Advertentie
financiën / Nieuws

Minister ziet geen bezwaar in gebruik interieurfoto's voor WOZ

Belastingkantoren vroegen huiseigenaren om foto's van keuken en badkamer.

29 december 2022
Adviesbureau Eerlijke WOZ maakte begin dit jaar in Breda reclame voor het in bezwaar komen tegen de vastgestelde WOZ-waarde.
Adviesbureau Eerlijke WOZ maakte begin dit jaar in Breda reclame voor het in bezwaar komen tegen de vastgestelde WOZ-waarde.ANP

Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken heeft er geen moeite mee dat belastingkantoren om foto's van keukens, badkamers en wc's vragen om de WOZ-waarde van een woning te bepalen. Dat blijkt uit haar antwoord op Kamervragen van PVV-Kamerlid Alexander Kops.

Foto-tool

Afgelopen najaar ontstond beroering toen bleek dat twee regionale belastingkantoren, GBTwente en Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB), huiseigenaren vroegen om foto's aan te leveren van de binnenkant van hun huis om nauwkeuriger de WOZ-waarde van hun woning te kunnen bepalen. BSOB introduceerde hier eind augustus een foto-tool voor. Bang voor privacyschending hoefden mensen niet te zijn, schreef de organisatie, omdat de foto's in hetzelfde systeem terecht komen als de foto's die een taxateur bij een inspectie zou maken.

Een belangrijk verschil echter is dat een taxateur eventueel pas langs komt als een huiseigenaar bezwaar heeft gemaakt tegen de WOZ-waarde die voor diens woning is berekend. Met de nieuwe aanpak worden woningeigenaren al direct aan het begin van het proces van waardebepaling gevraagd om foto's aan te leveren.

Geheimhouding

Maar niet alleen GBTwente en BSOB vragen huiseigenaren om foto's. Ook in andere regio's bleken gemeenteraadsleden verontrust over de nieuwe foto-tool, zoals in Venlo, Woerden en Maastricht. Minister Bruins Slot vindt de vraag om interieurfoto's niet buitensporig, omdat de aanlevering van afbeeldingen niet verplicht is. Bovendien wordt toezicht gehouden door de Waarderingskamer en de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast hebben ambtenaren die zich bezig houden met de WOZ-waarde een geheimhoudingsplicht.

No Cure No Pay

De reden dat belastingkantoren zo graag foutloos de WOZ-waarde van een woning willen bepalen, heeft te maken met de opkomst van No-Cure-No-Pay-bureaus, die namens burgers in bezwaar gaan. Dat schrijft BSOB, maar ook het Noordelijk Belastingkantoor. Namens de gemeente Groningen was dit belastingkantoor in 2020 325.569 euro kwijt aan de bezwaarprocedures. De grootste van de betrokken adviesbureaus zouden Previcus, Eerlijke WOZ, Bezwaarmaker.nl, WOZ meldpunt, WOZ consultants en Vlok Consultancy zijn. Ook het Noordelijk Belastingkantoor ziet een app waarmee huiseigenaren foto's kunnen uploaden als een oplossing.

Begin 2021 publiceerde het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) een rapport over de No-Cure-No-Pay-bureaus. Afgelopen september stuurde Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) een aanvullende reactie op het rapport naar de Kamer. Eind 2021 verscheen ook een onderzoek hierover van het COELO, het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Senior Business Controller

JS Consultancy
Senior Business Controller

Burgemeester

Gemeente Nijkerk
Burgemeester

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
De bureaucratische en slecht uitvoerbare WOZ/OZB-wetgeving kan beter worden vervangen door een ingezetenenbelasting (een bundeling van alle gemeentelijke belastingen die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de gemeentelijke publieke diensten). De inning daarvan is veel eenvoudiger en bespaart de inzet van veel gemeentepersoneel.
Voor bedrijven kan een alternatief worden gezocht in de vorm van aantallen personeel/omzet of via het circuit belastingstelsel/gemeentefonds.
Hielco Wiersma
No cure no pay bureaus zijn in de huidige situatie noodzakelijk om voldoende tegenwicht te bieden tegenover slecht uitgevoerde taxaties, vooral in de grotere plaatsen en steden.
marten bosma
Ik begrijp de grenzeloze naiviteit van de minister, de gemeenten, samenwerkingsverbanden en wat al niet meer, zo langzamerhand echt niet meer als het gaat om het opslaan van allerlei gegevens. Om de ncnp-kosten te verlagen gaan we dus maar foto's vragen van mensen. Er is een veel simpeler oplossing die de minister niet wil: schaf de generieke vergoeding voor juridische kosten in dit soort gevallen gewoon af. Weg is het verdienmodel voor de ncnp-bureau's. Maar dat is te simpel en dus heeft de minister gedacht: ik moet maar niet te moeilijk doen over dit soort 'tegenmaatregelen' van gemeenten want als ik dat wel doe krijg ik die voor de 20ste keer op nek over die ncnp-kosten. Overigens heeft het Noordelijke Belastingkantoor niks te zien zitten in dit verband; dat is gewoon een gemeenschappelijke regeling voor het genereren en versturen van de aanslagen; met de woz-taxatie hebben ze niks van doen.
Nico Bos
De WOZ waarde moet weer terug naar zijn oorspronkelijke vorm, de kale herbouwwaarde. Mijn buren zijn kort geleden verhuist en lieten een prima onderhouden interieur na. En wat doen de nieuwe bewoners.... ALLES wordt er (een maand lang) met sloophamers volledig uit gesloopt en voor zeker een ton weer aangepast aan HUN behoeften. Conclusie, ze hebben voor meer dan 4,5 ton een oppervlak met 4 muren/gevels gekocht dat je dus als de feitelijke onroerende waarde kan beschouwen. Weg dus met die taxatie-kul, maar normaliseren en standaardiseren i.p.v. nog meer subjectieve rompslomp.
Toine Goossens
Een zeer interessant mechanisme komt hier aan het oppervlak.

Bezwaarmakers bieden foto's aan van de binnenkant van de woning om aannemelijk te maken dat de taxatie van hun woning te hoog is in vergelijking tot de woningen van hun buren. Vervolgens rust op het bevoegd gezag de plicht om te bewijzen dat de binnenkant van de woning van de bezwaarmakers niet afwijkt van andere door het gezag getaxeerde woningen.

Het bevoegd gezag faalt in dat bewijs, het beschikt niet over gegevens van de binnenkant van woningen. De bezwaarmaker wint, ook al staat het gelijk bepaald niet vast.

Het bevoegd gezag kan niet anders dan het bevel van de rechtbank te volgen en over te gaan tot vastlegging van de binnenkant van alle door haar te taxeren woningen.

Iets soortgelijks vond 30 jaar gelden plaats in het sociaal verzekeringsrecht. Een zelfstandig gevestigde fysiotherapeut werd ziek en deed een beroep op een ZW uitkering. Op basis van dwangbepalingen in het maatschapscontract concludeerde de Centrale Raad van Beroep dat er sprake was van een gezagsverhouding, ergo van een dienstverband. De uitkering werd toegekend.

Op haar beurt besloot de bedrijfsvereniging aan alle maatschappen met dwangcontracten nota's voor betaling van werknemersverzekeringen op te leggen. Het verzet faalde, het evenwicht was hersteld.

Het confronteert ons met het feit dat alles wederkerig is. Als er rechten bestaan, dan bestaan er evenredige verplichtingen. Die werken corrigerend, met als gevolg dat de bestaansgrond van dit soort adviesbureaus eindig is.
Advertentie