Advertentie
financiën / Nieuws

Nederland krijgt 1,3 miljard minder uit Brussel

De Nederlandse economie ontwikkelt zich dermate gunstig dat Brussel waarschijnlijk 1,3 miljard euro aan coronasteun skipt.

28 januari 2022
Europees geld
Shutterstock

Nederland krijgt waarschijnlijk ruim een miljard euro minder aan Europese coronasteun dan waarmee eerder werd gerekend. In plaats van de verwachte 6 miljard ligt er in Brussel waarschijnlijk maar 4,7 miljard euro op de plank.

Aanzienlijke bijstelling

Financiënminister Kaag meldt de Tweede Kamer dat Nederland 1,3 miljard euro minder aan steun uit het coronaherstelfonds RRF van de Europese Unie (EU) krijgt dan waar het kabinet vanuit ging. Die neerwaartse bijstelling is erin gelegen dat de Nederlandse economie zich ondanks de pandemie minder slecht ontwikkelde dan gevreesd. In plaats van de voorspelde krimp van 5,3 procent in 2020 bleef die in dat jaar beperkt tot 3,8 procent. En vorig jaar kwam de groei uit op 4,0 procent – 1,8 procent hoger dan eerder verwacht.

Veel andere landen scoren juist slechter dan verwacht en krijgen straks waarschijnlijk meer uit de Brusselse pot. De definitieve verdeling van het steunpakket maakt de Europese Commissie eind juni bekend. Hoewel de verdeling dus nog niet definitief is, koos Kaag ervoor de Tweede Kamer vast voor te bereiden op de ‘waarschijnlijk aanzienlijke bijstelling.’  

Gat in begroting

Nederland kan moeilijk bezwaar maken tegen de bijstelling, omdat ze systematiek erachter altijd heeft gesteund: de verdeling van RRF-middelen moet sterker worden gericht op de lidstaten die economisch het hardst zijn geraakt door de pandemie.

Nederland heeft overigens nog steeds geen plan ingediend bij de EU, waar alle andere lidstaten dat al (lang) deden. Voorzien is dat het kabinet dit voorjaar met een ‘eerste’ conceptplan komt. Voordeel daarvan is volgens Kaag dat die timing het mogelijk maakt ‘bij het opstellen van het plan rekening te houden met de definitieve omvang van de Nederlandse RRF-enveloppe.’ Hoewel er dus nog geen Nederlands plan ligt, is al wel een ambtelijke voorselectie gemaakt. Op die groslijst staan voor circa 12 miljard euro aan plannen. Een deel daarvan betreft uitgaven die in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Voor het gat dat daardoor in de begroting ontstaat moet het kabinet nu op zoek naar alternatieve financiering. Het Centraal Planbureau wees bij de doorrekening van het coalitieakkoord al nadrukkelijk op dat risico.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Op deze manier blijft er weinig van de EU-fooi over. Minstens zo interessant is overigens welke steun andere landen uit het Corona-herstelfonds ontvangen (meer of minder).
Van belang is dus het volgende:
1. wordt de krimp in alle EU-landen volgens dezelfde maatstaven vastgesteld?
2. worden de al door andere landen ingediende plannen dan alsnog aangepast aan de definitieve cijfers?
3. wat is/wordt uiteindelijk de Nederlandse netto-bijdrage aan dit herstelfonds?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie