Advertentie
financiën / Column

Meenemen

Ze hebben een mooi plan voor een zinvolle activiteit, en krijgen daarvoor subsidie van het rijk. Maar dan.

21 april 2023

Het overkomt elke gemeente elk jaar. Ze hebben een mooi plan voor een zinvolle activiteit, en krijgen daarvoor subsidie van het rijk – maar het lukt niet om de activiteit dit jaar uit te voeren. Dat kan pas volgend jaar.

Daardoor besteedt de gemeente de subsidie niet dit jaar maar pas volgend jaar. De vraag is dan: gaat het rijk daarmee akkoord of trekt het zijn subsidie terug? Mag die gemeente de subsidie ‘meenemen’ naar het volgende jaar of raakt die gemeente de subsidie kwijt?

Het antwoord op die vragen verschilt per subsidie. En soms verschilt het antwoord op die vragen zelfs per jaar. Op het eerste gezicht is het voor het rijk logisch om die subsidie in te trekken. De gemeente doet immers niet wat ze moet doen. Maar dan zijn er wel drie verliezers: het rijk, de gemeente, en de inwoners van die gemeente. Immers, allemaal willen ze dat de gemeente de activiteit uitvoert en daarvoor die subsidie krijgt. Het helpt vaak al als gemeenten ruim de tijd krijgen om een activiteit uit te voeren.

Het overkomt elke gemeente

Want het maakt vaak niet zoveel uit wanneer een gemeente iets doet, belangrijk is vooral dát het gebeurt. Helaas, door overmacht of door slechte planning, het lukt toch niet altijd. Sterker nog, dat overkomt elke gemeente elk jaar. Heel veel subsidies voor gemeenten – die overigens officieel ‘specifieke uitkering’ heten – hebben daarom een zogeheten meeneemregeling. Die bepaalt welk deel van een subsidie een gemeente volgend jaar uit mag geven. Dat schept duidelijkheid.

Ik pleit niet alleen voor ruime meeneemregelingen bij de nieuwe subsidies. In het belang van de gemeente, in het belang van haar inwoners, en ook in het belang van het rijk. Een ruime meeneemregeling geeft de gemeenten de mogelijkheid om achterstanden in te halen. Dan kunnen gemeenten actuele problemen, zoals een opvangcrisis, met voorrang oplossen zonder allerlei subsidies te verliezen.

Dat is ook in het belang van het rijk. Maar ik pleit er vooral voor om de bestaande meeneemregelingen van meerjarige subsidies te verruimen. Voor veel banen is immers de laatste jaren een groot tekort aan personeel ontstaan. En er zijn steeds meer tussendoor-crisissen. Het wordt steeds moeilijker om activiteiten te plannen. Dat is een belangrijk aandachtspunt om mee te nemen!

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie