of 62812 LinkedIn

Invloed no cure no pay op WOZ blijft toenemen

Er wordt meer bezwaar gemaakt tegen waardebepalingen van huizen, schrijft de Waarderingskamer in de Staat van de WOZ 2020. Steeds meer bezwaarschriften komen van no-cure-no-pay-bedrijven die ‘gratis’ bezwaar maken voor belanghebbenden.

Er wordt meer bezwaar gemaakt tegen waardebepalingen van huizen, schrijft de Waarderingskamer in de Staat van de WOZ 2020. Steeds meer bezwaarschriften komen van no-cure-no-pay-bedrijven die ‘gratis’ bezwaar maken voor belanghebbenden.

No cure no pay

‘Inmiddels zijn dit jaar ruim 40 procent van de WOZ-bezwaren ingediend door een gemachtigde die werkt op basis van no cure no pay’, vertelt Ruud Kathmann, lid van het managementteam van de Waarderingskamer. ‘De dienstverlening van deze bedrijven is voor de belanghebbenden “gratis”, maar zoals uit de cijfers blijkt hebben gemeenten vorig jaar gezamenlijk aan deze bedrijven ongeveer 12 miljoen euro betaald voor hun dienstverlening.’

 

Onderwerp

2020

2019

2018

2017

Aantal ingediende WOZ-bezwaarschriften

op basis van ‘no cure no pay’

75.000

51.000

39.000

23.000

 

Percentage bezwaarschriften op basis

van ‘no cure no pay’

40,4%

34,4%

32,6%

22,1%

 

 

Overlast voorkomen

Behoud van een laagdrempelige toegang tot bezwaar is belangrijk, schrijft de Waarderingskamer, maar voorkomen moet worden dat steeds meer procedures en geschillen ervoor zorgen dat gemeenten en rechtbanken het werk niet meer aankunnen. Momenteel wordt in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) een onderzoek uitgevoerd in de werkwijze en het verdienmodel van de no-cure-no-pay-bedrijven.

 

Bezwaar

Tegen de WOZ-waarde van 189.000 woningen en 30.000 niet-woningen is bezwaar gemaakt, een percentage van ruim 2,4 procent. ‘Dus ruim 97,5 van de WOZ-waarden van woningen worden niet ter discussie gesteld’, zegt Kathmann. ‘Deze toename van het aantal bezwaren zal zeker ook samenhangen met de stijging van de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met 8,6 procent en het feit dat de WOZ-waarde steeds belangrijker wordt.’

 

Geblokkeerde objecten

Er zijn verder zorgen over het aantal geblokkeerde objecten, ook van eerdere jaren, waarbij een beschikking uitblijft. Zo’n geblokkeerd object kan ervoor zorgen dat rijk, gemeenten en waterschappen belastingopbrengsten missen en dat een inwoner wordt geconfronteerd met meer beschikkingen en aanslagen in een jaar. De Waarderingskamer gaat gemeenten aansporen.

 

Informatievoorziening

Er zijn ook zorgen dat het invullen van maatschappelijke behoeften traag gaat, zoals het creëren van één plek waar een inwoner alle informatie kan vinden over de woning. De Waarderingskamer zou daarom graag het WOZ-waardeloket uitbouwen tot een breder platform. De Waarderingskamer juicht ontwikkelingen zoals common ground toe, waarmee wordt gewerkt aan een betere en overzichtelijkere overheids-ict.

 

Transparantie en eenvoud

Qua transparantie is Funda van waarde geweest, maar het Kadaster is bijvoorbeeld voor belanghebbenden minder transparant omdat voor het inzien van verkoopprijzen betaald moet worden. Dit eenvoudiger en wellicht goedkoper maken zou kunnen bijdragen aan de acceptatie van de WOZ-waarde en de kosten kunnen reduceren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bakker (Belastingrecht) op
Beste Gijs Groen,

Tussen de regels door lees ik een hoop frustratie. Ik kom in mijn werk weleens mensen tegen die vinden dat ze groot onrecht is aangedaan vaak onterecht en iets principieels. U kunt de volgende keer in uw bezwaarschrift aangeven dat u alle gegevens wilt ontvangen die ten grondslag liggen aan de vastgestelde WOZ-waarde misschien geeft dat iets meer duidelijkheid.
Door Spijker (n.v.t.) op
De WOZ is de meest bureaucratische en subjectief toegepaste belastingwetgeving in ons land. Hiermee rijp voor de prullenbak en vervangen door een ander beter werkend belastingsysteem. Hele woningcomplexen worden opgehangen aan wat recente verkopen, terwijl de woningen qua onderhoud en inrichting (keuken, badkamer) verschillen of gedateerd zijn. Bovendien is het redelijk dat ook huurders meebetalen aan publieke kosten.
Door Eric (Ambtenaar) op
Beste Gijs Groen,

Uw uiteenzetting lijkt mij veel meer aandacht te verdienen dan enkel in dit gremium. Hebt u al overwogen / stappen ondernomen hiervoor in de media (Radar / Kassa / ...) aandacht te vragen?
Door Eric (Ambtenaar) op
Beste Gijs Groen,

Uw uiteenzetting lijkt mij veel meer aandacht te verdienen dan enkel in dit gremium. Hebt u al overwogen / stappen ondernomen hiervoor in de media (Radar / Kassa / ...) aandacht te vragen?
Door Ewout P. (Ambtenaar) op
Het is wel weer gebleken dat met de sterk gestegen WOZ waarde van huizen er flink gehengeld wordt naar geld. Vaak zijn de taxaties buiten alle proporties, dus inderdaad, hulde aan de no-cure-no-pay bedrijven die burgers helpen zich te wapenen tegen een overheid die maar z'n gang gaat.
Door Gijs Groen (WOZ-gedupeerde burger) op
De hoge kosten voor bezwaarprocedures worden niet door no-cure-no-pay bedrijven veroorzaakt, maar door slechte taxaties en alle geheimhouding rond de waardebepalingen. Ik maak ook regelmatig bezwaar tegen mijn WOZ-waarden. Een enkele keer met een no-cure-no-pay bedrijf. Dat kostte de gemeente € 218 aan procesvergoeding. Ook een keer met een officiële belastingconsulent. Dat kostte de gemeente € 1.008. Maar ook alleen. Dan kost het de gemeente dus geen procesvergoeding, maar een keer de maximale dwangsom van € 1.250, een keer smartengeld van € 2.000 en een keer smartengeld van € 1.000. En die laatste twee kan nog meer worden in hoger beroep. Gewoon door eigen schuld, dikke bult. En dan tel ik nog niet hun eigen kosten om mij zo dwars mogelijk te zitten. Data analyse was mijn vak in het werkzame leven. Ik pas wiskundige en statistische methoden toe. Maar die veegt de rechter meteen van tafel met als enige motivatie "taxeren is geen exacte wetenschap". Het staat nergens in de wet. Wie maakt dat die rechters wijs op de geheime WOZ-cursus voor uitsluitend rechters? Wat moet je als burger tegen dit soort praktijken van ambtenaren en rechters?
No-cure-no-pay bedrijven doen niet anders dan wat gemeenten zelf ook doen met hun misleidende taxatieverslagen. Ik kan laten zien, dat je met de gegevens op dat taxatieverslag iedere gewenste waarde kunt afleiden met de wettelijk voorgeschreven methode van systematische vergelijking. Een van de doelstellingen van de wet WOZ was destijds, dat de waarde voor de burger meer transparant en controleerbaar zou zijn dan voorheen. Maar in de praktijk blijkt het tegendeel. Voorheen kreeg ik alle waardebepalende kenmerken van mijn woning, kreeg ik de formule, waarmee de waarde berekend kon worden en kon ik ook het wettelijk verplichte rapport met de resultaten van de marktanalyse inzien. Met het door de Waarderingskamer bedachte misleidende taxatatieverslag krijg ik maar een deel van de waardebepalende kenmerken van mijn woning, krijg ik de formule niet en de wettelijke plicht van dat rapport is op advies van de Waarderingskamer door de wetgever in 2003 afgeschaft. Het is de Waarderingskamer, die er juist voor gezorgd heeft, dat de woningeigenaar de waarde niet meer kan narekenen. De reden is, dat de meeste gemeenten door de wetgever zelf geïntroduceerde onbetrouwbare peilpuntenmethoden gebruiken. Die geven allemaal verschillende waarden voor dezelfde woning. Bij de overgang op een andere waarderingsapplicatie wordt daarom gebruik gemaakt van een uitsmeeroptie om de verschillen met de vorige applicatie over een aantal jaren uit te smeren, zodat woningeigenaren niets merken. Een sjoemeloptie dus, net als Volkswagen dus om de resultaten beter te doen lijken. En er werden in de loop der jaren meer sjoemelopties toegevoegd. Met het beoordelingsprotocol kwaliteit taxaties stuurt de Waarderingskamer gemeenten aan om de verschillen tussen koopsommen en modelwaarden niet groter te doen zijn dan een door de Waarderingskamer opgegeven bandbreedte. Gemeenten maken die verschillen kleiner met de secundaire woningkenmerken en overrules. Die worden dus niet op het taxatieverslag gezet, want het volgende jaar moeten die wellicht weer anders gezet worden. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat als de Waarderingskamer vervolgens samen met het Kadaster aan de hand van die verschillen de kwaliteit van de taxaties onderzoekt, dat daar dan best goede resultaten uitkomen. De afwijkingen zijn er door de aansturing van dat beoordelingsprotocol er kunstmatig al lang uitgehaald. Dat aansturen doet de Waarderingskamer niet alleen met koopsommen, maar ook met vraagprijzen. Het aansturen op de verwachte koopsom moet er voor zorgen, dat bij de daadwerkelijke verkoop van de woning geen groot verschil ontstaat tussen koopsom en laatst bekende WOZ-waarde.
De grootste ergernis is echter het feit, dat alle gemeenten de WOZ-waarden zonder meer gelijk zetten aan de gerealiseerde koopsom en dat is regelrecht in strijd met de Europese hypothekenrichtlijn. Het is de Waarderingskamer, die gemeenten daar al in 2000 toe gedwongen heeft met een arrest van de Hoge Raad, dat gebaseerd is op de Vraagbaak Waardebepaling van de Waarderingskamer. Dat wilde de Waarderingskamer om op het taxatieverslag de indruk te wekken, dat WOZ-waarden aansluiten op de markt. Gewoon ordinair bedrog. De Waarderingskamer heeft zich bij de rechter met dat misleidende taxatieverslag in feite in de eigen vingers gesneden. Rechters is verteld, dat dat taxatieverslag de onderbouwing van de waarde is, want taxeren is immers geen exacte wetenschap. Dus rechters verwerpen de resultaten van modelmatige waardebepaling. No-cure-no-pay bedrijven doen niet anders dan gebruik maken van diezelfde misvatting, dat een taxatierapport de onderbouwing is door zelf ook met een taxatierapport te komen, maar dan een, die op een lagere waarde uitkomt. De Waarderingskamer is in zijn eigen valkuil gevallen. Hulde aan die no-cure-no-pay bedrijven. Ga zo door, totdat de overheid weer echt transparant wordt en zorgt, dat iedere woningeigenaar weer zelf de waarde van zijn woning kan narekenen. Het moet gemeenten vooral dwars zitten, dat één van de eerste no-cure-no-pay bedrijven voortkwam uit het team belastingen van een gemeente. Transparantie en controleerbaarheid van de WOZ-waarden is het meest efficiënte middel om de kwaliteit van taxaties echt te verbeteren. Hou op met die no-cure-no-pay bedrijven in een kwaad daglicht te zetten.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners