Advertentie
financiën / Nieuws

Financiën grote Limburgse gemeenten onder druk

Dat stelt de provincie Limburg als toezichthouder op de gemeentefinanciën vast na beoordeling van de begrotingen van de 33 Limburgse gemeenten. Toch laat alleen de begroting en meerjarenraming van Sittard-Geleen volgens de provincie alle vier jaar structurele en reële tekorten zien. Dat is de reden dat die gemeente onder verscherpt toezicht van de provincie komt te staan.

13 december 2017

De grotere gemeenten in Limburg hebben moeite om de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 structureel sluitend te krijgen. Oorzaak: tekorten in het sociaal domein. Gevolg: forse bezuinigingen in 2018.

Dat stelt de provincie Limburg als toezichthouder op de gemeentefinanciën vast na beoordeling van de begrotingen van de 33 Limburgse gemeenten. Toch laat alleen de begroting en meerjarenraming van Sittard-Geleen volgens de provincie alle vier jaar structurele en reële tekorten zien. Dat is de reden dat die gemeente onder verscherpt toezicht van de provincie komt te staan.

Sittard-Geleen
De begroting 2018 van Sittard-Geleen is sluitend gemaakt met incidentele dekkingsmaatregelen. Meerjarig is een structureel tekort berekend bij het sociaal domein van afgerond 4 miljoen euro. De gemeente wil dat tekort grotendeels opvangen met de extra middelen die door het regeerakkoord gaan ontstaan. Maar de provincie houdt als toezichthouder pas rekening met extra middelen uit het regeerakkoord als die door het rijk ook daadwerkelijk zijn verwerkt in een zogeheten circulaire.

Herindelingsgemeenten
32 Gemeenten hebben hun financiën voldoende in evenwicht. Maar omdat Onderbanken, Nuth en Schinnen plannen hebben om te gaan fuseren, vallen ze verplicht onder het zware, preventieve toezicht. De provincie laat weten zo snel mogelijk een besluit te nemen over de goedkeuring van de begrotingen 2018 van de drie gemeenten. Op dit moment is het onderzoek van de begrotingen nog in gang.

Weinig problemen
Vooral bij de kleinere gemeenten waren er volgens de provincie bij de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 weinig financiële problemen. Die gemeenten hebben daarom in de meeste gevallen ook geen nieuwe bezuinigingen hoeven door te voeren om een sluitende begroting en meerjarenraming op te stellen.

Bemoeienis provincie
Het is voor het eerst sinds 2010 dat bij de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 niet alle Limburgse gemeenten erin zijn geslaagd om minimaal één van de vier jaren van de nieuwe begroting en meerjarenraming in structureel en reëel evenwicht te hebben. Dat is de eis uit de Gemeentewet om onder repressief toezicht te kunnen vallen. Met repressief toezicht kan de gemeente de begroting en wijzigingen van die begroting zonder verdere bemoeienis van de Provincie gaan uitvoeren. Bij preventief toezicht moet de provincie eerst toestemming verlenen.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

HenS / ex wethouder verkeer
Gemeente Leudal heeft een meerjarig sluitende begroting periode 2018-2021 ! Natuurlijk wel oppassen met uitgaven Jeugdzorg ! Rijk geeft gemeenten te weinig geld in Sociale Domein !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie