Advertentie
financiën / Nieuws

Roep om vergroting gemeentefonds

Schaf de opschalingskorting af, beëindig het abonnementstarief of compenseer het nadeel en compenseer gemeenten voor de tekorten in de jeugdzorg. Zo luidt de motie van Krimpenerwaard voor de aankomende ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Vier andere gemeenten in Midden-Holland ondersteunen de motie en de VNG is positief. Minder positief is de koepelorganisatie over de motie van Zoetermeer voor een ‘gemeenten-in-nood-fonds’.

09 februari 2021
Euro-s-shutterstock-190621259.jpg

Schaf de opschalingskorting af, beëindig het abonnementstarief of compenseer het nadeel en compenseer gemeenten voor de tekorten in de jeugdzorg. Zo luidt de motie van Krimpenerwaard voor de aankomende ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Vier andere gemeenten in Midden-Holland ondersteunen de motie en de VNG is positief. Minder positief is de koepelorganisatie over de motie van Zoetermeer voor een ‘gemeenten-in-nood-fonds’.

Problemen vergroot

De voorzieningen voor burgers worden afgebroken vanwege de bovengenoemde problemen en de effecten van het trap-op-trap-af-systeem, constateert Krimpenerwaard. En de herverdeling van het gemeentefonds, die sinds de publicatie van de voorlopige cijfers vorige week al voor consternatie zorgt, lost voor een aantal gemeenten weliswaar de problemen tijdelijk op, maar vergroot ‘voor veel andere de financiële problemen alleen maar’. Conclusie: vergroot het gemeentefonds.

 

Ondersteuning

Het bestuur is positief over de motie en ziet deze als een ondersteuning van wat de VNG wil bereiken bij de kabinetsformatie: ‘De structurele financiële tekorten die de afgelopen jaren zijn ontstaan in het sociaal domein moeten structureel worden opgelost door een verhoging van het gemeentefonds. De opschalingskorting moet worden afgeschaft. De balans tussen taken en middelen van gemeenten moet worden hersteld.’ De VNG vindt dat er zonder ophoging geen sprake kan zijn van herverdeling.

 

Gemeenten-in-nood-fonds

Het bestuur ontraadt echter de motie van Zoetermeer voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 12 februari. In afwachting van structurele verbeteringen wil Zoetermeer, ondersteund door zestien andere gemeenten, dat er minimaal 2 miljard euro beschikbaar komt in het gemeentefonds voor zowel 2021 als 2022. Ook moet het VNG-bestuur aan het kabinet overbrengen dat gemeenten zo geen nieuwe taken kunnen oppakken en dat overleg met het rijk over nieuwe taken wordt opgeschort als er in de meicirculaire niet voldoende middelen komen.

 

Voorbarig

Hoewel de resolutie grotendeels in lijn is met de inzet van de VNG voor de kabinetsformatie, vindt het bestuur het noemen van harde bedragen ‘voorbarig’. En het opschorten van overleg is niet in het belang van gemeenten, omdat de VNG dan niet voor ze op kan komen. ‘Als de indieners bereid zijn om het VNG-bestuur op deze twee punten tegemoet te komen, zal het bestuur de motie graag alsnog van harte overnemen.’

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Marijke van der Meer / Raadslid, Actiecomité Raden in Verzet
Op 1 februari - toen de motie ingediend moest worden waren er naast Zoetermeer 16 indieners. Intussen zijn het er meer, en er komen er nog steeds bij. De koers van de VNG is prima, maar dat lost de enorme problemen voor 2021 en 2022 niet op.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Ja en kort op de salarissen van schaal 13 en hoger
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het Rijk behoort gewoon te zorgen voor voldoende, een redelijke en eerlijke verdeling van de financiën uit het Gemeentefonds. Het is niet verstandig dat te doen via open end regelingen. Geef gemeenten die uitvoeringstaken van het Rijk en medebewindstaken via duidelijke richtlijnen efficiënt uitvoeren een bonus in plaats van een opschalingskorting.

Doet het Rijk dit niet dan rest er voor gemeenten maar één methode: gewoon niet meer uitgeven dan er via het Rijk inkomt. Klachten doorverwijzen naar de desbetreffende ministeries.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie