Advertentie
financiën / Nieuws

Economische schade Wet HOF 11 miljard euro

Lagere overheden moeten volgend jaar tegen hun zin in 900 miljoen euro op de plank laten liggen. Dat gebeurt als een volgend kabinet onverkort vasthoudt aan invoering van de Wet houdbare overheidsfinanciën (HOF).

03 september 2012

Lagere overheden moeten volgend jaar tegen hun zin in 900 miljoen euro op de plank laten liggen. Dat gebeurt als een volgend kabinet onverkort vasthoudt aan invoering van de Wet houdbare overheidsfinanciën (HOF).

Onverantwoord

In een brandbrief roepen de provincies, gemeenten en waterschappen de lijsttrekkers van de politieke partijen op om het gewraakte wetsvoorstel aan te passen. Al in 2013 dreigt de economie bijna een miljard aan investeringen mis te lopen. Dit loopt volgens de koepelorganisaties van de provincies, gemeenten en waterschappen (IPO, VNG en UvW) op tot 11 miljard euro voor de gehele volgend kabinetsperiode. ‘Dat is onverantwoord’, stellen zij.

Spaargeld

De nieuwe wet maakt het de decentrale overheden onmogelijk hun reserves te gebruiken om investeringen te financieren. Met andere woorden, geld dat keurig is gespaard voor het doen van grote uitgaven kan niet langer worden uitgegeven. Doet een vermogende gemeente dat bijvoorbeeld toch, dan riskeert die een boete. Door een verschil in boekhoudstelsel van het rijk en de decentrale overheden – het rijk werkt met een kasstelsel, de rest met een baten-lastenstelsel – wordt zowel het investeren als het gebruik van reserves gezien als een begrotingstekort. Dat werkt negatief door in het landelijke begrotingstekort, het EMU-saldo.

Stimuleren

Volgens de decentrale overheden remt het wetsvoorstel de lokale en regionale investeringen. Veel regionale en lokale initiatieven die de economie stimuleren, zullen moeten worden geschrapt. ‘Onverantwoord in een tijd waarin iedere kans om de economie een impuls te geven, noodzakelijk is’, stellen zij. ‘Juist in de regio ontstaan de verbindingen en maatschappelijke condities die ons land vooruit helpen. De ‘ports’ en ‘valleys’ bundelen de kennis en expertise die Nederland concurrerend maken’, aldus vooriztter Annemarie Jorritsma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Schadelijk

De koepelorganisaties wijzen het huidige wetsvoorstel af, maar zijn graag bereid het gesprek aan te gaan met het volgende kabinet over andere, minder schadelijke manieren waarmee ze dezelfde doelen kunnen bereiken. ‘Voldoen aan Brusselse regels en effectief economisch herstelbeleid kunnen prima samen gaan’, zegt voorzitter Peter Glas van de Unie van Waterschappen.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

RIen
En dat te bedenken dat de rijksoverheid in Nederland als enige van 2 landen in Europa het kasstelsel hanteert. Alle andere landen in de EU hanteren, net als de lokale overheden in Nederland, het baten en lastenstelsel.

Nederland verplicht zelf landen die toe willen treden tot de EU om over te gaan op het baten en lastenstelsel. De Nederlandse rijksoverheid creëert een probleem voor zichzelf en leggen het weg bij de lokale overheden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Ook dit is uiteindelijk op het conto van Europa te schrijven. Stem Europa-kritisch (maar wel op een fatsoenlijke partij).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie