of 64740 LinkedIn

Cao-onderhandelingen rijk worden woensdag hervat

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de vakbonden FNV, CNV en CMHF zien weer voldoende basis om inhoudelijk over een nieuwe cao te gaan onderhandelen. Besloten is om woensdag 29 september de cao-onderhandelingen te hervatten.

Negatieve reacties
De onderhandelaars van het rijk hadden op 7 juni een bod gedaan voor een nieuwe cao, wat onder rijksambtenaren tot veel, overwegend negatieve, reacties leidde. Die reacties zijn zowel via het Rijksportaal als via berichten gericht aan de bonden geuit. Als reactie op het bod van het rijk gaven de vakbonden aan een te grote kloof te zien tussen wat de werkgever zijn medewerkers te bieden had en wat rijksambtenaren van hun werkgever verwachten. Dit was voor de bonden reden om op 10 juni de onderhandelingen te staken.

Opschorting
Dat was niet voor het eerst. Op 18 februari stopten de cao-onderhandelingen voor rijksambtenaren ook al, omdat de betrokken partijen niet nader tot elkaar kwamen. Het loonbod van werkgever rijk was 1 procent erbij in 2021. De bonden vonden dat geen serieus bod, FNV Overheid eiste 5 procent, en schorten daarop de onderhandelingen over een nieuwe cao voor rijksambtenaren op. Op 10 mei voerden de partijen een verkennend gesprek om af te tasten of hervatting van de onderhandelingen zinvol was. Na een bedenktijd liet het rijk de bonden weten ‘hier meer tijd voor nodig te hebben.’

Kloof verkleind
Het bod dat werkgever het rijk op 7 juni deed, nadat het had aangegeven onder de indruk te zijn van de reacties van medewerkers, week echter niet af van het eerdere aanbod. Daarop concludeerden de bonden dat er een te grote kloof was tussen het aanbod en de verwachtingen van de medewerkers. De afgelopen periode hebben de bonden en de werkgever gebruikt om deze kloof te verkleinen. Dit heeft er toe geleid dat er weer voldoende basis is om over de inhoud van de cao te onderhandelen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Willem-Jan (Recruiter) op
wat zit er tussen de 1 en de 5, juist......3!!
3 procent is een inflatiecorrectie die echt noodzakelijk is.
Geef de ambtenaren met een lagere FSK een 1-malige extra bijdrage.
Door Spijker (n.v.t.) op
De VNG is niet vooruit te branden en denkt nog steeds na over hoe en wat ze moeten nadenken.
Door amb tenaar (ambtenaar) op
Geweldige zin! "De afgelopen periode hebben de bonden en de werkgever gebruikt om deze kloof te verkleinen. Dit heeft er toe geleid dat er weer voldoende basis is om over de inhoud van de cao te onderhandelen." Oftwel, de bonden en het Rijk zijn er allang uit, maar spelen nog even poppenkast voor de buhne. Klasse!
Door amb tenaar (ambtenaar) op
Geweldige zin! "De afgelopen periode hebben de bonden en de werkgever gebruikt om deze kloof te verkleinen. Dit heeft er toe geleid dat er weer voldoende basis is om over de inhoud van de cao te onderhandelen." Oftwel, de bonden en het Rijk zijn er allang uit, maar spelen nog even poppenkast voor de buhne. Klasse!
Door Co op
Nu de gemeente ook nog.