Advertentie
financiën / Nieuws

BNG halveert winstuitkering aan gemeenten

Ondanks een stabiel jaar verlaagt de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) de winstuitkering aan haar aandeelhouders met de helft. In plaats van de gebruikelijke 50 procent, krijgen gemeenten over 2011 slechts 25 procent van de nettowinst uitgekeerd.

06 maart 2012

Ondanks een stabiel jaar verlaagt de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) de winstuitkering aan haar aandeelhouders met de helft. In plaats van de gebruikelijke 50 procent, krijgen gemeenten over 2011 slechts 25 procent van de nettowinst uitgekeerd.

Turbulentie

Die boodschap kregen de aandeelhouders – de Staat en vrijwel alle Nederlandse gemeenten – gisterochtend van de BNG bij de presentatie van de jaarcijfers. Van de winst van 256 miljoen euro over 2011 keert de bank 64 miljoen euro aan dividend uit. Die nettowinst is overigens maar krap 1 miljoen euro minder dan de winst over 2010. De BNG stelt dan ook tevreden vast stabiel op koers te blijven, ondanks de aanhoudende turbulentie op de internationale kapitaalmarkten. Nagenoeg alle doelstellingen van de bank zijn vorig jaar gerealiseerd.

Woningcorporaties

BNG heeft in meer dan 70 procent van de vraag uit de belangrijkste marktsegmenten – de decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen – voorzien. Daarmee is volgens de bank het belang van haar rol in tijden van een gespannen situatie op de financiële markten bevestigd. Conform de verwachting nam wel de langlopende kredietverlening af. In vergelijking met 2010 kelderde deze met een kwart.

Negatief

Ten opzichte van 2010 daalde de nettowinst fractioneel. De onderliggende resultaatontwikkeling is volgens de bank duidelijk positief. Het renteresultaat is namelijk aanmerkelijk hoger dan over 2010 en boven de voor 2011 geformuleerde verwachting uitgekomen. De stijging kwam niet tot uiting in de hoogte van de nettowinst. Dat nettoresultaat werd negatief beïnvloed door de ontwikkeling van het resultaat financiële transacties.

Ondanks de relatief goede resultaten, verlaagt de bank de dividenduitkering. De reden is dat de bank door Europese regelgeving wordt gedwongen een hoger eigen vermogen aan te houden als percentage van het balanstotaal. De bank heeft geconcludeerd dat de noodzakelijke groei van het eigen vermogen opgebracht zal moeten worden door een groter deel van de winst in te houden.

Schuldbewijzen

Via nog een andere weg gaat de bank proberen aan extra eigen vermogen te komen. De BNG overweegt namelijk hybride schuldbewijzen uit te gaan geven ‘die het karakter hebben van eigen vermogen.’ Er zijn twee vormen van hybride vermogen. Een vorm waarin sprake is van een lening aan BNG die automatisch, dus zonder tussenkomst van wie of wat dan ook, wordt omgezet in eigen vermogen. Of een vorm waarin sprake is van een lening aan BNG, waarop automatisch wordt afgeschreven.

De eerste vorm is voor BNG minder interessant, omdat de kring van mogelijke verstrekkers van hybride vermogen beperkt is tot de kring van statutair toegestane aandeelhouders van BNG: de Staat, provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen. Bij de tweede vorm is volgens de bank sprake van een grotere kring van potentiële verstrekkers.

Rendement

Hybride vermogen is voor BNG naar verwachting goedkoper dan eigen vermogen, maar duurder dan vreemd vermogen. Een aandeelhouder die hybride vermogen aan BNG verstrekt, ontvangt daarop een lager rendement dan op zijn aandelen BNG, maar een hoger rendement dan op een aan BNG versterkte ‘gewone’ lening (vreemd vermogen).

De afweging van de bank om te gaan werken met hybride vermogen moet in samenhang worden bezien met de voorgenomen dividendverlaging. Een grotere winstinhouding leidt voor de aandeelhouders tot een directe vermindering van hun rendement op hun aandelen BNG. BNG zegt haar aandeelhouders op dat punt te willen ontzien en winstuitkering niet naar nul terug te willen brengen. De hogere kosten van hybride vermogen worden uiteindelijk ook wel door de aandeelhouders betaald, want de hogere prijs van deze vorm van vermogen gaat ten koste van de winst, maar deze kosten worden over een veel langere periode gespreid.

Europa

Over 2012 wordt een licht hoger renteresultaat verwacht. Vanwege de vele onzekerheden – onder andere een eventuele invoering van een bankenbelasting en ongewisse afhandeling van de Europese schuldencrisis – acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de hoogte van de nettowinst 2012.

Of de winstuitkering de komende jaren ook op het niveau van 25 procent blijft, wil een woordvoerder van de bank niet zeggen. BNG gaat het dividendbeleid voor de komende jaren pas in de vergadering van aandeelhouders op 23 april 2012 met haar aandeelhouders bespreken.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie