of 60195 LinkedIn

Begrotingsoverschot gedempt door uitkeringen en zorg

Het begrotingsoverschot in 2019 is bijna 14 miljard. Toch zijn er ook kostenstijgingen, die vooral toe te schrijven zijn aan de zorg en sociale uitkeringen. En voor een kwart kwam de stijging van uitgaven door de toename van beloning van rijksambtenaren en leraren.

Het begrotingsoverschot in 2019 is bijna 14 miljard. Toch zijn er ook kostenstijgingen, die vooral toe te schrijven zijn aan de zorg en sociale uitkeringen. En voor een kwart kwam de stijging van uitgaven door de toename van beloning van rijksambtenaren en leraren.

Overschot

De Nederlandse overheid ontving in de eerste helft van 2019 bijna 14 miljard euro meer dan zij uitgaf. Het begrotingsoverschot van de Staat kwam daarmee uit op 1,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over de inkomsten, uitgaven en schulden van de overheid.

 

Europese eisen

De overheidsschuld als percentage van het bbp komt halverwege 2019 uit op 50,9 procent, tegenover 52,4 procent eind 2018. Het gerealiseerde overschot in de eerste helft van 2019 is ruim 2 miljard euro hoger dan het overschot over heel 2018. De miljoenennota gaat uit van een overschot van 10,8 miljard euro voor heel dit jaar, oftewel 1,3 procent van het bbp. Nederland voldoet daarmee ruimschoots aan de Europese eisen, waarbij het begrotingstekort niet groter mag zijn dan 3 procent van het bbp en de staatsschuld maximaal 60 procent van het bbp mag bedragen.

 

Ambtenaren en leraren

De stijging van uitgaven zijn vooral toe te schrijven aan uitkeringen en zorg. Ruim drie miljard van de totale uitgavenstijging van 3,6 miljard zat bij uitgaven aan sociale uitkeringen. Vooral de zorguitgaven en de AOW-uitgaven namen toe. De uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen daalden. Voor een kwart kwam de stijging van de uitgaven door een toename van beloning van overheidswerknemers, voornamelijk door cao-loonstijgingen voor rijksambtenaren en leraren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners