Advertentie
financiën / Nieuws

Zoetermeer wil ‘crisiskorting’ rijk van tafel

De opschalingskorting van 1 miljard euro die het rijk gemeenten heeft opgelegd, moet van tafel. Naast de verhoging van de lokale belastingen zien veel gemeenten zich bovendien gedwongen tal van bezuinigingsmaatregelen te treffen.

27 november 2019

De opschalingskorting van 1 miljard euro die het rijk gemeenten heeft opgelegd, moet van tafel. Het is met name deze bezuiniging op het gemeentefonds die ervoor zorgt dat gemeenten de lokale lasten nu fors moeten verhogen.

Bezuinigingen
Naast de verhoging van de lokale belastingen zien veel gemeenten zich bovendien gedwongen tal van bezuinigingsmaatregelen te treffen. Voor het college van burgemeester en wethouders in Zoetermeer is dat reden om het bestuur van de Vereniging van Nederlands Gemeenten te vragen bij het rijk een klemmend beroep te doen om vanaf volgend jaar af te zien van de nog geraamde verdere stijging van de opschalingskorting. Het dagelijks bestuur van de Zuid-Hollandse gemeente wil het voorstel op de agenda van de buitengewone algemene ledenvergadering van de koepelorganisatie, aanstaande vrijdag. Het verzoek wordt ondersteund door de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Den Bosch.

Niet te begrijpen
Sinds 2015 wordt het gemeentefonds structureel gekort als gevolg van de zogeheten opschalingskorting. Die maatregel is door het kabinet Rutte II ingevoerd, in combinatie met een grootschalig door te voeren gemeentelijke herindeling. De gedachte erachter was dat minder en grotere gemeenten – er was alleen nog plaats voor gemeenten met minimaal 100.000 inwoners – zouden leiden tot een efficiencyslag. Kort na het aantreden van dat kabinet ging door die geforceerde opschaling echter een streep, maar het kabinet hield vanwege de kredietcrisis, wel vast aan de apparaatskostenkorting. De crisis is inmiddels lang en breed voorbij, maar de korting is tot groot ongenoegen van Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Den Bosch blijven bestaan. In 2019 kregen gemeenten 300 miljoen euro minder uitgekeerd en daarna loopt die korting elk jaar op: vanaf 2020 met 675 miljoen euro tot 975 miljoen in 2025.

Daarmee dwingt het rijk gemeenten de facto te bezuinigen op basisvoorzieningen, terwijl het rijk het financieel voor de wind gaat. ‘Dat is voor onze inwoners niet te begrijpen’, aldus B&W van Zoetermeer.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

wjb / adviseur
Het initiatief van het college van Zoetermeer verdient ondersteuning van de VNG en zou moeten worden gehonoreerd door het kabinet. Rutte II heeft met de enorme decentralisatie van (zorg)taken te weinig tot geen verantwoordelijkheid getoond om een goede (financiële) uitvoering op lokaal niveau mogelijk te maken. De veronderstelling dat grote gemeenten relatief efficiënter werken en met relatief minder ambtenaren toe kunnen is bovendien discutabel en nooit empirisch aangetoond. Het is daarnaast vreemd en niet goed voor de bestuurlijke verhoudingen dat in Den Haag het geld tegen de plinten klotst terwijl veel gemeenten de begroting voor 2020 niet meer rond kunnen krijgen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Petra
Er zit nogal wat ruimte tussen 'een begroting niet meer rond kunnen krijgen' en zoals vele gemeenten aankijken tegen een langjarig miljoenentekort dat alle sjeu uit een gemeente zuigt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rob Jonkman / Wethouder
Afgelopen zaterdag heeft het congres van de ChristenUnie met een zeer ruime meerderheid een motie aangenomen waarin de TK fractie wordt opgeroepen om de opschalingskorting ter discussie te stellen. Het betreft een bedrag van bijna 1 miljard euro dat structureel aan gemeenten wordt onthouden, naast alle andere kortingen die vanaf 2014 in totaal bijna 5 miljard euro structureel bedragen (los van de trap-op trap-af systematiek)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Karel van Klaveren
Rob Jonkman zit zijn eigen partij even opzichtig een veer in de reedt te steken. Weet je, Robbieboy, je hebt pas recht van spreken als jouw ChristenUnie in de Kamer een motie indient om de basiskorting van tafel te halen. Misschien kun je Segers en zijn fractiegenoten eens aansporen om daar werk van te maken? Tot die tijd is jouw praatje niet meer dan het schoonvegen van het eigen straatje.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie