Advertentie
financiën / Nieuws

Gebrek aan controle nekte belastingsamenwerking

‘Daarbij had het management onvoldoende aandacht voor de problemen van het team' in Scherpenzeel.

25 oktober 2022
financiële samenwerking
Shutterstock

De belastingsamenwerking tussen de gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel mislukte omdat er bij het belastingteam een gebrek aan kennis en capaciteit was. Volgens de Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand was er onvoldoende controle op de uitvoering van de werkzaamheden en had het management te weinig aandacht voor de problemen.

Secretaresse Rirecteur Generaal

JS Consultancy
Secretaresse Rirecteur Generaal

Raadsadviseur / Plaatsvervangend Griffier

Gemeente Maashorst
Raadsadviseur / Plaatsvervangend Griffier

Geen ozb

De samenwerking verliep goed vanaf 2011 tot en met 2017, in 2019 werd het duidelijk dat er problemen waren en eind 2020 werd de samenwerking beëindigd. Achterstanden in de belastingadministratie zorgden voor problemen – een deel van Woudenberg betaalde hierdoor jaren geen onroerendezaakbelasting (ozb). Het koste veel inspanning en de inzet van externe specialisten om dit te corrigeren.

Scherpenzeel voerde de belastingtaken uit. In een samenwerkingsovereenkomst waren afspraken gemaakt, maar daarin werd niet gesproken over verantwoording en overlegstructuren.

Op basis van vertrouwen

De problemen zijn volgens de rekenkamer vooral ontstaan ‘doordat het belastingteam, dat de taken moest uitvoeren, niet in staat was om deze goed uit te voeren. Door gebrek aan capaciteit en kennis. Er werd vooral samengewerkt op basis van vertrouwen en er was onvoldoende controle op de uitvoering van de werkzaamheden. Daarbij had het management onvoldoende aandacht voor de problemen van het team.’

Meer aandacht van zowel Scherpenzeel als Woudenberg voor de kwetsbaarheid en deskundigheid van het team belastingen in Scherpenzeel had bijvoorbeeld problemen met koppelingen aan het licht kunnen brengen. ‘Medewerkers dachten dat ze de niet-werkende koppelingen handmatig hadden opgelost, maar hebben zich niet gerealiseerd dat dit niet het geval was en zagen niet de noodzaak om dit te melden bij het management.’

In 2018 was ook besloten dat de twee gemeenten zouden gaan samenwerken met Veenendaal. De voorbereidingen daarvoor stopten toen duidelijk werd dat het team belastingen ‘zowel qua kwantiteit als kwaliteit kwetsbaar was’ en de achterstanden in de administratie duidelijk werden. Woudenberg is later alleen met Veenendaal verdergegaan en sinds 1 januari 2021 werken zij samen.

Positief

De rekenkamercommissie is wel positief over de verschillende rollen: de raad vulde zijn controlerende rol goed in, het college ‘beantwoordde de vele schriftelijke vragen naar het oordeel van de rekenkamercommissie zorgvuldig’ en de ambtelijke organisatie heeft ‘met ondersteuning van externe expertise de problemen binnen afzienbare tijd opgelost en is de overgang naar Veenendaal gerealiseerd’.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Samenwerken en Scherpenzeel is hetzelfde als vloeken in de kerk.
Nico Bos
De link naar de rekenkamer is incorrect.
https://c/Users/alexander.leeuw/Downloads/20221017_Eindrapport_belastingsamenwerking_Woudenberg_DEF.pdf
Advertentie