Advertentie
financiën / Nieuws

Miljoenenstrop gemeenten dreigt bij te laat aansluiten op BRK

VNG waarschuwt gemeenten voor de gevolgen van niet op tijd overstappen naar Basisregistratie Kadaster (BRK). Wanneer gemeenten niet voor 1 januari zijn overgestapt kan het de belastingbetaler miljoenen gaan kosten.

29 oktober 2015

VNG waarschuwt gemeenten voor de gevolgen als zij niet op tijd een contract afsluiten voor Basisregistratie Kadaster (BRK). Als gemeenten niet voor 1 januari 2016 zijn overgestapt kan de financiële schade in de miljoenen lopen.

Overstappen naar Basisregistratie Kadaster

Kadaster ruilt over twee maanden de levering van Massale Output (MO) in voor BRK. Het product bestaat uit de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten en de kadastrale kaart. Op deze kaart is de ligging van de kadastrale percelen te zien. De BRK maakt deel uit van het Stelsel van Basisregistraties. Overheden zijn verplicht gebruik te maken van de gegevens uit de Basisregistraties. 


174 gemeenten nog niet klaar
Van de 393 gemeenten hebben er 219  een contract getekend, zo blijkt uit de aanmeldgegevens van Kadaster op 20 oktober. Een woordvoerder laat weten dat de verwachting is dat de meeste afnemers in het laatste kwartaal zullen overstappen en dat er 'diverse aanvragen in behandeling zijn'. Wanneer gemeenten niet tijdig zijn overgestapt, lopen ze het risico dat administraties stil komen te liggen, er niet aan leveringsplichten voldaan kan worden en dat inkomsten worden misgelopen omdat tijdvakbelastingen en WOZ-beschikkingen niet op tijd kunnen worden uitgebracht. VNG adviseert gemeenten daarom voor 1 januari 2016 een abbonement te nemen op BRK Levering en hun software daar op aan te passen.
 

Financiële schade
Uit een indicatie die VNG en Gebruikersvereniging Centric geven aan Binnenlands Bestuur wordt duidelijk dat het financiële risico voor gemeenten bestaat uit twee componenten; renteverlies als gevolg van latere oplegging van belastingaanslagen en extra personale kosten voor het verwerken van achterstanden en het op orde brengen van de juiste kwaliteit. 'De totale omvang van het financiële risico is afhankelijk van het aantal maanden vertraging en het aantal gemeenten', aldus een VNG-woordvoerder.

Indicatie per honderd vertraagde gemeenten
De door VNG en Gebruikersvereniging Centric geschatte financiële schade door renteverlies op de belastingopbrengst bij honderd gemeenten die te laat overstappen, bedraagt ongeveer 600.000 euro per maand vertraging. 'De extra personele kosten per maand vertraging schatten we op 3 uur per duizend WOZ- objecten. Voor de honderd gemeenten uit de veronderstelling zou dit uit kunnen komen op 300.000 euro extra kosten per maand vertraging', aldus een woordvoerder van VNG.

De indicatie komt uiteindelijk neer op 900.000 euro per maand vertraging per honderd gemeenten. Dat komt neer op 0,50 euro per WOZ-object.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Anoniem
Jee, wat blaast men weer hoog van de toren! Gemeenten worden gedwongen onder grote tijdsdruk aan te sluiten op een wijze die ongewenst is (met allerlei losse 'tools' per applicatie/leverancier, zonder fatsoenlijk geregeld StUF-formaat). De hele invoering van de BRK had al vertraging opgelopen en dat was niet de schuld van gemeenten.

De VNG en KING die zaken niet op tijd geregeld hebben, hebben een wel heel grote mond nu. En Centric heeft zelf formeel aangegeven dat ze het e.e.a. niet gingen redden.

En wiens probleem wordt dat nu?!?!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
The Peters
In juni 2013 concludeerde KING/VNG in een impactanalyse dat stoppen met de MO (Massale Output) AKR van het Kadaster per 1 januari 2014 te vroeg was. Om leveranciers en gemeenten meer tijd te geven de processen en applicaties aan te passen aan de BRK levering is gekozen om de levering van de MO AKR door het Kadaster tot 1 januari 2016 te continueren. Gemeenten hebben dus 2 jaar extra de tijd gekregen om deze stap te zetten.

In de impactanalyse wordt gesproken over twee scenario’s voor het aansluiten op BRK levering: afzonderlijke applicaties aansluiten op de BRK of één aansluiting en van daaruit binnengemeentelijke doorlevering (gegevensdistributie). Bijna alle leveranciers hebben er voor gekozen om de oude werkwijze (afzonderlijke applicaties aansluiten) om te zetten naar de BRK levering en die aangepaste applicaties zijn ook beschikbaar. Het is dus goed mogelijk om BRK levering te ontvangen.

Inmiddels wordt ook aan de StUF-BG vertaling gewerkt voor verwerking via een datadistributiesysteem. De eerste versie wordt in november verwacht. Samen met de waarderingskamer komt er een handreiking over hoe deze StUF-BG vertaling geïmplementeerd kan worden.Het klopt dat het omzetten naar de nieuwe manier van levering aandacht vraagt in 2016. Het proces bij de betreffende organisaties moet aangepast worden omdat er in de nieuwe situatie sprake is van een dagelijkse levering (BRK levering) versus een maandelijkse levering ten tijde van de MO AKR.

Dit staat dan ook op het netvlies van KING/VNG. Overigens is het mogelijk dat gemeenten de situatie op 1-1-2016 nog ontvangen op de oude manier. Daardoor is een belangrijk punt voor het WOZ proces (eigendomssituatie op 1-1-2016) wel degelijk beschikbaar.

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een contract met het Kadaster en het bestellen van de benodigde software. Op de website van KING (http://kinggemeenten.nl/secties/basisregistratie … is te lezen wat dit behelst en welke stappen de gemeente moet ondernemen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie