of 64120 LinkedIn

BZK-tip: Covid-19-paragraaf in jaarrekening

© Shutterstock
© Shutterstock

Gemeenten en provincies krijgen van Binnenlandse Zaken het advies in hun jaarrekening een speciale corona-paragraaf te maken. Op die manier kunnen raads- en Statenleden in één oogopslag zien welke gevolgen Covid-19 op hun begroting heeft gehad en welke maatregelen er zijn genomen. De aanbeveling staat in een speciale notitie van de Commissie Bedrijfsvoering en Auditing Decentrale Overheden, Bado.

Zeven verplichte nummers
Voor gemeenten en provincies is het verplicht in het jaarverslag zeven paragrafen op te voeren: lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. Die paragrafen gaan over onderwerpen die de gehele decentrale overheid betreffen. Het staat de decentrale overheid echter vrij om naast deze verplichte paragrafen zelf paragrafen aan de begroting of jaarstukken toe te voegen.

Goed instrument
Covid-19 is volgens de Bado-commissie een gebeurtenis die niet aan een programma of taakveld is toe te rekenen, maar heeft wel betrekking op de gehele decentrale overheid en op veel programma’s en taakvelden. ‘Om aan de gemeenteraad, Provinciale Staten, algemeen bestuur en burgers in één onderdeel overzichtelijk en integraal toe te lichten welke gevolgen Covid-19 op de decentrale overheid heeft (gehad) en welke maatregelen, activiteiten en werkzaamheden de decentrale overheid heeft genomen, is een Covid19-paragraaf een goed instrument’, aldus de commissie.

In die paragraaf kan ook worden toegelicht wat de kosten, gemiste opbrengsten en risico’s van Covid-19 op de programma’s en taakvelden zijn (geweest) en kan eveneens aandacht worden geschonken aan de verwachte maatschappelijke en financiële gevolgen van Covid-19 voor 2021 en de jaren daarna.

Covid-19-monitor
Het indelen van de de Covid-19-paragraaf kan op basis van de negen hoofdstukken van de taakvelden en de taakvelden zoals die zijn voorgeschreven volgens het Besluit Begroting en Verantwoording. Per onderdeel kunnen dan de maatschappelijke en financiële gevolgen worden toegelicht. De basis daarvoor vormt een Covid-19-monitor die veel decentrale overheden hebben.

De controle van de jaarrekening 2020 is volgens het ministerie een bijzondere controle omdat zowel de opstellers van de jaarrekening als de controleurs daarvan rekening moeten houden met de implicaties van de coronapandemie op de realisatie 2020 en de financiële positie. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wietske op
Kan ik ik op mijn belastingaangifte ook de Corona kosten opvoeren? Ik ben in loondienst maar heb veel extra kosten gehad: laptops voor de schoolgaande kinderen, extra huiswerkbegeleiding, extra stook en energiekosten, extra kinderopvang kosten, etc.
Door Spijker (n.v.t.) op
Prima, als BZK vervolgens zorgt dat de gemeenten via het Gemeentefonds ook nog voor Covid worden gecompenseerd dan komt alles goed.
Door Hans Teeuwen (Coördinator P&C-producten) op
Fijn dat dit advies nu al komt.
Wij zitten in de afronding van onze jaarstukken en maandag start de accountant. Gelukkig hebben we al eerder bedacht op één plek aandacht te besteden aan de coronacrisis. Alleen niet in de paragrafen. Maar het gaat er om dat de informatie beschikbaar is.
Wel bijzonder dat in de notitie van Bado wordt gesproken over toelichten op 'hoofdstuk van taakvelden of taakvelden'. Je mag toch hopen dat men weet dat conform het BBV de programmabegroting en de jaarstukken zijn ingedeeld in programma's. Richting de raad rapporteren we niet conform de indeling van de Iv3.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners