Advertentie
financiën / Nieuws

Corona kost Groningen en Drenthe honderden miljoenen

De coronamaatregelen kosten de provincie Groningen 324 miljoen euro voor elke maand dat de crisis voortduurt en de regio Groningen-Assen (RGA) maandelijks 392 miljoen euro. Dat blijkt uit een rapport van de Stichting Economisch Onderzoek (SEO).

03 juni 2020
Corona-geld-shutterstock-1658501806.jpg

De coronamaatregelen kosten de provincie Groningen 324 miljoen euro voor elke maand dat de crisis voortduurt en de regio Groningen-Assen (RGA) maandelijks 392 miljoen euro. Dat blijkt uit een rapport van de Stichting Economisch Onderzoek (SEO).

Productieverlies

‘Circa 22 procent van de banen wordt direct of indirect geraakt door de maatregelen’, schrijft SEO in het rapport. ‘Dit betreft in de provincie Groningen 67.000 banen en voor de RGA 72.000 banen.’ Er kan spraken zijn van productieverlies en een deel van de geraakte banen kan verloren gaan, maar productieverlies hoeft niet te resulteren in ontslag. De overheidsmaatregelen voorkomen ook dat banen verdwijnen – dit effect is in het onderzoek niet meegenomen.

Crisis niet verergeren

De rolverdeling tussen regionale overheden en het rijk maakt het minder voor de hand liggend dat provincies en gemeenten zich vooral richten op het compenseren van bedrijven en burgers. Ook omdat regio’s, die te maken krijgen met dalende inkomsten uit belastingen en van het rijk, zich zullen moeten richten op het herstructureren van hun begroting. SEO schrijft dat het van belang is dat bezuinigingen zo veel mogelijk uitgesteld worden om de effecten van de crisis niet te verergeren – het zogeheten anticyclisch begroten.

Lastig te bereiken groepen

Een van de risico’s is volgens SEO dat toenemende sociale ongelijkheid met name groepen zal raken die het lastigst te bereiken zijn. De werkloosheid zal waarschijnlijk flink stijgen, mogelijk met sociale gevolgen, met name voor de werknemers met tijdelijke contracten in banen waar relatief minder kwalificaties nodig zijn. De regionale agenda moet zich volgens SEO richten op arbeidsintegratie en her- en opscholing.

Minder hard

SEO merkt overigens wel op dat de economie van de provincie Groningen en de RGA relatief minder hard wordt geraakt dan de economie van Nederland als geheel. Dat zou komen omdat sectoren als aardolie en aardgas, die een groter aandeel hebben in de onderzochte gebieden, minder sterk geraakt worden door de maatregelen.

Internationale studenten

Een van de onderdelen die SEO belicht is de Rijksuniversiteit Groningen. In 2018 was 22 procent van de studenten internationaal en de universiteit houdt rekening met een toename tot 30 procent. ‘Als deze groei niet mogelijk is door de reisbeperkingen, zal dat negatieve financiële gevolgen hebben voor de universiteit, maar zullen er ook negatieve economische gevolgen voor de regio zijn in verband met de bijdrage van studenten aan de bestedingen op het terrein van wonen, horeca en andere voorzieningen.’

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jk
De titel is een beetje misleidend. De crisis kost niet de provincies (provinciale overheden) geld, maar de het levert een verlies aan banen op. De kosten daarvan worden deels gedragen door gemeenten en uitkeringsinstanties, deels door de werklozen zelf. De Provincies kost dit stuk van de crisis in ieder geval geen geld. Een beter titel zou zijn: corona-schade in Groningen en Drenthe loopt in de honderden miljoenen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het creëren van anticyclisch beleid bij de huidige stand van de economie is inderdaad niet verstandig. Strikt overbodige kunnen echter beter op de lange(re) baan worden geschoven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Waar bijv. eens naar zou kunnen worden gekeken is of er via het hanteren van een landelijk percentage een limiet kan/moet worden gesteld aan het toelaten van internationale studenten. Ook internationale studenten kosten het Rijk geld.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie