of 61441 LinkedIn

Externe hulp voor kleine rekenkamers

Dat concludeert de Werkgroep Lokale Rekenkamers, een speciale door Binnenlandse Zaken ingestelde commissie die onder leiding van burgemeester Ina Adema (Lelystad) onderzoek deed naar het functioneren van rekenkamers. Kleine gemeenten zijn volgens de werkgroep op zoek ‘naar een vorm en werkwijze die past bij de lokale context.’ Een gezamenlijke rekenkamer zou uitkomst kunnen bieden, mits de samenwerkende gemeenten voldoende gemeen hebben qua maatschappelijke opgaven en cultuur.

Lokale rekenkamers van kleine gemeenten zouden hulp van buiten moeten krijgen. Zeker bij zeer kleine gemeenten zijn de randvoorwaarden om als lokale rekenkamer te functioneren vaak niet optimaal.

Dat concludeert de Werkgroep Lokale Rekenkamers, een speciale door Binnenlandse Zaken ingestelde commissie die onder leiding van burgemeester Ina Adema (Lelystad) onderzoek deed naar het functioneren van rekenkamers. Kleine gemeenten zijn volgens de werkgroep op zoek ‘naar een vorm en werkwijze die past bij de lokale context.’ Een gezamenlijke rekenkamer zou uitkomst kunnen bieden, mits de samenwerkende gemeenten voldoende gemeen hebben qua maatschappelijke opgaven en cultuur.

Via de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) of een speciale projectgroep Kwaliteitsimpuls lokale rekenkamers zou daarin ondersteuning kunnen worden gegeven. Een andere aanbeveling van de werkgroep is om via die projectgroep Kwaliteitsimpuls lokale rekenkamers de mogelijkheid te geven om gemeenteraden tijdelijk ervaren rekenkameronderzoekers aan te bieden. Die onderzoekers, bijvoorbeeld afkomstig uit een pool binnen de NVRR, kunnen worden ‘ingevlogen’ om eenmalig onderzoek te doen bij wijze van inspiratie en goed voorbeeld.

Die opzet is speciaal bedoeld voor gemeenten met minder actieve of slapende rekenkamers. In de meeste gemeenten functioneert de lokale rekenkamer volgens de werkgroep overigens redelijk, al is verdere versterking en professionalisering wenselijk, bijvoorbeeld als het gaat om de kwaliteit en toegankelijkheid van de onderzoeken of de doorwerking ervan.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Kleine lokale rekenkamers hebben weinig rekenkracht. Dat is wel het geval bij rekenkamers in regionaal of provinciaal verband.
Door Gerrit (beleidsadviseur) op
@B.Oomen
Als dat zo zou zijn, zou de grootste gemeenteraad van NL, de Tweede Kamer, als eerste daartoe in staat moeten zijn. Maar daar viert het monisme nog steeds hoogtij, ondanks dat het van stond af aan een dualistisch bestuursorgaan is.
De taak van de rekenkamers ook op lokaal niveau is nu juist om onafhankelijk onderzoek te doen en met dat onderzoek de gemeenteraad te ondersteunen in de controlerende taak en waar nodig zijn kaderstellende taak effectiever uit te kunnen voeren.
Door B. Oomen op
er wordt zo volledig voorbijgegaan aan de discussie over nut en noodzaak van rekenkamers. Respecteer de gemeentelijke autonomie en laat de keus aan de gemeente! Zij kunnen dit met de kennis van de lokale situatie als geen ander bepalen.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners