of 59229 LinkedIn

Gemeenten moeten beter aanbesteden

Bij de evaluatie van de Aanbestedingswet was toegezegd het zogenoemde traject Beter Aanbesteden te starten. Uit de evaluatie bleek dat er vooral bij gemeenten regelmatig wat mis gaat. Met de agenda is in kaart gebracht hoe partijen effectiever kunnen omgaan met de verplichtingen bij het inkopen van producten of diensten.

Een hogere salarisschaal voor gemeentelijke inkopers moet leiden tot een betere aanbesteding door lokale overheden. Dat is een van de 23 aanbevelingen uit het Actieagenda Beter Aanbesteden. Die agenda is tot stand gekomen in regionale en landelijke teams met onder meer ondernemers, inkopers van bijvoorbeeld gemeenten en VNONCW en MKB-Nederland. 

Bij de evaluatie van de Aanbestedingswet was toegezegd het zogenoemde traject Beter Aanbesteden te starten. Uit de evaluatie bleek dat er vooral bij gemeenten regelmatig wat mis gaat. Met de agenda is in kaart gebracht hoe partijen effectiever kunnen omgaan met de verplichtingen bij het inkopen van producten of diensten.

Imago overheidsinkoper
Het hoger inschalen van inkopers bij gemeenten is een van de actiepunten. In het bedrijfsleven is die slag al gemaakt. ‘Het is wenselijk dat ook de overheid inkoop hoger in de organisatie verankert. Een versterking van de kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van de inkoopafdeling kost uiteraard geld. Dit wordt echter gecompenseerd door lagere organisatiekosten omdat er minder fouten worden gemaakt en door hogere kwaliteit en lagere kosten van de werken, leveringen en diensten die men inkoopt.’

De hogere inschaling moet ook leiden tot een beter imago van de overheidsinkoper. Gemeenten besteden jaarlijks voor ettelijke miljarden aan. Als dat beter gebeurt, levert dat volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een efficiënte inkooppraktijk bij overheden op en een effectieve besteding van belastinggeld.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Overal gaat wel eens wat mis met aanbestedingen, ook bij het bedrijfsleven. Heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat al eens gekeken hoe het bij het Rijk zelf is gesteld met de aanbestedingen? Nu lijkt men zich vooral voor het ondernemerskarretje te laten spannen.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners