Advertentie
financiën / Nieuws

Nieuwe WOZ-methode ‘vooral voor transparantie’

De invoering van een nieuwe WOZ-waarderingsmethode leidt tot vragen en bezwaren, maar volgens de Waarderingskamer is het 'vooral bedoeld om de taxatie transparanter en beter controleerbaar te maken’. Vanaf dit jaar gebeurt de waardering niet meer op basis van inhoud (m3 of kubieke meter) maar oppervlak (m2 of vierkante meter). 250 van de 352 gemeenten moeten de overstap maken en de rest is al over.

01 januari 2022
woz-shutterstock-763322647.jpg

De invoering van een nieuwe WOZ-waarderingsmethode leidt tot vragen en bezwaren, maar volgens de Waarderingskamer is het 'vooral bedoeld om de taxatie transparanter en beter controleerbaar te maken’. Vanaf dit jaar gebeurt de waardering niet meer op basis van inhoud (m3 of kubieke meter) maar oppervlak (m2 of vierkante meter). 250 van de 352 gemeenten moeten de overstap maken en de rest is al over.

Funda

De gebruiksoppervlakte sluit volgens de Waarderingskamer meer aan op ‘de taal van de woningmarkt’, bijvoorbeeld omdat Funda ook woningen op basis van oppervlak aanbiedt. De oude methode zou niet nauwkeurig genoeg zijn. De geleidelijke overgang van gemeenten van inhoud naar oppervlak duurde vijf jaar.

 

Hoger of lager

‘Bij aandacht voor de WOZ-taxaties in de media komt veelal ook de zorg naar boven dat veranderingen bij de WOZ-taxaties wel zullen leiden tot hogere WOZ-waarden en een hogere belastingdruk’, maar daar gaat het dus niet om, benadrukt de Waarderingskamer. Hoofd inspectie Ivo Lechner zei wel tegen Nu.nl dat de WOZ-waardes ‘hoger of lager’ kunnen uitvallen. 'Bij gemeenten die al over zijn naar het nieuwe systeem, bleven de gevolgen beperkt.'

 

Goed communiceren

In sommige gemeenten die de overgang al hebben gemaakt, leidde het tot extra vragen en bezwaren. Maar volgens de Waarderingskamer is 'bij veel andere gemeenten is het voor de eerste keer bekend maken van WOZ-waarden op basis van de gebruiksoppervlakte heel soepel verlopen. Goed communiceren over deze overgang (systeemwijziging) en goede kwaliteit van de gegevens zijn daarbij zeker van belang.’

Reacties: 14

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Gijs Groen / WOZ-gedupeerde burger
Volgens de Waarderingskamer is de verandering van bruto volume naar gebruiksoppervlak 'vooral bedoeld om de taxatie transparanter en beter controleerbaar te maken'. De oude methode zou niet nauwkeurig genoeg zijn.

Die opmerkingen van de Waarderingskamer zijn hypocriet. De Waarderingskamer controleert helemaal niet op nauwkeurigheid. Ook de Waarderingskamer kent de juiste waarde niet. De Waarderingskamer controleert op haar eigen regeltjes, op cosmetics en op het tijdig klaar hebben van de taxaties, want het geld moet wel binnenkomen.

Om de taxaties controleerbaar te maken, zal de echte grondslag verstrekt dienen te worden (art. 40 wet WOZ). Die echte grondslag is:

(1) het rapport met de resultaten van de marktanalyses, dat voorheen verplicht openbaar was. Die plicht is door de wetgever in 2003 afgeschaft op aangeven van de Waarderingskamer;

(2) Alle waardebepalende kenmerken van de woning, inclusief KOUDV- en liggingsfactoren, bijzondere kenmerken, waardedrukkende factoren, overrules en de redenen voor toepassing van overrules. De wetgever, de Waarderingskamer en gemeenten zorgden voor inperking van die gegevens, zelfs die van de eigen woning, door misbruik te maken van het argument privacybescherming (ECLI:NL:RVS:2019:247).

(3) de formule, waarmee de WOZ-waarde bepaald is. Bij een ingewikkeld rekenmodel zou net als bij de motorrijtuigenbelasting eventueel een module op de website gezet kunnen worden, waar men de kenmerken van een woning in zou kunnen zetten om de waarde na te rekenen. Er zijn slechts halfslachtige testen geweest.

Die grondslag kreeg ik in 1993 wel van de gemeente zonder, dat ik er voor naar de rechter hoefde te stappen. De wet WOZ zou dat nog beter maken, maar in plaats daarvan zorgden de wetgever, de Waarderingskamer en de VNG voor duisternis. Als zoethoudertje verzon de Waarderingskamer het nietszeggende en misleidende taxatieverslag. De WOZ-rechtspraak werd wijs gemaakt, dat het taxatieverslag de grondslag is, maar dat is het niet, heeft na vele jaren eindelijk ook de Hoge Raad begrepen (ECLI:NL:HR:2018:1316). Toch proberen de Waarderingskamer en de VNG en ook rechters daar nog steeds onderuit te komen. Om het wat populairder te zeggen: woningeigenaren hebben recht op het bonnetje van de eigen supermarkt (de waarderingsapplicatie van de gemeente) en niet het bonnetje van een of andere supermarkt (het taxatieverslag of taxatierapport van een extern taxateur), waar de boodschappen helemaal niet gedaan zijn. De vrije bewijsleer is een goed recht, maar dan wel om recht te doen, niet om te misleiden.

Bij de taxaties op volumebasis hadden gemeenten een groot probleem. De bruto volumes in de verkoopbrochures verschilden vaak van de bruto volumes, die gemeenten gebruikten voor hun waarderingen. Beide zouden gemeten moeten zijn volgens NEN 2580, maar verschilden vaak aanzienlijk van elkaar met name bij vrijstaande woningen. De koopsom hoort bij het volume van de verkoopinfo, niet bij het volume van de gemeente, die niemand kent. Uiteindelijk heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat erkend (ECLI:NL:ARL:2021:9184 en ECLI:NL:ARL:2021:9185) na dat in eerdere WOZ-zaken weggewuifd te hebben.

Met de overgang naar woon- of gebruiksoppervlak is dat probleem niet direct opgelost. Mogelijk zelfs vergroot, want ook de BAG heeft een gebruiksoppervlak geregistreerd staan, officieel eveneens gemeten volgens NEN 2580. Bij verschillen met de marktinformatie zal de gemeente de koopsom er voor moeten corrigeren op een inzichtelijke manier. Doen ze dat niet dan zijn hun taxaties niet volgens de wet WOZ en hebben ze alleen al daarom juridisch een probleem.

De Waarderingskamer zou op de eerste plaats moeten ophouden met het koesteren van onbetrouwbare waarderingsapplicaties en zou de leugens uit haar Vraagbakens en de foute instructies in haar beoordelingsprotocol woningen eens moeten verwijderen. Met een geschikte statistische waarderingsapplicatie kunnen de waarden van alle deelelementen wel op significantie getoetst worden in tegenspraak met de Vraagbaak Waardebepaling en ook met foute vaste jurisprudentie. Dan zou ook de WOZ-rechtspraak misschien ook eens eerlijk gemaakt kunnen worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hoekstra / Ambtenaar
Je kan een hoop drukte maken over de WOZ-waarde, maar het gros vd gemeenten gebruikt de woz-waarde om een beoogde ozb opbrengst te verdelen. Vandaar dat ozb tarieven bij veel gemeenten tegengesteld meebewegen met de prijzen op de woningmarkt. Die woz waarde hoeft ook niet zo nauwkeurig omdat een mutatie van plus of min 10000 euro een verwaarloosbaar verschil in te betalen belasting oplevert. Het is overigens het rijk die met het huurwaardeforfait wél de stijgende en dalende WOZ-waarde in de belastingopbrengsten terugziet. Niet het gros vd gemeenten. Maar het zou voor iedereen beter sijn om bijv. een deel vd opbrenst van de 1e belastingschijf in gemeenten achter te laten. Stuk eenvoudiger en dan zijn we meteen van dat hele no cur no pay gedoe af. Dat is kassa: proceskostenvergoeding tikt door en ook die moet ergens uit betaald worden: juist, de ozb opbrengst.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gijs Groen / WOZ-gedupeerde burger
@DeVries. Een paar korte berekeningen voor De Vries (ambtenaar). 20% erfbelasting van € 1.000 is nog altijd € 200. Maar ik heb uit mijn directe omgeving ook bedragen gehoord tot € 100.000 toe, waarmee taxateurs van de gemeente bereid waren de WOZ-waarde te verlagen op alleen maar een belletje. Ordinaire koehandel om een bezwaar te voorkomen. En 20% van € 100.000 is € 20.000. En op het taxatieverslag staat toch echt, dat de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk is. Voor de tijd van de WOZ moest de OZB-waarde van de Hoge Raad op minstens 25% nauwkeurig zijn. Toch was ik toen tevreden. Ik kon die waarde controleren en vergelijken met die van de buren. De Hoge Raad wilde die nauwkeurigheid toch beter hebben. Dat zou bereikt worden met de wet WOZ. Maar nu kan ik niet meer controleren, dus ook de nauwkeurigheid niet. Juist vanwege dat niet kunnen controleren is er geen noodzaak voor taxateurs om nauwkeurig te taxeren. Het gaat er niet alleen om dat de gemeente zijn geld binnen krijgt. De belastinglast moet wel eerlijk verdeeld worden over de burgers. Dat is niet goed geregeld in de wet WOZ. Maar dat moet wel om geen inbreuk te zijn op het recht van ongestoord genot (art. 1 Eerste Protocol EVRM). En als dat niet goed geregeld is, dan is het gewoon diefstal. De ambtenarencultuur van de toeslagenaffaire waart ook rond bij de belastingdiensten van gemeenten.

En dat "hele no-cure-no-pay gedoe" van De Vries betreft wel de rechtsbescherming van de burger, die VNG en de Waarderingskamer uit willen schakelen met allerlei oneigenlijke argumenten. Ik zag zelfs een poging van VNG om foute waarderingspraktijken bij wet te legaliseren. Nogmaals die toeslagenaffaire staat niet op zich zelf.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wietske
wat een onzin. Schaf de woz af en laat het via het Rijk lopen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hoekstra / Ambtenaar
@Gijs Groen. Om maar met no cure no pay te beginnen: wat die bureaus doen heeft dus helemaal niets te maken met de rechtsbescherming van burgers maar alles met het eigen verdienmodel. Burgers konden en kunnen zelf helemaal gratis, zonder wat voor hindernis of drempel dan ook bezwaar indienen. Daar zijn die nc np bureaus helemaal niet voor nodig. Die zeggen op te komen voor de belangen van de burgers maar wat ze doen is met zo weinig mogelijk inspanning zoveel en zovaak mogelijk de proceskostenvergoeding incasseren. Uw berekening over de erfbelasitng klopt natuurlijk maar ook daarover lig ik eerlijk gezegd niet zo wakker. Ten eerste is de Woz waarde vrijwel altijd vele duizenden euro's lager dan de marktwaarde en die marktwaarde is voor de erfgenamen veel relevanter. En verder: erfbelasting is geen inkomensverlagende belasting; je krijgt iets minder uit de loterij die leven en dood heet. Maar je krijgt nog altijd wat. En over het verdelen van de last: als de fouten in de taxatie stochastisch verdeeld zijn heeft niemand er in de verdeling last van.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het was, is en het blijft -hopelijk niet lang meer- een zootje rond de WOZ-taxaties. Hoogste tijd voor een schop onder dit belastinginstrument (plus andere belastingen) voor gemeenten en vervangen door een bedrag per inwoner voor publieke diensten. Voor bedrijven andere methodiek toepassen (bijv. op basis van personeel en/of omzet).

Bijkomstige aanpassingen:

-belasting via huurwaardeforfait opheffen.

-belastingaftrek op hypotheken beëindigen.

-compensatie van gehele operatie via loon- en inkomstenbelasting.

-huurders via vermindering van huurprijs.

Voordelen:

-vereenvoudiging belastingstelsel

-veel gemakkelijker uitvoerbaar en dus veel minder bureaucratie.

-minder overheidspersoneel (bij gemeenten/rijk (ook bij rechtbanken), dus meer personeel beschikbaar voor de private sector.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Tom / Bestuurlijk jurist
Ik ben het wel met Gijs eens dat het bestaande en nieuwe systeem niet goed zijn. De waarde moet gebaseerd zijn op marktwaarde en niet op iets anders. Alleen op die manier valt er iets te controleren. In het huidige systeem hebben verschillende woningen in een rijtje waarden die flink uit elkaar liggen terwijl de marktwaarde gelijk is. Wanneer je in tegen stelling tot de eerste bewoners afgelopen jaar een woning in het rijtje gekocht heb mag je ineens meer betalen omdat ze kijken naar het bedrag waarvoor de woning verkocht is.Maak nu eens gewoon eenduidig hoe de waarde berekent moet worden waarbij het tussen woningen onderling eerlijk blijft. Het gaat uiteindelijk om een bijdragen aan de algemene middelen. Dit kan meer dan prima op basis van het aantal personen die staan ingeschreven op een woning. De inkomsten uit een woning worden ten slotte ook al bij de inkomstenbelasting meegenomen. Laat dat lekker daar onderdeel vanuit maken op basis van de verkoopprijs en dan jaarlijks gecorrigeerd op basis van de inflatie. Want waarom moet iemand die alleen woont in een duur huis meer betalen voor de voorzieningen in een gemeente dan een gezin met bijvoorbeeld 8 personen in een goedkope woning. Die eerste maakt minder gebruik van de voorzieningen dan de 8 personen samen.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Ik zou zeggen: nu we toch rekening gaan houden met de aantallen m2, laat dat dan de basis zijn voor de WOZ-belasting. Dus gewoon een door de gemeenteraad te bepalen tarief maal het aantal m2. Niet meer die subjectieve WOZ-waarde als basis voor belastingheffing. Kost veel minder personeel en levert veel minder bezwaren op.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
wim / ambtenaar
Een hoop gedoe voor het innen van gemeentebelastingen. Ieder jaar weer. Zou een percentage van de IKB niet effectiever en efficiënter zijn? En bij andere gevallen waar de waarde wel van belang is (erfenissen etc. ) is een degelijke taxatie op zijn plaats. Herzien van het stelsel ipv kleine verbeteringen. Idem t.a.v. Motorrijtuigenbelasting en opcenten provincies.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Alex
@Wim: of een combinatie van belastingen voor gemeenten:

- vast bedrag per inwoner

- opcenten op motorvoertuigen (net als provincies; gelijktijdig wel de heffing van het rijk verlagen

- opcenten op inkomstenbelasting

- vast bedrag per m2 bebouwing en vast bedrag per m2 onbebouwd perceel.Daarnaast wel behoud van rioolrecht en afvalheffing (beide kostendekkend) en precario voor gebruik gemeentegrond.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Alex
@Tom: gelijke woningen in een rijtje zouden dezelfde WOZ-waardering moeten hebben. Wanneer een huis gekocht is, maakt niet uit.

Als er recent een huis in een rijtje verkocht is, wordt die verkoopwaarde ook gehanteerd voor de WOZ voor vergelijkbare woningen. Of de staat van onderhoud moet echt heel anders zijn.Maar ik ben het met je eens: het is raar om de gemeentebelastingen te baseren op de waarde van woningen. Het hoort te gaan om het aantal inwoners dat voorzieningen gebruikt, en het aantal auto's dat de lokale wegen gebruikt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Tom / Bestuurlijk jurist
@Alex: Het zou inderdaad dezelfde waarde moeten hebben maar dat is dus niet het geval. Heb er bij ons in de buurt wel eens naar gekeken maar het loopt flink uiteen. Als de verkoopprijs gehanteerd blijft worden in deze tijd dan hebben de nieuwe bewoners pech. Bezwaar op de waardering wordt in de gemeente waar ik woon standaard afgewezen. Dat is het snelst voor de gemeente want hoeveel mensen gaan er tenslotte in beroep..En inderdaad belasten naar gebruik in plaats van de grootte van een woning. Het systeem is mijn inziens niet eerlijk op dit moment. De wegenbelasting mag van mij bijvoorbeeld best omhoog maar deze moet dan ook in zijn geheel gebruikt worden voor het onderhoud/aanleggen daarvan. Idem voor de hondenbelasting. Die moet je niet storten in de algemene middelen maar gebruiken voor het opruimen van poep of het aanleggen van voorzieningen waar mensen hun hond kunnen uitlaten. Het kan allemaal zoveel eerlijker.. Het scheelt ook een boel bezwaar en beroep als het systeem anders ingericht zou worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gijs Groen / WOZ-gedupeerde burger
@DeVries. Er is een hele serie artikelen geweest over NCNP's. Een een onafhankelijk onderzoek. Dat leverde niet het antwoord op, dat de VNG en de Waarderingskamer wilde horen. En dus deden ze maar een eigen onderzoek met natuurlijk wel het gewenste resultaat. Hoeveel procent van de winst van de NAM pakte de Staat af van de NAM. 90%, 95%. Dat is pas verdienen of beter dat was. Er is helemaal niets mis met die NCNP's. Er is niets mis met een bedrijf dat wil verdienen. Beter dan alleen maar belasting te hoeven verhogen als er geld te kort is. Advocaten willen ook verdienen en zij plukken sowieso of ze een proces winnen of niet. Doen advocaten dan ook niet aan rechtsbescherming? NCNP's plukken niets als ze verliezen en dat is in ongeveer de helft van de gevallen. De Waarderingskamer en de VNG geven een eenzijdige voorstelling van zaken om hun eigen falen te verhullen. Toch heeft minister Dekker de NCNP's gekort op hun procesvergoeding. Pure discriminatie. Als die NCNP's een betere waarde kunnen neerzetten, waarom kunnen taxateurs van de gemeente dat dan niet?

Ambtenaar de Vries heeft geen benul van al die erfgenamen, die afgezien hebben van hun erfenis van een serviceflat, omdat de belasting over de veel te hoge WOZ-waarde hoger was dan de koopsom en de doorlopende servicekosten.

De wet WOZ is bedoeld om een WOZ-waarde te bepalen die gelijk is aan de marktwaarde op de waardepeildatum (die marktwaarde is niet per definitie gelijk aan de koopsom, zie IVS). Gemeenten, die de WOZ-waarde vele duizenden euro's lager dan de marktwaarde vaststellen zijn illegaal bezig. Die praktijken werden gebruikt in de jaren vooraf aan de wet WOZ. De wet WOZ zou daar een einde aan maken. De Waarderingskamer als toezichthouder zou daar op letten, maar doet dat dus niet, uit eigen belang namens de ontvangers.

Tenslotte, als je niet weet wat stochastisch is, dan kun je het woord ook maar beter niet gebruiken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
bram
Helemaal eens met #Jan (en #Wim). Met alleen meters, hooguit gedifferentieerd per woonwijk, heb je een basis die niet gevoelig is voor gesjoemel met het vergelijken van de "zogenaamde" referentiewoningen. Die worden nu naar believen, als de verkoopprijs de gemeente (GBT) goed uitkomt, wel of niet gehanteerd. En elk jaar weer andere, soms kilometers ver weg in een heel andere situatie.

De ene gemeente taxeert laag, de andere weer hoog. Met alle oneerlijke gevolgen voor de bijtelling voor de inkomstenbelasting, waterschap etc.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie