Advertentie
financiën / Nieuws

Grote verschillen in ontwikkeling waterschapslasten

De ontwikkeling van de waterschapsheffing varieert sterk per waterschap. De zuiveringsheffing steeg tussen 2015 en 2019 in Rijnland met 5,3 procent per jaar, terwijl deze in Schieland en de Krimpenerwaard in diezelfde periode met 3,1 procent per jaar daalde. De ingezetenenheffing ging het hardst omhoog in Noorderzijlvest: +9,5 procent per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het COELO.

29 januari 2019
waterschap-geld.jpg

De ontwikkeling van de waterschapsheffing varieert sterk per waterschap. De zuiveringsheffing steeg tussen 2015 en 2019 in Rijnland met 5,3 procent per jaar, terwijl deze in Schieland en de Krimpenerwaard in diezelfde periode met 3,1 procent per jaar daalde. De ingezetenenheffing ging het hardst omhoog in Noorderzijlvest: + 9,5 procent per jaar.

Huishoudens betalen verschillende belastingen aan hun waterschap. Het Groningse onderzoeksinstituut COELO onderzocht per waterschap in welke mate de tarieven zijn gestegen in de afgelopen bestuursperiode 2015-2019.

 

Zuiveringsheffing

Met de opbrengst van de zuiveringsheffing betalen de waterschappen het zuiveren van het rioolwater. Gemiddeld betaalt een meerpersoonshuishouden in 2019 149 euro aan zuiveringsheffing. Dat is 20 euro minder dan in 2015. In Limburg is het tarief met 144 euro het laagst, in Delfland met het hoogst. Daar betaalt een meerpersoonshuishouden in 2019 281 euro. 
Het tarief van de zuiveringsheffing is in de afgelopen bestuursperiode het sterkst gestegen in Rijnland waar een meerpersoonshuishouden 33 euro meer is gaan betalen. Dat is een stijging van gemiddeld 5,3 procent per jaar. In Schieland en de Krimpenerwaard is het tarief het sterkst gedaald, met gemiddeld 3,1 procent per jaar. Daar betaalt een meerpersoonshuishouden 20 euro minder dan in 2015.

Ingezetenenheffing

Met de opbrengst van de ingezetenenheffing betalen waterschappen onder meer het onderhoud van dijken en het wegpompen van water. Gemiddeld betalen huishoudens in 2019 88 euro. Het bedrag varieert van 43 euro in de Dommel tot 145 euro in Delfland.
De heffing is sinds 2015 procentueel het sterkst gestegen in Noorderzijlvest in Groningen. Huishoudens in dat waterschap zijn in 2019 25 euro meer kwijt dan in 2015. Dat is een gemiddelde jaarlijkse stijging van 9,5 procent. De stijging is het kleinst in Rijnland waar een huishoudens 2,50 euro meer kwijt is. Overigens betalen huishoudens van Rijnland in 2019 blijkens het COELO-onderzoek wel meer (105 euro) dan inwoners van Noorderzijlvest (82 euro).

Heffing gebouwd

Eigenaren van gebouwen (vooral huiseigenaren) betalen het waterschap de ‘heffing gebouwd’. Ook die heffing wordt gebruikt om de kosten van dijkonderhoud en waterpeilbeheer te dekken. Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde, net als de onroerendezaakbelasting van gemeenten. Gemiddeld zijn huiseigenaren elk jaar 3 procent meer gaan betalen. In 2019 betaalt een huiseigenaar gemiddeld 79 euro voor deze heffing. Dat was in 2015 70 euro.
Huiseigenaren in De Dommel zagen de heffing het sterkst stijgen, gemiddeld 5,1 procent per jaar. In Zuiderzeeland is het tarief het sterkst gedaald, namelijk met gemiddeld een 1,1 procent per jaar. ‘Het tarief in De Dommel is overigens in 2019 nog steeds veel lager dan het gemiddelde in Nederland’, aldus het COELO.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Röben / KCC Fysieke Leefruimte
Wonderbaarlijk middeleeuws !..... dat dit soort lasten nog steeds onevenredig verdeeld zijn in die Niederlände!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het tarievenstelsel dat waterschappen hanteren is feitelijk zeer onredelijk. Sommige windstreken profiteren indirect in hoge mate van veel hogere tarieven, die andere waterschappen vanwege hun ligging moeten hanteren. Henk Donkers doet een uitstekende suggestie. En als Rijkswaterstaat niet lukt is onderbrengen in door gemeenten te vormen regio's ook mogelijk (daarbij provincies opheffen). Uiteraard wel via een gelijkschakeling van tarieven over het gehele land.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
@Spijker, dus ik moet betalen voor dijken die mij niet beschermen?Je hoeft niet onder zeeniveau te wonen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@P. Als de duinen en dijken eens goed doorbreken houdt jij ook geen droge voeten! M.i. behoren deze kosten door iedere Nederlander te worden gedragen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans Middendorp / vicevoorzitter AWP niet politiek wel deskundig
De Algemene Waterschapspartij AWP heeft in december 2018 al aangedrongen op een onderzoek naar scheefgroei in de waterschapsbelastingen. Huishoudens betalen nu gemiddeld 80% van de watersysteemheffing. Lees hier: https://www.algemenewaterschapspartij.nl/opinie/ …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Kom op, politiek! Schaf deze nutteloze, pure boeren belangen organisaties nu een s af!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk Donkers / medewerker
Ik ben ook sterk voor afschaffing van de bestuursvorm Waterschappen. Het heeft geen enkel kenmerk van democratie en koste alleeen maar heel veel geld. Het werk van de waterschappen is belangrijk genoeg om onder te brengen bij rijkswaterstaat. Die kan dat heel goed.

Aan de andere kant is dit onderzoek net als veel onderzoeken van Coelo erg eenzijdig. Door alleeen maar naar de ksoetn te kijken geef je een erg onvolledig beeld.

Coelo houd er geen rekening mee dat het westen van het land onder de zeespiegel ligt en het dus veel duurder is om droog te houden.

De consuemnetnbond test ook niet de wasmachines door alleen maar de prijzen met elkaar te vergelijken. En dat is precies wat Coelo wel doet. Zonde van de inspanning.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie