Advertentie
financiën / Nieuws

Gemeenten en provincies laaiend op minister Hoekstra

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn laaiend op minister Hoekstra van financiën. Hoekstra komt de afspraak niet na om bij extra rijksuitgaven ook de decentrale overheden extra geld te geven. Dit moet alsnog gebeuren.

06 oktober 2021
bedreiging-vuist.jpg

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn laaiend op minister Hoekstra van financiën. Hij komt de afspraak niet na om bij extra rijksuitgaven ook de decentrale overheden extra budget te geven. In een brief op poten aan Hoekstra dringen ze aan om de afspraken alsnog na te komen.

Hoger accres

De rijksoverheid heeft met de decentrale overheden de zogeheten trap-op-trap-af systematiek afgesproken. Als het rijk meer geld uitgeeft, krijgen ook gemeenten en provincies meer geld. Onder druk van de Tweede Kamer tijdens de algemene politieke beschouwingen, heeft het demissionaire kabinet besloten extra budget uit te trekken voor een aantal urgente vraagstukken. Daarover heeft Hoekstra de Kamer dinsdag over geïnformeerd. Voor de stijging van de salarissen in de zorg krijgen gemeenten wel extra geld via het gemeentefonds. Dit geldt niet voor de andere investeringen zoals de verlaging van de verhuurderheffing, extra geld voor politie en boa's en verlaging van de energierekening. 'Gelet op het bijzondere karakter van het aanvullende pakket heeft het kabinet besloten geen accres voor het gemeente- en provinciefonds toe te kennen over de nieuwe maatregelen', aldus Hoekstra in zijn brief aan de Kamer. 

 

Verhoudingen onder druk

Dit is bij de decentrale overheden in het verkeerde keelgat geschoten. Het is voor hen onacceptabel dat Hoekstra deze extra rijkinvesteringen niet doorberekent in een hoger accres voor de decentrale overheden. De minister legt hiermee de interbestuurlijke afspraken eenzijdig naast zich neer, stellen de drie koepels (VNG, IPO en UvW) in hun brief aan de minister van financiën. ‘Uw handelswijze is contrair aan de gedachte dat we als één overheid werken aan het oplossen van maatschappelijke opgaven in Nederland. Het zet daarmee de interbestuurlijke verhoudingen onder druk.’

 

Nakomen afspraken

De ‘kwestie’ laat opnieuw zien dat niet alleen de financiële verhoudingen tussen rijk en decentrale overheden moeten worden verbeterd, maar ook dat de interbestuurlijke verhoudingen ‘een urgente opgave’ is. ‘Juist in een tijd waarin inwoners vragen van hun overheid dat deze zich aan haar verplichtingen houdt en zich daar niet eenzijdig aan onttrekt én in een situatie waarin de financiële positie van met name gemeenten structureel onder druk staat, verwachten wij van het rijk dat gemaakte afspraken worden nagekomen.’ De koepels willen snel met Hoekstra in gesprek.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

de jong / ambtenaar
Interbestuurlijke afspraken (tussen gemeenten en rijk) hebben voor het rijk vooral als functie om te verhelderen waar ze zich niet aan hoeven te houden. En dus niet om duidelijk te maken waar zich wel aan moeten houden. Dat is een beetje Nederlands: we hebben regels om er van af te wijken en niet om ons er aan te houden.
Adriaan Zwaag
De arrogantie spat er opnieuw vanaf bij Hoekstra.

Zo kennen we de McKinsley-attitude weer.
Paul / projectleider
Bij afsprakwen tussen Rijk en decentrale overheden hoeven alleen decentrale overheden zich er aan te houden...
d
BEHALVE ALS HET OM inwoners gaat, vooral als ze arm zijn: dan zijn regels ervoor om anderen eraan te houden, hoe onzinnig ze zijn , regels die niet gelden voor mensen uit kabinet, vooral als de onderdrukken en betuttelend en kleinerend zijn.
Michel Poot / adviseur
Het gevoel van niet mee kunnen vieren had ik al toen ik de brief van onze minister van Financiën las. Het kabinet en Tweede Kamer vieren een feestje van meer dan € 2 miljard en zeggen vervolgens tegen de naast betrokkenen ‘dit is zo bijzonder, dat houden we voor ons zelf’.

Schrijnend en verwerpelijk.
H. Wiersma / gepens.
Foutje. Met deze extra compensatie voor de gemeenten hadden ze bij de besluitvorming in de Tweede Kamer gewoon geen rekening gehouden. Ruim 2 miljard euro uitgeven gaat gemakkelijker dan een missertje toegeven.
Advertentie