Advertentie
financiën / Redactioneel

Gemeente als knecht

De beleidsvrijheid van gemeenten is al beperkt en met het OZB-plan van de VVD wordt die ruimte nog kleiner.

13 oktober 2023

Als het aan de VVD ligt gaan gemeenten niet meer over hun eigen belastingen. De partij pleit, net als bij de verkiezingen in 2021, voor een maximering van de OZB. Dit om huishoudens te beschermen tegen grijpgrage lokale bestuurders die huizenbezitters laten opdraaien voor hun eigen begrotingstekorten.

‘De OZB mag geen pinautomaat zijn’, zei Yesilgöz tegen Business Insider. De liberalen lijken hun vertrouwen in de onderste bestuurslaag verloren te zijn. Wanneer ging het mis? Was het niet de VVD die gemeenten meer taken gaf door het sociaal domein te decentraliseren? Was het niet het kabinet-Rutte II dat in 2016 plannen maakte voor een verschuiving van de belasting op arbeid naar lokale heffingen?

Was het ook niet de VVD die in 2021 een regeerakkoord sloot met daarin de opmerking dat er zou worden gekeken naar het uitbreiden van het gemeentelijk belastinginstrument? Het streven naar meer autonomie voor het lokale bestuursorgaan, zoals ondersteund door de VNG en de Raad van State, is plots verdwenen.

Misschien gaat het maar om een stukje verkiezingsretoriek. Een poging om de achterban, allemaal huizenbezitters, te lokken met de belofte van geen lastenverzwaring. Maar toch, het is een gevaarlijk signaal wanneer de grootste partij van ons land zich zo ondoordacht uitspreekt over de bevoegdheden van medeoverheden.

Moeten toeristen en hondenbezitters de begroting rondmaken?

Ondoordacht, omdat gemeenten volgens Yesilgöz eerst andere opties moeten onderzoeken, voordat zij overgaan tot het verhogen van de (door de VVD het liefst landelijk gereguleerde) OZB. Welke opties dan? Is de VVD voorstander van het verhogen van parkeergelden? Moeten hondenbezitters en toeristen de begrotingen rondmaken? Er zijn geen opties, behalve lokaal bezuinigen of het herstellen van het afgekalfde gemeentefonds. Kiest u maar, VVD.

De partij ondermijnt met dit standpunt een fundamentele bevoegdheid van gemeenten. De eerste Nederlandse hoogleraar politicologie, Jan Barents, zei dat van lokale democratie geen sprake kan zijn zonder autonoom bestuur en voldoende financiële middelen. De beleidsvrijheid van gemeenten is al beperkt. Als we deze weg inslaan, kunnen we de lokale verkiezingen binnenkort wel afschaffen.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Een algemene belasting voor publieke gemeentelijke diensten voor iedere burger en ieder bedrijf is een veel betere optie. Ook een dergelijke belasting kan variëren tussen een minimum tarief en een maximum tarief.
Bert Bakker
"Als we deze weg inslaan, kunnen we de lokale verkiezingen binnenkort wel afschaffen."
Deze is in de orde van grootte van dat de zeespiegel een meter zal stijgen in vijf jaar als we nu niet ontzettend veel extra belastingen gaan heffen en vrijheden inperken.

Het is weer verkiezingstijd en hier wordt de uitgangspositie en het afzetten niet onder stoelen of banken gestoken. Zou een stuk meer in het midden moeten zitten om redelijk te zijn.
Bert Bakker
En nee ik heb nog nooit VVD gestemd maar dat dat geros op iedereen die niet über progressief uit de hoek komt staat me erg tegen, het is ontzettend beperkt en negatief. Het zijn altijd coalities en diezelfden zijn al die tijd gesteund door de oppositie. Wie zat er in die oppositie.
Bert Bakker
Wij hier in mijn woongemeente kennen die tekorten nogal. En ze gaan gewoon door na onder quarantaine gestaan te hebben. Steeds minder loketten en diensten steeds meer vastgoed en luchtfietserij. Dik gemeentehuis komt eraan. Ze doen die grepen wel.
Advertentie