Advertentie
financiën / Nieuws

Bouwgolf op til in zorgsector

Tot 2030 zijn er miljoenen vierkante meters extra nodig voor de vervanging van verouderde zorgaccommodaties. Dit betekent een verdubbeling in euro's.

25 oktober 2012

Het bouwen voor de zorg gaat een enorme vlucht nemen. Miljoenen vierkante meters extra zijn nodig tot 2030. In euro’s is sprake van een verdubbeling.

Toekomst zorgbouwmarkt
Deze verwachting volgt uit onderzoek van naar de toekomst van de zorgbouwmarkt. Het nog vertrouwelijke onderzoek – in handen van Binnenlands Bestuur – is verricht door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van Bouwend Nederland. Naar verwachting blijft de bouwproductie voor de zorg tot 2016 op een hoog niveau van circa 1,8 miljard euro per jaar. Daarna zal onder invloed van de kwaliteitstoename, de verdere vergrijzing en de veroudering van het bestaande vastgoed de bouwproductie sterk toenemen. In 2030 ligt de totale bouwproductie voor de zorg volgens het EIB naar verwachting op circa 3,7 miljard euro per jaar.

 

Levensduur gebouwenvoorraad
Enerzijds zal de vraag naar zorg sterk toenemen vanuit de vergrijzende bevolking, een ontwikkeling die zich voorlopig uniform over het hele land voordoet. Vooral de toename van het aantal ouderen en oudere ouderen zal bepalend zijn voor de uitbreiding van het zorgvastgoed. Anderzijds is de gebouwenvoorraad in de zorg aan vervanging toe. Voor een groot deel is die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw gebouwd. 


Levensduur zorgvastgoed
De gemiddelde levensduur van zorgvastgoed is zestig jaar. Dat betekent dat in 2030 de gebouwen die in 1970 zijn gebouwd aan vervanging toe zijn. Door de veroudering van zorggebouwen zal de vervangingsbehoefte tegen 2030 naar schatting verdrievoudigd zijn. Vanwege de huidige leeftijdssamenstelling van het zorgvastgoed zal de vervangingsvraag daarom sterk toenemen van 0,4 miljoen vierkante meter per jaar in de periode 2010-2016 tot 1,3 miljoen vierkante meter in 2030.

 

Luxer  wonen
Belangrijke bepalende factoren voor de toekomstige vraag naar zorgvastgoed zijn naast de demografische groei en de vervangingsvraag, ook toenemende rijkdom en innovatie. De toekomstige ouderen zijn welvarender dan de huidige ouderen. ‘Zij zullen meer willen besteden aan zorg en wonen’, aldus de EIB-onderzoekers. ‘Ouderen worden steeds welvarender en hebben dus meer mogelijkheden om hun individuele voorkeuren voor zorg of huisvesting te realiseren. De bouw heeft een rol bij het faciliteren van deze grotere keuzevrijheid. Deze welvarende ouderen voelen zich ook minder aangetrokken door traditionele verzorgingshuizen. Ouderen die thuis willen blijven wonen zullen hun woning aanpassen. Vanaf een bepaalde leeftijd zullen welvarende ouderen voor luxere oplossingen kiezen dan het huidige aanbod zorgwonen, het traditionele bejaardenhuis.’ Te denken valt aan grotere appartementen, mooiere locaties en meer inpandige voorzieningen.

 

Uitbreidingsvraag
In totaal was er in Nederland in 2010 ongeveer 52 miljoen vierkante meter vastgoed in gebruik door een zorginstelling. In 1990 was dit nog ruim 35 miljoen vierkante meter. Jaarlijks breidt het vastgoedgebruik door de zorg zich uit met gemiddeld 800.000 vierkante meter. Het EIB schat dat op basis van de bovengenoemde belangrijke factoren het zorgvastgoed toeneemt tot 58,6 miljoen vierkante meter in 2016 en 78,5 miljoen vierkante meter in 2030. De uitbreidingsvraag komt daarmee  op ruim 1,3 miljoen vierkante meter per jaar. Dat is een duidelijke toename ten opzichte van het historische gemiddelde van 800.000 vierkante meter per jaar.

 

Lees het volledige bericht in Binnenlands Bestuur nummer 22. van vrijdag 26 oktober.

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Kijk uit! De zorg wordt onbetaalbaar en er komt een nog sterkere tendens om ouderen langer thuis te houden en/of te verplegen (zorg via particuliere sector, betaalde mantelzorg?). Belangrijk: goed plannen en zeker niet voor de piek bouwen.
E.W.H. Lammers / directeur
Reactie op artikel “Bouwgolf op til in zorgsector”Natuurlijk hebben zorginstellingen, zoals in het rapport vermeld, te maken met een enorm vastgoedvraagstuk door veroudering van het huidige vastgoed.

Het rapport van de EIB is te zeer opgesteld vanuit de optiek van de zorg.

Als specialisten op het gebied van seniorenhuisvesting moeten wij de nodige kanttekeningen plaatsen bij de conclusies van het door de EIB uitgevoerde onderzoek.

Het artikel over het rapport besteedt onvoldoende aandacht aan de belangrijke ontwikkelingen die nu gaande zijn.

We noemen de belangrijkste:Extramuralisering

Nederland heeft meer mensen in verpleeg- of verzorgingtehuizen dan enig ander Europees land. De overheid heeft daarom een beleid ingezet om te komen tot extramuralisering van de zorg. Dus minder mensen in verpleeg- en verzorgingstehuizen.Zorg wordt in toenemende mate in de woning geleverd

Zorginstellingen zijn o.a. als gevolg van domotica, maar ook als gevolg van een andere kijk op het leveren van zorg, vooral de vraaggestuurde zorg, in staat om onder bepaalde condities zorg en ook intensieve zorg in de woning te leveren. Een verzorgings- of verpleegtehuis is dan niet meer nodig. Zie onder andere het onderzoek ‘Kwetsbaar en zelfstandig’, een onderzoek naar de effecten van woonservicegebieden voor ouderen.Ouderen willen niet verzorgd worden maar wonen

De nieuwe ouderen, de ‘baby-boomers’, zijn gewone kritische consumenten, ook als het om wonen, services en zorg gaat. Ouderen blijven langer vitaal dan ooit te voren. Vanaf een zeker moment, zo rond het 75e levensjaar, veranderen de woonbehoeften. De keuze wordt dan gemaakt op basis van de woonkwaliteit waarbij, als gevolg van het ouder worden, beschikbaarheid van op hen toegesneden services en zorg een belangrijke voorwaarde is. Alleen aanbod dat inspeelt op deze woonbehoeften is kansrijk.Onze conclusie is dan ook dat in het rapport teveel vanuit de zorgoptiek is opgesteld en derhalve te beperkt is. Er is zeker behoefte aan vierkante meters door de groei van het aantal behoorlijk mobiele en ‘vitale ouderen’.

Maar naar onze mening is het helemaal niet zo zeker en eigenlijk zelfs onwaarschijnlijk dat dit zich vertaalt in meer vierkante meters aan zorgvastgoed. Want bij wensen van ouderen gaat het méér om woonkwaliteit, aansluitende dienstverlening en kwalitatieve en goed bereikbare zorg , dan om wonen en zorg onder één dak.Drs. E.W.H. Lammers, directeur Comfort Wonen BV

birgit filippini / interieurarchitect
hoe wil jij later wonen als je niet meer goed ter been bent, doof of anderzijds ouder wordt? Zoals het nu is?

Linda Sanders / adviseur
Wat een wonderlijk en kortzichtig onderzoek! Het hangt er natuurlijk een beetje vanaf wat je als zorgvastgoed definieert, maar de tendens is toch zonder meer dat er meer zorg in en aan huis geleverd wordt. Het lijkt wel of de onderzoekers volledig voorbij gaan aan het scheiden van wonen en zorg in de caresector. Het accent zal meer meer komen te liggen op het geschikt maken van de bestaande woningvoorraad voor de beperkingen die een vergrijzende bevolking met zich mee brengt. En nu het kersverse kabinet besloten heeft dat de huurpijs van woningen gewaardeerd gaat worden op maximaal 4,5% van de WOZ-waarde zal dat zoveel ouderenzorgorganisaties in de problemen brengen dat extra investeringen in vastgoed nog lang op zich zullen laten wachten.
Willem Kamps
Leuk voor de bouwsector, maar is er niet een link te leggen met de gigantische leegstand? De kantorentransformatie tot zorginstelling?
Hannes Haganum / kritisch lezer
Rechtlijnig extra poleren is één van de domste en meer herhaalde fouten die overheid maakt. Veel beleidsambtenaren lijken niet anders te kunnen. Geen enkele voorspelling komt ooit uit. Ouderen van de nabije toekomst zullen gewoon al dan niet door de economische omstandigheden veel zelf gaan organiseren. Dat geldt zowel voor hun huisvesting, als voor het organiseren van hun zorgbehoefte. Met hulp van vrienden en in netwerken zal de vitalere oudere van 2025 gewoon veel langer op zichzelf blijven wonen. En er zullen andere woonvormen gaan ontstaan. Daarin zal overheid een veel kleinere rol gaan spelen. Daar moet een nieuw belastingstelsel ook op inspelen. Geef mensen die iets zelf gaan organiseren in lege kantoorpanden belastingfaciliteiten. Sukkel niet door in die oude bureaucratische vormen. Uiteindelijk hoef je maar een betrekkelijk klein deel van de zorgpanden planmatig te vervangen. Veel nieuwbouw zal door de markt en door gemoderniseerde woningcorporaties moeten gaan plaatsvinden.
Lady
Dat heeft de bouw leuk voor zichzelf bedacht, maar hoe verhoudt dit zich tot het steeds verder terugdringen van zorginstellingen, mensen langer thuis verzorgen, steeds meer zorg van professionele zorginstellingen naar mantelzorgers overdragen, etc.? Zelfs ziekenhuizen brengen het aantal ligdagen terug, hebben we gisteren in het nieuws kunnen zien.
Marjolein Hins / Directeur
Ik vraag me ook af of dit bericht wel klopt!?

Lees het artikel in het Financieel Dagblad van deze week 'het aantal patienten daalt onverwacht snel'.

Hier de link: http://fd.nl/economie-politiek/217475-1210/aanta …De patient gaat meer en anders zijn/haar eigen leven en gezond- en welzijn organiseren, lijkt hieruit.

Voor mij wederom een indicatie dat er meerdere bewegingen tegelijkertijd aan het werk zijn en dat past ook precies in de voorspellingen van deze veranderende tijd. Dus laten we handelen, echter op basis van realiteit , wat zien we in de werkelijkheid gebeuren? En niet op basis van onderzoeken en cijfers van tijden die achter ons liggen en die we los aan 't laten zijn en verder mogen los laten!
JHAGM Sneuf vanm Toetellaere / Herder BD
28% leegstand kantoren, verbouw voor etnische doelgroepen wegens gebrek aan autochtone bejaarden, inbreien van studentenhuisvesting, de pil van Drion in het pakket en vele geneesmiddelen eruit, rollator weg dus valpartijen te verwachten kortom rechtlijnig interpoleren is dus uit de boze.Wacht even op failliet van ROC's, dan ruimte genoeg. En met 50 man 1 toilet wordt de nieuwe norm gezien het bejaardenbeleid tot op heden.(Heeft als voordeel dat de bejaarde niet op het toilet kan zitten...)
Advertentie