (soms) ook niet een van de sterkste punten in de sociale sector.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Dat komt dus voor de Utrechtse begroting een extra tekort van 350.000 x 50 euro is 17,5 miljoen. Het wordt dan ook tijd voor schriftelijke vragen waar dit geld vandaan moet komen zonder dat de Utrechtse belastingbetaler op gaat draaien voor nòg hogere lasten
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Dit komt dus voor Utrecht met ruim 350.000 inwoners, neer op 350.000 x 50 euro extra = ongeacht of de Utrechtse belastingbetaler wel of niet minderjarige kinderen heeft. Het lijkt mij dan ook veel eerlijker voor iedereen dat er een heroverweging moet komen of al die zogenaamde 'kinderrijkdom' in onze ernstig overbevolkte gemeente Utrecht nog wel meerwaarde heeft voor een rechtvaardige toekomst. We zouden bijvoorbeeld kunnen denken aan een kinderbijslag limiet bij meer dan 2 kinderen.
Door Dick op
De conclusie dat WMO en jeugd duurder worden in 2019 is op niets gebaseerd. Veel gemeenten hebben in 2018 meer uitgegeven dan dat ze begroot hadden. Er wordt dus alleen reëler begroot. Dat zegt niets over het verschil in werkelijke uitgaven over 2018 en 2019.
Door Jan op
Leuk bedacht Wiersma, maar zeker niet gezien dat van Rijkswege de eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen per 1 januari 2019 is teruggebracht tot € 17,50 per maand, ongeacht het inkomen van betrokkene? Miljonairs gaan dus ook een traplift aanvragen en die moet bij de juiste indicatie worden toegekend door de gemeente. Lang leve de VVD (Vermogens Veiligheids Dienst).
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het is simpel op te lossen als de gemeenten via het VNG collectief besluiten om:
a. niet meer uit te geven dan ze voor de bekostiging van het totale Sociale Domein van het Rijk ontvangen.
b. de drempels voor het gebruik maken van voorzieningen uit het Sociaal Domein op basis van prioriteitstelling te verhogen.
c. op deze wijze een gezamenlijke vuist te maken tegen (eventuele) onvoldoende toekenning van Rijks middelen via het Gemeentefonds..

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners