of 59185 LinkedIn

‘Amsterdamse gemeenteaccountant ook voor regio’

Nu grote accountantskantoren als PwC, EY en Deloitte op aanzienlijke schaal afscheid nemen van kleinere gemeenten als klant, zou ACAM in dat gat kunnen springen. Dat vindt het Amsterdamse D66-raadslid Paul Guldemond.

De eigen accountantsdienst van Amsterdam, ACAM, zou ook voor andere gemeenten de jaarrekening moeten kunnen controleren. De fractie van D66 vraagt het Amsterdams college van burgemeester en wethouders dat mogelijk te maken.

Nu grote accountantskantoren als PwC, EY en Deloitte op aanzienlijke schaal afscheid nemen van kleinere gemeenten als klant, zou ACAM in dat gat kunnen springen. Dat vindt het Amsterdamse D66-raadslid Paul Guldemond.

Helpende hand
Eerder deze week gaf minister Plasterk van Binnenlandse Zaken al een hint in die richting. Als gemeenten niet of nauwelijks nog aan een accountantskantoor kunnen komen, is oprichting van een eigen accountantsdienst een oplossing dan wel samenwerking tussen enkele gemeenten. ‘Al dan niet in samenwerking met accountantskantoren’, aldus de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Gemeenten die geen accountantsverklaring kunnen krijgen, hebben echt een groot probleem. Dus als wij zo een helpende hand kunnen bieden, moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen. En wellicht helpt het Amsterdam ook, doordat de ACAM haar expertise kan vergroten als zij meerdere gemeenten bedient’, zegt Guldemond.

Rekenkamer voorbeeld
Gemeenten die de jaarrekening niet (op tijd) laten controleren, riskeren een fikse boete van het rijk. Bovendien weten de bewoners van zo’n gemeente dan niet of het belastinggeld wel rechtmatig is besteed. Guldemond: ‘Een gecontroleerde jaarrekening is voor iedere gemeente cruciaal. Als sommige gemeenten nu in de problemen komen en wij hebben een goede gemeentelijke accountant, laat dit Amsterdamse bedrijf dan ook andere gemeenten helpen.’ Guldemond verwijst in zijn vragen aan het college naar de Amsterdamse Rekenkamer en Ombudsman, die ook een aantal gemeenten in de regio bedienen.

Opbouw expertise
Guldemond: ‘De ACAM voert nu alleen controles uit bij de gemeente Amsterdam. Als ze dat bij meerdere gemeenten gaat doen, zal de kwaliteit van ACAM verder toenemen: er ontstaat dan meer ‘massa’ om kennis en expertise op te bouwen. Daar profiteren Amsterdammers dan uiteindelijk ook van. Laten we dus andere gemeenten uit de brand helpen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
@Dick van der Zon. Als dat zo is dan wordt het de hoogste tijd dat de Gemeentewet wordt aangepast. Dat 'slagers hun eigen vlees' kunnen keuren stamt uit de tijd van paard en wagen, maar niet van modern openbaar bestuur.
Door Dick van der Zon (Oud gemeenteaccountant) op
De heer Wiersma slaat de plank volledig mis! De gemeentewet voorziet er in da de gemeenteraad een gemeenteaccountant in dienst kan aanstellen. Deze acoountant richt vervolgens zijn dienst in. De gemeentelijke accountantsdienst valt onder het regime van de WTA en wordt derhalve op dezelfde wijze als de openbare kantoren op kwaliteit getoetst. De resultaten van die kwaliteitstoetsing worden in Amsterdam openbaar gemaakt. Onafhankelijkheid en deskundigheid zijn dik in orde bij ACAM. Plaskerk hoeft niet terug naar de schoolbanken, wellicht is een verdieping in de democratisch tot stand gekomen gemeentewet nuttig voor Wiersma!
Door H. Wiersma (gepens.) op
Een effectief en zakelijk functionerende gemeente wil helemaal geen 'slager', die zijn eigen vlees gaat keuren. Plasterk (PvdA) kan beter terug naar de schoolbanken. Die heeft geen verstand van openbaar bestuur.