Advertentie
financiën / Nieuws

Bezwaar tegen lage WOZ-waarde niet kansloos

Bezwaar maken tegen een te lage WOZ-waarde. Het komt niet vaak voor, maar soms kan het wel degelijk zin hebben.

14 maart 2014

Jaarlijks ontvangen gemeenten vele bezwaren tegen een te hoge bepaling van de WOZ-waarde. Maar ook een te lage waardering kan schadelijk zijn. Banken kunnen bijvoorbeeld een hypotheek weigeren. Onlangs kreeg een bezwaarmaker tegen een te lage WOZ-waarde ongelijk van de rechter. Maar volgens de Waarderingskamer kunnen gemeenten wel degelijk iets doen tegen een te lage waardeschatting.

Opnieuw uitvoeren

Gemeenten kunnen de waardebepaling bij bezwaren opnieuw laten uitvoeren. Als blijkt dat de waarde te laag is ingeschat, kan de gemeente een nieuwe WOZ-beschikking sturen. Het bericht van de Waarderingskamer komt na een uitspraak van de rechter in Den Haag die een bezwaarmaker tegen een te lage WOZ-waarde, in het ongelijk stelde. Maar dat betekent niet dat gemeenten de WOZ-bezwaren niet inhoudelijk moeten behandelen, stelt de Haagse rechtbank.

Gelijk behandeld

De WOZ waarde kan verkeerd worden vastgesteld als verbouwingen niet bij de gemeente worden gemeld. Het is immers niet meer nodig om voor iedere verbouwing een vergunning aan te vragen. Een te lage WOZ-waarde kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de hoogte van de hypotheek. De bezwaren worden net zo behandeld als bezwaren tegen een te hoge WOZ-waarde.


Oproep

De gemeente Urk roept inwoners op om een te lage WOZ-waarde te melden bij de gemeente. De actie is geen verkapte manier om meer onroerend zaakbelasting te heffen, zegt een woordvoerster. ‘Als we met de correcties vijfhonderd euro extra ophalen, is het veel.’

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

D.J. Koppen / voormalig Dga van hydraulica-bedrijven
De waarde van een pand met ondergrond wordt niet meer geschat door een daartoe geautoriseerde expert, doch geschiedt door middel van vergelijking van foto's van soortgelijke objecten die binnen een bepaalde tijdstermijn zijn verkocht en waarvan de opbrengstprijzen door het Kadaster zijn geregistreerd. Zo werd een keer in plaats van mijn huis dat van de buurman voor de WOZ gewaardeerd, als eerder vermeld. Zo dol kan de WOZ worden vastgesteld.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K. de Beer / organisatie adviseur
Het systeem van de WOZ zit nu eenmaal in elkaar dat de waarde van de woning wordt afgeleid van daadwerkelijk gerealiseerde verkopen. En beste @Dirk Jan, niet van schattingen al dan niet zelfbenoemde experts. De databank is nu na 10 jaar zo rijk gevuld dat het systeem vrij goed werkt. Probleem is dat met de crisis minder huizen werden verkocht zodat minder goede voorbeelden/freferentiepanden voor handen waren. Maar over de hele linie klopt het allemaal wel, er is maar een enkeling te vinden die zijn huis te koop aanbied voor de WOZ waarde of daaronder.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
secretaris / secretaris
Diverse keren meegemaakt dat de zgn. referentiepanden nergens op sloegen. Totaal ander type woning; veel groter/kleiner ed. Ook taxatierapporten gemaakt nb. op de peildatum, worden aan kant geveegd door de rechtbank. De gemeente hoeft slechts "aannemelijk" te maken dat hun waarde klopt en de andere partij kan met zijn argumenten vervolgens de boom in.

Het systeem suggereert en niet meer dan dat, een nauwkeurigheid die er niet is. Het hoeft niet per se te gaan om het aanbieden van een huis voor de verkoop maar kan ook gaan om het verhogen van de hypotheek voor een verbouw. Het zou ook ten onrechte kunnen lijken of een huis "onder water" staat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Hoe gestoord zijn we in dit land. We hebben geen geld meer (over) voor de zorg van ouden van dagen maar kunnen wel tijd en energie stoppen in bezwaren tegen een te lage WOZ-waarde.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie