financiën / Partnerbijdrage

De rol van de leidinggevende: twee eyeopeners

De rol van de leidinggevende: twee eyeopeners. De rol is niet te onderschatten, zoals blijkt uit een onderzoek naar wat medewerkers werkelijk beweegt

03 september 2018

De leidinggevende van nu speelt een cruciale rol in het motiveren van personeel. Die gedachte is in de basis van alle tijden. Met alle boeken over leiderschap en management kunnen we boekenkasten en kamers vullen. Toch kan het geen kwaad om te benadrukken dat de rol van die leidinggevende niet te onderschatten is, zoals blijkt uit ons onderzoek naar wat medewerkers werkelijk beweegt. 

Opmerkelijk is dat vooral de jongere generatie medewerkers, in vergelijking met de babyboomers, een motiverende leidinggevende belangrijker vindt dan uitgekristalliseerde ontwikkelperspectieven. Ook opvallend is dat medewerkers meer behoefte hebben aan concrete verwachtingen en eerlijke feedback dan de spreekwoordelijke aai over de bol.


Eyeopener 1: goede leidinggevende motiverender dan ontwikkelmogelijkheden

De jongere medewerkers vinden, vergeleken met de babyboomers, een motiverende leider belangrijker dan ontwikkelmogelijkheden in hun werk. Dat is nogal wat. Zeker omdat werkgevers zich, bijvoorbeeld met aandacht voor traineeships en talentmanagement, juist zo richten op de ontwikkelmogelijkheden van die jongere professionals. Deze generatie zoekt meer dan oudere generaties naar een voorbeeldfiguur, die ze uitdaagt, goed naar ze luistert, inspeelt op hun behoeften en sociale steun biedt. Natuurlijk blijven ontwikkelmogelijkheden ook voor deze groep belangrijk, maar onderschat als leidinggevende niet hoe belangrijk het is om met medewerkers het gesprek aan te (blijven) gaan en aan te sluiten op hun behoeften.

De kunst is om minder taakgericht en hiërarchisch aan te sturen en medewerkers echt te bereiken en raken. Door te ontdekken wat ieders werkelijke drijfveren zijn, wat ze inspireert en op welke manier ze zelf denken te kunnen bijdragen aan de doelen van de organisatie. De term zingeving heeft niet meer de zweverige status van weleer maar is inmiddels een breed onderkende behoefte in werkend Nederland. De cruciale vraag daarbij is: welke toegevoegde waarde levert u als leidinggevende om medewerkers hierin stappen te laten zetten?   


Eyeopener 2: liever oprechte feedback dan aai over de bol

De bekende aai over de bol die medewerkers ineens krijgen nadat de leidinggevende op managementcursus is geweest, doet het veel minder goed dan oprechte en directe feedback op hun handelen. Liggen we op een lijn of niet, kunnen we de volgende stap zetten? In de praktijk blijkt het geven van feedback lastig. Dat is het ook. In de drukte van alledag vervallen veel leidinggevenden in algemene opmerkingen, maar een hele complexe klantcasus verdient een uitgebreidere reactie dan ‘goed gedaan’.

Voor leidinggevenden is het zaak zich dienend op te stellen naar de medewerkers toe; wat ga jij doen, welke stappen ga jij ondernemen, waartoe gaat dat leiden en wat heb je van mij nodig om die stappen te kunnen zetten? Heel belangrijk daarbij is de voorbeeldfunctie als leidinggevende, populair gezegd: ‘walk the talk’. Dat betekent ook bij elke stap die u zet de einddoelen scherp in het vizier houden.


Trainingen meteen in de praktijk brengen

Alle leidinggevenden dan maar naar een training Leiderschap? De ervaring leert dat het cruciaal is om leiderschap niet afzonderlijk te trainen, maar meteen in de praktijk te integreren. Bij leiderschapstrajecten zien we vaak veel aandacht voor de leidinggevende zelf en pas in een later stadium de vertaling naar de specifieke organisatiesituatie en de toepassing in de praktijk. Maar wanneer u andere betrokkenen meeneemt in het proces, kan dat tot hele praktische en breed gedragen ontwikkelingen leiden. Zeker als de leidinggevende voor zichzelf scherp voor ogen heeft wat hij precies van zijn mensen vraagt en waartoe dat moet leiden. En dan vindt diezelfde manager zeker de aansluiting die zo cruciaal is om medewerkers werkelijk te motiveren.


Meer informatie

Om medewerkers goed te motiveren, coachen en aan de organisatie te binden, is het belangrijk inzicht te hebben in wat uw medewerkers nu echt belangrijk vinden. Download ons onderzoeksrapport en lees wat medewerkers drijft. Dat is kennis waarmee u zéker uw voordeel kunt doen!


Download onderzoek


Sjoerd Oomen, Senior Adviseur - Organisatieadvies

Over de auteur

Sjoerd Oomen,

Senior Adviseur - Organisatieadvies

Lees meer

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.