Advertentie
financiën / Nieuws

Voorlopig nog geen proefboringen schaliegas

Het rijk neemt voorlopig geen vergunningaanvraag tot het zoeken naar schaliegas in behandeling.Eerst het onderzoek naar mogelijke milieugevaren afwachten.

26 juni 2012

Het ministerie van Economische Zaken neemt de vergunningsaanvraag voor proefboringen naar schaliegas in midden Nederland voorlopig niet in behandeling. Het ministerie wacht op de resultaten van een lopend onderzoek naar mogelijk schadelijke gevolgen van de winning van het gas

Omstreden
Het boren naar schaliegas is zeer omstreden omdat de milieuschade ervan nog niet bekend is, maar in potentie groot kan zijn. Het gaat om gas dat is opgeslagen in poreus gesteente diep in de bodem. Dit kan alleen worden vrijgemaakt door water met chemicaliën in de stenen te spuiten. Hierdoor dreigt vervuiling. Ander bezwaar is volgens tegenstanders dat de bodem kan verzakken.


Onderzoek loopt
In opdracht van het ministerie loopt er momenteel een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de winning van het schaliegas. Vooruitlopend hierop diende het bedrijf BNK- petroleum deze week toch een vergunningsaanvraag in voor proefboringen in Utrecht en Gelderland. Eerdere plannen hiervoor waren afgeblazen wegens bezwaren van onder meer provincie, milieuorganisaties en drinkwaterbedrijven als Vitens.

Kleilagen niet lekprikken
Zo vreest de laatste voor aantasting van het grondwater en daarmee voor kwaliteitsverlies van het drinkwater. Niet alleen de chemicaliën baren het bedrijf zorgen, ook het doorboren van de waterdichte lagen in de ondergrond is volgens woordvoerder Sebastien Kraaijeveld een hachelijke zaak. ‘Voor je weet prik je de boel lek en komt de drinkwater voorziening in gevaar’.

Betreurt ophef
Hij toonde zich maandag dan ook verheugd dat de aanvraag voor de proefboring nog niet in behandeling wordt genomen. ‘We betreuren wel de ophef en de onrust die de berichten hierover opnieuw onder onze klanten hebben veroorzaakt’.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie