of 62688 LinkedIn

Den Haag gaat meer vastgoed verkopen

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag wil de komende jaren meer gemeentelijk vastgoed gaan verkopen. Het is een van de manieren om de leeglopende algemene reserve aan te vullen.

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag wil de komende jaren meer gemeentelijk vastgoed gaan verkopen. Het is een van de manieren om de leeglopende algemene reserve aan te vullen.

Dat meldt het college in de gisteren gepresenteerde programmabegroting 2021-2024. Die meerjarenbegroting is weliswaar sluitend, maar de algemene reserve, bedoeld om incidenteel moeilijke tijden zo goed mogelijk door te komen, is fors geslonken en moet worden aangevuld.

 

Versnellen investeringen

Binnenkort komt het dagelijks bestuur van de stad met een sociaal economisch herstelplan. De gemeente kijkt daarbij of investeringen kunnen worden versneld en naar voren gehaald om zo investerend door de crisis te komen. In het herstelplan is er onder andere aandacht voor het versnellen van de ondersteuning van het mkb, de verandering van de bezoekerseconomie, het stimuleren van werkgelegenheid en het versnellen van innovaties.

Daarnaast moet volgens het college de algemene reserve zo snel mogelijk weer worden aangevuld. Het voornemen is om daarvoor onder meer vastgoed van de gemeente te verkopen. 

 

Aanvullende steun rijk

Het college benadrukt dat een extra vergoeding van het rijk hard nodig is. ‘De coronacrisis leidt tot een stijging van de gemeentelijke uitgaven, bijvoorbeeld aan extra bijstandsuitkeringen of het anders inrichten van de openbare ruimte. Daarnaast zijn er ook minder inkomsten, omdat er minder parkeergeld of dividend binnenkomt en omdat er minder belasting wordt geïnd’, aldus het college. ‘Het rijk heeft een goede eerste stap gezet door tot twee keer toe een rijksbijdrage aan te kondigen voor gemeenten, provincies en waterschappen. Het is op dit moment nog niet bekend waar Den Haag op kan rekenen, maar de verwachting is dat dat deel uiteindelijk niet voldoende is. De gemeente heeft uiteraard een eigen verantwoordelijkheid voor een gezonde begroting, maar blijft daarnaast bij het rijk hameren op de noodzaak van aanvullende steun.’

 

Scheefgroei

Het college wijst erop dat het rijk veel verantwoordelijkheden naar lokale overheden heeft doorgeschoven, maar onvoldoende bijdraagt in de kosten. ‘Het is onvermijdelijk dat het rijk dieper in de buidel zal moeten tasten. De scheefgroeiende financiële verhoudingen tussen rijk en gemeenten wordt een steeds groter probleem en is niet houdbaar.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
Korte termijn politiek. De langdurige inkomsten uit het onroerend goed gaan voor altijd verloren.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners