of 62284 LinkedIn

34 miljard euro naar gemeenten via 78 rijksuitkeringen

De rijksoverheid keerde in 2017 34 miljard euro uit aan gemeenten via 78 verschillende uitkeringen. Dat komt neer op gemiddeld 1947 euro per inwoner per gemeente. Bloemendaal ontving per inwoner het minst: 953 euro. Heerlen ontving het meest met 3465 euro. Dat staat in de tweejaarlijkse Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten van onderzoekscentrum COELO van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

De rijksoverheid keerde in 2017 34 miljard euro uit aan gemeenten via 78 verschillende uitkeringen. Dat komt neer op gemiddeld 1947 euro per inwoner per gemeente. Bloemendaal, als welvarende gemeente, ontving per inwoner het minst: 953 euro. Heerlen ontving het meest met 3465 euro. Dat staat in de tweejaarlijkse Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten van onderzoekscentrum COELO van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Verschillen

Het COELO geeft verschillende oorzaken voor hogere uitkeringen. ‘De zwakke sociale structuur en de centrumfuncties van Heerlen, Vlissingen en Rotterdam zorgen voor hogere kosten’, schrijft het onderzoekscentrum. ‘Van welvarende gemeenten als Bloemendaal, Midden-Delfland en Blaricum verwacht het rijk dat zij weinig kosten hebben en dat zij zelf meer geld kunnen binnenhalen via de lokale belasting.’ Ook ontvangen gemeenten waar de huizen relatief minder waard zijn minder onroerendezaakbelasting (ozb).

 

Aantal neemt toe

Opvallend is dat het aantal uitkeringen sinds 2013 toenam van 57 tot 78. ‘Een algemene reden daarvoor is er niet’, zegt professor Maarten Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden aan de RUG. ‘Maar het beleid is om dat terug te dringen. Dat lukt dus niet.’

 

Relatief veel geld

Grotere gemeenten krijgen relatief veel geld. Allers: ‘Hier wonen ook meer mensen die meer zorg nodig hebben, en grote gemeenten hebben een centrumfunctie.’ In feite krijgen ze geld omdat ze dingen doen voor omliggende gebieden. Per gemeente kunnen de omvangen van uitkeringen sterk verschillen: voor Assen bestaat het totale uitkeringsbedrag slechts voor 28 procent uit de algemene uitkering, maar voor Vlieland 81 procent.

 

Gemeentefonds

Ongeveer 60 procent van de gemeente-uitgaven wordt betaald met geld van de rijksoverheid, terwijl slechts 17 procent betaald wordt met lokale belastingen. Van de 34 miljard euro die gemeenten van het rijk krijgen, gaat 27,7 miljard via het gemeentefonds. Daarin zijn de grootste uitkeringen de algemene uitkering, met zo’n 15 miljard euro, en de uitkering sociaal domein, met 10 miljard.

 

Bekijk hier de kaart van Nederland met de hoogte van de uitkeringen per gemeente in 2017.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Al die subsidies veroorzaken alleen maar gemakzucht bij lokale overheden. Zo wordt er in Utrecht jaarlijks honderden miljoenen over de balk gesmeten aan subsidies aan 2527 verenigingen en stichtingen met allerlei, vaak dubieuze doelen. Ik heb het dan nog niet over Amsterdam waar deze verstrekking nog vele malen hoger is. En dat alleen gefinancierd door de lokale belastingbetaler. Sinds de toetreding van de euro in 2002 is de koopkracht volgens het jaarverslag 2017 van De Nederlandse Bank niet meer toegenomen voor de burger. Het wordt dan ook hoog tijd dat al die gemeenten zich eens flink achter de oren gaan krabben en zich eens gaan schamen over hun eigen uitgavenbeleid.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners