Advertentie
financiën / Nieuws

Invoeringskosten Omgevingswet veel hoger dan verwacht

De investeringen die gemeenten moeten doen om de invoering van de Omgevingswet soepel te laten verlopen, zijn veel hoger dan eerder werd verwacht. Dat kondigt de interbestuurlijke werkgroep Financiën Omgevingswet aan. Binnen een week worden nadere cijfers verwacht.

25 augustus 2020
euro-briefjes-van-50.jpg

De investeringen die gemeenten moeten doen om de invoering van de Omgevingswet soepel te laten verlopen, zijn veel hoger dan eerder werd verwacht. Dat kondigt de interbestuurlijke werkgroep Financiën Omgevingswet aan. Binnen een week worden nadere cijfers verwacht. 

Te rooskleurig
In januari 2020 werd nog geschat dat de invoeringskosten voor alle gemeenten gezamenlijk 200 tot 300 miljoen euro zouden bedragen. Daar zouden structurele baten van 70 tot 140 miljoen per jaar tegenover staan. Te rooskleurige cijfers, blijkt nu. ‘Vanuit dit voorlopige beeld is interbestuurlijk vastgesteld dat een aantal onderdelen van de onderzoeken naar financiële effecten herzien dient te worden. Een aantal van de ‘grote’ effecten zoals ze in de onderzoeken wordt beschreven, wordt niet in de praktijk herkend en ook het opgetelde beeld wordt niet herkend.’

Stijgende kosten
Volgens de werkgroep worden gemeenten in eerste instantie geconfronteerd met stijgende kosten door veranderende taken en dalende inkomsten uit leges en het gemeentefonds, beide als gevolg van de wettelijke wijzigingen in het stelsel.  Gemeenten zouden die toegenomen kosten moeten compenseren door het ‘herorganiseren van het takenpakket’. Ook zou de grotere lokale beleidsruimte als gevolg van de Omgevingswet tot ‘efficiënte oplossingen in beleid en inrichting’ kunnen leiden die de kosten kunnen drukken. Bij het hoofdlijnenakkoord over de financiële gevolgen van de Stelselherziening Omgevingsrecht werd in 2016 afgesproken dat de transitiekosten moeten worden gedragen door de eigen organisatie.


In actie
Een groep van inmiddels zo’n veertig gemeenten probeert al enige tijd de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te bewegen in actie te komen. Ze zullen op de ALV van september een motie indienen die de VNG oproept  een half jaar voor inwerkingtreding van de wet alle gemeenten te raadplegen over de financiële consequenties van de gehele stelselherziening. Ook willen ze de  bevestiging van de randvoorwaarde dat invoering van de wet de komende tien jaar voor gemeenten budgetneutraal zal verlopen. Daarbij doen ze een beroep op het rijk om extra middelen ter beschikking te stellen


Vasthouden aan afspraken 
Zo ver lijkt de VNG vooralsnog niet te willen gaan. Ondanks de onrustbarende cijfers wil de VNG vasthouden aan de eerder afgesproken ijkmomenten van de invoeringskosten in 2023 en 2027, dus pas als de Omgevingswet (waarschijnlijk) al lang en breed is ingevoerd, melden bronnen aan Binnenlands Bestuur. De VNG vreest onvoldoende onderbouwing te hebben om de financiële discussie nu al te voeren. En wil bovendien de invoering van de stelselwijziging niet afhankelijk maken van financiële onzekerheid.

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Petra
"Te rooskleurige cijfers, blijkt nu."Gaan we deze kreet nu iedere dag horen omdat na ampel onderzoek toch blijkt dat 'Den Haag' zich heeft vergist?Zoals ook met de kosten voor huishoudens in verband met 'van het gas af'? En er zijn vast nog veel meer voorbeelden?
René van der Linden / Inspecteur Interbestuurlijk Toezicht Omgevingsrecht
Wat ik (al jaren) niet begrijp is waar die zogenaamde structurele baten uit bestaan. Gemeenten krijgen meer beleidsvrijheid in bestaande beleidsdomeinen maar krijgen er ook meer beleidsdomeinen bij (bijvoorbeeld de Bruidsschat). In beide gevallen betekent dat dat je meer (dure) beleidsmedewerkers nodig hebt om gemeentespecifiek beleid te formuleren (lokaal maatwerk is immers één van de doelen van de Ow). Maar het blijft niet bij beleid, want maatwerk beleid moet je op maat uitvoeren. Bijvoorbeeld gebiedsafhankelijke geluidsnormen betekent ook gebiedsafhankelijke vergunningverlening, toezicht en handhaving. Lokaal maatwerk biedt mogelijkheden voor ontwikkeling en verhogen van kwaliteit, maar kost gewoon meer geld dan generiek beleid. Bestuurlijk wordt het kiezen voor kwaliteit in de fysieke leefomgeving daarmee een perverse. Dit geldt m.i. in hoge mate voor het, op zich mooie instrument, (vrijwillig) programma. Welke gemeente kan en wil daar de uitvoeringskosten (o.a. monitoring) van betalen?
wjb / adviseur
"Invoeringskosten Omgevingswet veel hoger dan verwacht". Ja, duh...........!!
Karel K / ondernemer
Wie neemt gemeenten nog serieus? Bij de WMO lieten ze zich vangen (meer taken, minder budget); bij de jeugdzorg lieten ze zich vangen (meer taken, minder budget); dankzij trap-op-trap-af daalt het gemeentefonds al jaren (dat is namelijk verbonden met de totale rijksuitgaven en Rutte geeft in totaal nu eenmaal steeds minder geld uit), enzovoorts.

Wethouders mogen lekker meepraten en meedoen. De VNG ook. Maar de hardwerkende Nederlander is de klos. Het gekke is dat het echt liberaal, rechts beleid is. Al decennia.
P.Pluim
Weg met de Omgevingswet! Exit.
Jan
Wie zit eigenlijk op die Omgevingswet te wachten, behalve wereldvreemde Kamerleden? Die wet wordt de zoveelste neoliberale ramp. Maatwerk, het lijkt zo leuk, maar in de praktijk is het veel minder rechtszekerheid voor de buren van een bouwplan. Alles moet in principe immers kunnen? En nu ook al een financiële ramp. Intrekken die wet, nu het nog kan.
Tanja / burger
Inderdaad: maatwerk is niet leuk, het is slechts een gemakkelijk instrument om van alles goed te vinden wanneer dat voor de overheid beter uitkomt. Bij ons in Heerjansdam, gemeente Zwijndrecht wordt die term misbruikt om recht te praten wat krom is: om een (aanvankelijk illegaal neergezet) gebouw dat niet aan de welstandsregels voldoet (bijzonder welstandsgebied, bij monumenten), toch maar te vergunnen, want het is zogenaamd 'maatwerk'. Daarover kun je je beklagen bij de bestuursrechter, maar dat helpt niet. En zo is dat dossier ook weer afgehandeld zonder dat er iets verandert en mag de omgeving vanuit de hoger gelegen woonkamers uitkijken op een zwart bitumen dak van 50 vierkante meter in een wel heel vreemd, nog nooit vertoond model. De afstand tot de naast gelegen woningen is 4,5 meter. Maatwerk? Mijn neus...
Johan
Onmiddellijk stoppen met medewerken aan weer een decentralisatie waar gemeenten uiteindelijk het kind van de rekening van worden. Fijne klus voor het Rijk zelf !

Wottsjer
En maar door blijven drammen, blijven trekken aan dat morsdode paard. BZK blijft horende doof en ziende blind. Op naar de volgende parlementaire enquête, dat ik dat nog mee mag maken.
Advertentie