of 63908 LinkedIn

‘Gemeenten misbruiken Crisis- en herstelwet’

De vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) beticht de gemeenten van misbruik van de Crisis- en herstelwet. De Crisis- en herstelwet trad in 2010 in werking, na de uitbraak van de economische crisis. Door procedures te versnellen en te vereenvoudigen, konden infrastructuur- en woningbouwprojecten makkelijker worden uitgevoerd. Dat was goed voor de werkgelegenheid. Nu de crisis voorbij is, wil minister Ollongren van Binnenlandse Zaken de Crisis- en herstelwet gaan inzetten bij de versnelling van de woningbouw.

De vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) beticht de gemeenten van misbruik van de Crisis- en herstelwet. Daardoor zou een versnelling van de woningbouw moeilijk van de grond kunnen komen. 

De Crisis- en herstelwet trad in 2010 in werking, na de uitbraak van de economische crisis. Door procedures te versnellen en te vereenvoudigen, konden infrastructuur- en woningbouwprojecten makkelijker worden uitgevoerd. Dat was goed voor de werkgelegenheid. Nu de crisis voorbij is, wil minister Ollongren van Binnenlandse Zaken de Crisis- en herstelwet gaan inzetten bij de versnelling van de woningbouw.

Extra ambities
In een brief aan de bewindsvrouw verwelkomt NEPROM dit voornemen, maar de vereniging vraagt Ollongren wel om het vermeende misbruik van de Crisis- en herstelwet door gemeenten tegen te gaan. De vereniging constateert dat gemeenten de regeling in de praktijk aangrijpen om ‘extra ambities’ in een plan te kunnen realiseren. ‘Het kan bijvoorbeeld gaan om aanvullende eisen met betrekking tot duurzaamheid, die op basis van reguliere wetgeving niet afgedwongen kunnen worden’, schrijft NEPROM aan de minister.

Bestemmingsplan
‘Er zijn ook initiatieven vanuit gemeenten om de Crisis- en herstelwet te mogen gebruiken om in het bestemmingsplan verdergaande eisen te stellen aan middeldure huurwoningen.’ Daarbij gaat het volgens NEPROM om een langere exploitatieduur, de maximale hoogte van de jaarlijkse huurverhoging, de prijs-kwaliteitverhouding, etc. ‘We vinden het wenselijk dat de  Crisis- en herstelwet zodanig wordt aangepast dat dergelijk gebruik (in onze ogen misbruik) onmogelijk wordt gemaakt’, schrijft NEPROM aan de minister.  Volgens de organisatie leidt de handelswijze van  gemeenten er niet toe dat woningprojecten worden versneld. Integendeel,  ze zouden juist worden vertraagd.

Geen voordeel
Volgens NEPROM hebben haar leden in de praktijk tot nu toe ‘helaas weinig tot geen voordeel van de Crisis- en herstelwet ervaren, uitzonderingen daargelaten’.  Vertragingen bij projecten worden niet alleen veroorzaakt door gemeenten of de procedures bij de Raad van State, zo geeft de organisatie toe. Er kunnen toch ook ‘juridisch begrijpelijke redenen’ aan ten grondslag liggen.

Vernieuwing
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) reageert dat niet alleen gemeenten de Crisis- en herstelwet gebruiken om af te wijken van procedures en regels. Ook de minister kan dat doen, door experimenten aan te wijzen. Maar dan is het nog steeds de bedoeling om projecten ‘vlot te trekken’, en niet om aanvullende kwaliteitseisen te stellen, zegt de VNG-woordvoerder. ‘De VNG is overigens voorstander van vernieuwing van de wet, zodat ook in de toekomst versnelling van procedures en praktische oplossingen mogelijk zijn.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frank Zuylen (gepensioneerd stedebouwkundige) op
Hoe doorzichtig is de NEPROM. Alleen het eigen belang telt. Als het "misbruik" door gemeenten zoals in het artikel opgesomd uit aanvullende kwaliteitseisen en eisen met betrekking tot duurzaamheid bestaan, kun je moeilijk van misbruik spreken. Net zo min als bij de gemelde nadere eisen aan de exploitatie van de middeldure huurwoningen. Die gemeenten mogen wat mij betreft zelfs een schouderklopje krijgen. Snelheid van bouwen, omzet dus, is als het gaat om het eindresultaat geen doel op zich. Wel kennelijk bij de leden van de NEPROM die zich hier van hun smalste kant laten zien.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners