Advertentie
financiën / Nieuws

BZK: ‘Minder geld van platteland naar stad’

Het wachten is op het vrijgeven van de eindrapporten over de herverdeling van het gemeentefonds. Twee tipjes van de sluier licht Binnenlandse Zaken alvast op: er gaat minder geld van kleine naar grote gemeenten, minder geld van het oosten naar het westen.

09 oktober 2020
Logo-BZK-300.jpg

Het wachten is op het vrijgeven van de eindrapporten over de herverdeling van het gemeentefonds. Twee tipjes van de sluier licht Binnenlandse Zaken alvast op: er gaat minder geld van kleine naar grote gemeenten,  minder geld van het oosten naar het westen.

Aanpassing herverdeling Gemeentefonds

 

Dat valt op te maken uit een presentatie van het afdelingshoofd bekostiging Binnenlands Bestuur van Binnenlandse Zaken (BZK) op het FAMO-najaarscongres. Daar schetste Marianne van den Berg een eerste beeld van de uitkomsten van de aanvullende herijkingsonderzoeken die de afgelopen maanden op last van BZK werden gehouden.

 

Zeer ongelukkig

Die vervolgonderzoeken waren nodig, omdat het ministerie zeer ongelukkig was met de uitkomsten uit de aanvankelijke onderzoeken naar een andere verdeling van het gemeentefonds. Die leidden tot een forse verschuiving van de geldstroom van kleine naar grote gemeenten, van platteland naar stad en van oost naar west.

 

Trend omgebogen

Die trend is, aldus de BZK-presentatie, nu omgebogen: er komt geen expliciete herverdeling van klein naar groot en van oost naar west. Het nieuwe voorstel is volgens Van den Berg ‘veel genuanceerder’.

 

Ozb-inkomsten

Onderdeel van de herijkingsoperatie van het gemeentefonds – nodig omdat er de afgelopen decennia een scheefgroei was ontstaan in de verhouding tussen bekostiging en uitgaven – is eveneens een verevening van de ozb-inkomsten (woningen/niet-woningen) via het gemeentefonds. Onder druk van de grote steden wordt naar verluidt afgezien van een overgang naar een volledige verevening (van 70/80 naar 100/100 procent), maar komt er een compromis: een verevening van 90/90 procent wat betreft de waarde van woningen en niet-woningen. Daarmee leveren vooral de steden minder in.

 

Decembercirculaire

De verwachting is dat medio oktober de verdeelmodellen openbaar worden. Dan start de consultatie: de uitkomsten worden eerst voorgelegd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Raad voor het Openbaar Bestuur. Of er dan nog voldoende tijd is de definitieve herverdeling te verwerken in de decembercirculaire, is zeer de vraag.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Het gaat er niet om waar het geld naar toegaat. Het gaat er om dat de beschikbare financiële middelen volgens een eerlijk(er) systeem worden verdeeld en toegewezen. De redenatie (twee tipjes van de sluier) bij BIZA is af en toe onnavolgbaar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Robert / Financieel beleidsadviseur
Leuk dat roeptoeteren.

Maar is inmiddels al eind oktober.

Wanneer komt het nieuws ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie