Advertentie
financiën / Nieuws

Provincies kritisch over topinkomens Alliander

Energienetbeheerder Alliander NV wordt door provincies Fryslân en Gelderland kritisch bevraagd over de beloningen van twee topbestuurders bij Liander, het dochterbedrijf van Alliander NV. De directie wil tegenover Binnenlands Bestuur nog niet reageren.

20 augustus 2015

Energienetbeheerder Alliander NV wordt door provincies Fryslân en Gelderland kritisch bevraagd over de beloningen van twee topbestuurders bij Liander, het dochterbedrijf van Alliander NV. De directie wil tegenover Binnenlands Bestuur nog niet reageren.

Forse betalingen
Fryslâns gedeputeerde van Financiën Sander de Rouwe wil weten waarom het bedrijf twee bestuurders erg fors betaalt en heeft samen met provincie Gelderland een grootaandeelhoudersoverleg bijeen geroepen, waarin de relevante feiten en de zienswijze van de vennootschap besproken worden. 

Balkende-norm overschreden
Energienetbeheerder Alliander NV betaalt zijn topbestuurders boven de zogenaamde Balkenende-norm. Dit toont het jaarverslag over 2014, wat landelijk voor commotie zorgt. Provincie Fryslân (12,6 procent) behoort samen met de provincies Gelderland (44,7 procent) en Noord-Holland (9,1 procent) en de gemeente Amsterdam (9,1 procent) tot de individuele grootaandeelhouders van Alliander NV. 

Passende beloning
Gedeputeerde Sander de Rouwe wil dat de netbeheerder zich houdt aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Volgens het Friese bestuur hoort daar een passende beloning bij die niet uitstijgt boven het salaris van een minister. 'Dit is een publiek bedrijf dat dienend is aan de samenleving. Verhalen over schijnconstructies of het omzeilen van de wet passen daar volstrekt niet bij', aldus De Rouwe.

Gelderland
Gelderse gedeputeerde Jan Markink vindt dat 'Alliander goed moet worden bestuurd en de wettelijke salarisregelingen moeten worden nageleefd.' Als aandeelhouder van Alliander NV zegt de provincie specifieke aandacht voor de beloning van de bestuurders te hebben. 'Met de andere aandeelhouders ziet de provincie er op toe dat de wettelijke salarisnormen worden toegepast.'

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Marcel / criticus
"'Met de andere aandeelhouders ziet de provincie er op toe dat de wettelijke salarisnormen worden toegepast.'"... NIET dus, anders waren het niet dergelijke salarissen/beloningen geworden.

Ja, daar zijn we kritisch over......tuurlijk, maar als puntje bij paaltje komt "kunnen" ze er niks meer aan doen en waait de commotie weer over naar de volgende soortgelijke dievengilde!

Laten we de gewone man toch weer wat meer betalen
JJMoes
Ach, toen de PEM en IJsselmij tot Essent werd verheven, moest de baas Boerema ook al € 800.000.= incasseren. Nu kan Alliander, NB kleiner dan wat ook, niet achter blijven toch? De netbijdrage zal wel weer omhoog gaan of de provinciale opcenten.
R. Nood / Directievoerder openbare werken
Alliander is verzelfstandigd en zou moeten werken als het Friese statenlid De Rouwe hoopt: 'Dit is een publiek bedrijf dat dienend is aan de samenleving ' . De praktijk is weerbarstiger. Alliander is een monopolist en gedraagt zich ook zo tot wanhoop van de vele andere partners die werkzaam zijn voor de publieke zaak. Mijn advies is om Alliander op te doeken en weer onder te brengen bij de overheid (ministerie EZ, provincies of gemeenten). alliander is een perfect voorbeeld dat het marktdenken heeft gefaald. Jammer maar helaas.
Paul / projectleider
Fijn dat de grootaandeelhouders wakker worden pas nadat het in de krant heeft gestaan...
Pierre
Tja, maar de Gedeputeerden hadden het natuurlijk veel te druk met nog de berg eigen geld te tellen van de opbrengst essent of nuon....
Dan vergeet je natuurlijk gewoon om goed op de achtergebleven winkel te passen. In elk geval laten deze aandeelhouders zien dat ze de adviezen van de commissie Kist destijds over actief aandeelhouderschap waarschijnlijk aan "de natuur hebben terug gegeven".
Henk Donkers / medewerker
Nu zijn wel de voordelen van overheidsbezit van voor de maatschappij zeer belangrijke bedrijven duidelijk zichtbaar. Als Alliander ook was geprivatiseerd zoals Nuon, Essent Ziggo etc dan had de samenleving nu het nakijken gehad en werden er op kosten van de samenlevingen idiote hoge salarissen en bonussen betaald zonder dat iemand daar invloed opn had. Nu kunnen we tenminste nog onze bestuurders wakker schudden en zal er hopelijk wat aan gedaan worden.

Zo zie je maar de voordelen van overheidsinvloed ten opzichte van marktwerking zonder concurentie.

A. Wassenburg
Kritisch ja, maar wel met de handen in de zak. Betrokkenen: gedeputeerden en provinciale statenleden zitten gewoon zelf te wachten op zo'n baan... Die gaan de kip met de gouden eieren echt niet slachten. Moet je eens kijken wat er gaat gebeuren na de stemmingmakerij tegen de zogenaamd onterechte uitkeringen voor tijdelijk arbeidsongeschikten.. Aanvalluh!
Advertentie